Selfie jest kobietą – smartfon zamiast aparatu fotograficznego

Badanie konsumenckie przeprowadzone przez Honor i Kantar Millward Brown wśród 1800 użytkowników smartfonów w wieku 15-38 lat w sześciu krajach europejskich pokazuje, że robienie zdjęć jest jedną z trzech najważniejszych funkcji nowoczesnych telefonów komórkowych. Dla młodych ludzi smartfony są równie dobre jak profesjonalne aparaty fotograficzne. Kochamy robić zdjęcia bliskim i naturze. Doceniamy przy tym wsparcie sztucznej inteligencji.

Uwielbiamy robić zdjęcia smartfonem

Respondenci wskazali robienie zdjęć jako jedną z trzech najczęstszych czynności wykonywanych przy użyciu smartfonu (87% odpowiedzi), tuż przed tym uplasowały się rozmowy telefoniczne (92%) i wysyłanie oraz odbieranie wiadomości tekstowych (83%). Co ciekawe, różnice pomiędzy krajami są minimalne. Smartfon do wykonywania zdjęć najczęściej wykorzystują młodzi Czesi i Polacy, natomiast najrzadziej z badanych – Finowie i Grecy (Czesi i Polacy – 91%, Serbowie – 90%, Węgrzy – 89%, Finowie i Grecy – 81%).

Przyglądając się płci i pokoleniu zauważymy, że kobiety częściej niż mężczyźni fotografują smartfonem. Pokolenie Z, czyli osoby w wieku 15-24 lata, robią to nieco rzadziej niż pokolenie Y, czyli osoby pomiędzy 25 a 38 rokiem życia (odpowiednio 85 i 88%).

Przyjaciele i rodzina, przyroda i dzieci – oto co najczęściej fotografujemy

Polacy i Czesi uważają siebie za indywidualistów, wolny czas chętnie spędzają poza miastem. Być może dlatego najczęściej fotografujemy przyrodę, krajobrazy i przyjaciół. We wszystkich objętych badaniem krajach młodzi użytkownicy smartfonów najczęściej robią nimi zdjęcia rodziny i przyjaciół (26%), przyrody (25%) i dzieci (18%).

Czym się różnimy?

 • Polacy znacznie bardziej zainteresowani są fotografowaniem produktów komercyjnych. Ponad połowa z nich deklaruje, że co najmniej raz użyła smartfonu do robienia zdjęć nowo zakupionych przedmiotów oraz towarów, które zamierza kupić w najbliższej przyszłości. Jest to wyjątkowy wynik w porównaniu do konsumentów z innych krajów.
 • Czesi wyróżniają się stosunkowo wysoką potrzebą fotografowania przypadkowych osób. Robi tak co czwarty z nich. Czesi też znacznie częściej od pozostałych badanych fotografują żywność, dzieci i zwierzęta. Natomiast stosunkowo rzadko robią zdjęcia reportażowe oraz fotografują zakupy.
 • Finowie częściej robią zdjęcia zwierzętom i przyrodzie niż przyjaciołom i bliskim.
 • Grecy najczęściej fotografują rodzinę i przyjaciół. Wyróżnia ich także upodobanie do robienia zdjęć przyrody. Nie fotografują natomiast planowanych zakupów.
 • Serbowie bardzo rzadko fotografują jedzenie, nieznane osoby, przyrodę i zwierzęta. Znacznie częściej od pozostałych badanych dokumentują bieżące zdarzenia i planowane zakupy.
 • Węgrzy rzadziej od pozostałych fotografują jedzenie, ale za to częstym obiektem ich zdjęć jest architektura.

Interesujące są także różnice związane z płcią i wiekiem.

·        Kobiety fotografują różnorodne obiekty. Częściej niż w przypadku mężczyzn ich zdjęcia mają wymiar społeczny – pokazują dzieci, przyjaciół, zwierzęta lub jedzenie. Chętniej robią zdjęcia rzeczy, które zamierzają kupić lub właśnie kupiły. Z drugiej strony mężczyźni wydają się bardziej zainteresowani fotografowaniem krajobrazu, architektury i miejskiego życia.

 • Przedstawiciele pokolenia Z równie często fotografują przyrodę jak swoich przyjaciół. Znacznie częściej niż „Y” robią oni zdjęcia życia ulicy i jedzenia. Pokolenie Y skupia się na nowych członkach rodziny – swoich dzieciach – upodobanie do robienia zdjęć najmłodszym jest charakterystyczne dla tej grupy.

Selfie jest kobietą

Co czwarty młody użytkownik smartfonu deklaruje, że robi selfie co najmniej kilka razy w tygodniu. Istnieją ciekawe rozbieżności między preferencjami fotografowania siebie w zależności od kraju pochodzenia, płci i wieku.

 • Serbowie uwielbiają selfie – jeden na pięciu pytanych odpowiedział, że selfie robi kilka razy dziennie, a połowa badanych stwierdziła, że tego typu zdjęcia wykonuje kilka razy w tygodniu.
 • Jeden na pięciu Czechów nigdy nie zrobił selfie, a 39% z wykonujących takie zdjęcia robi je rzadziej niż raz w miesiącu.
 • Mężczyźni robią selfie rzadziej niż kobiety. Aż jeden na pięciu pytanych panów twierdzi, że nigdy nie zrobił selfie. Tylko jedna na dziesięć pań odpowiedziała podobnie.
 • Pokolenie Z robi selfie wyraźnie częściej niż pokolenie Y.

Groufies, czyli grupowe autoportrety są mniej popularne. Jedynie 17% wszystkich objętych badaniem robi je kilkukrotnie w ciągu tygodnia.

 • Najbardziej entuzjastyczni w stosunku do groufies są Serbowie – kilka razy dziennie wykonuje je 9% z nich podczas gdy selfies z taką samą częstotliwością robi aż 16% mieszkańców Serbii.
 • Najrzadziej na groufies decydują się Finowie.
 • Aż 28% pytanych i jedynie jedna na pięć kobiet nigdy nie zrobiła groufie.
 • Pokolenie Z robi groufies częściej niż pokolenie Y.

13% badanych przynajmniej raz dziennie publikuje zdjęcia ze smartfonu w mediach społecznościowych.

Szczególnie aktywni w tym zakresie są Serbowie i młodsi przedstawiciele pokolenia Z (15-18 lat) oraz kobiety. W ten sposób zdjęć nie udostępnił nigdy jeden na pięciu panów i jedynie jedna na dziesięć pań.

Dla młodych smartfon jest równie dobry jak aparat fotograficzny

Prawie połowa młodych użytkowników smartfonów zgadza się ze stwierdzeniem, że smartfon może zrobić zdjęcie równie dobre jak profesjonalny sprzęt fotograficzny. Ta teza cieszy się szczególną popularnością w Serbii i Polsce, podczas gdy Finowie i Grecy są bardzo sceptyczni. Widać też przepaść pokoleniową – o wiele rzadziej z podanym stwierdzeniem zgadzają się trzydziestolatkowie niż młodsi konsumenci.

Spadek wykorzystania tradycyjnych aparatów fotograficznych zastąpionych przez aparaty w smartfonach znajduje również odzwierciedlenie w stwierdzeniu: „używam telefonu do robienia zdjęć częściej niż aparatu”. Zgadza się z nim aż 87% respondentów. Zdecydowanie częściej Serbowie, podczas gdy Czesi i Grecy są do niego mniej przekonani. Kobiety i najmłodsi z badanych konsumentów częściej przyznają się do robienia zdjęć smartfonem niż aparatem. Podobnie duża część respondentów przyznaje, że są sytuacje, w których telefon jest wygodniejszy / bardziej przydatny do robienia zdjęć niż aparat fotograficzny. Aż 87% z nich zgadza się z tym stwierdzeniem, a 58% zdecydowanie się zgadza. Wygoda i przydatność aparatów komórkowych została doceniona przede wszystkim przez młodych Polaków i Serbów. Użytkownicy z Grecji nadal wydają się najbardziej sceptyczni. Wygoda robienia zdjęć telefonem jest częściej doceniana przez kobiety.

Rozumiemy i doceniamy sztuczną inteligencję w mobilnej fotografii

Większość respondentów ze wszystkich badanych krajów potwierdza, że jest świadoma ogólnej koncepcji sztucznej inteligencji. Węgrzy wyróżniają się pozytywnie w tej dziedzinie – świadomość pojęcia sztucznej inteligencji (w zadawanym pytaniu) zadeklarowało aż 91% z nich. Po zaprezentowaniu propozycji zastosowania sztucznej inteligencji w codziennym życiu, respondenci byli najbardziej entuzjastycznie nastawieni do połączenia sztucznej inteligencji z aparatem telefonu komórkowego umożliwiającego automatyczne ustawienie parametrów niezbędnych do wykonania znakomitej jakości fotografii.Większa ostrożność dotyczy pomysłów takich jak autonomiczne pojazdy i filtrowanie treści w mediach społecznościowych.

Respondenci doceniają sztuczną inteligencję w aparatach smartfonów. Niedawno wprowadzone Honor 10 i Honor 8X z semantyczną segmentacją obrazu mogą być doskonałymi rozwiązaniami dla młodych użytkowników. Dlaczego? -Technologia semantycznej segmentacji obrazu Honor precyzyjnie określa zarys różnych obiektów, takich jak niebo, rośliny, ludzie i wodospad oraz określa ich lokalizację. Jest ona bardziej zaawansowana niż w urządzeniach rozpoznających jedynie tło i osobę. Technologia AI zastosowana w smartfonach Honor rozpoznaje ponad 500 scenariuszy w 22 kategoriach w czasie rzeczywistym i stosuje do każdego zdjęcia parametry specyficzne dla danego miejsca, działając jak profesjonalna lustrzanka cyfrowa. Sztuczna inteligencja może reagować o znacznie szybciej niż fotograf. W praktyce oznacza to, że aparaty z AI powinny być używane w trybie automatycznym. Dzięki temu użytkownik szybko i łatwo uzyska wysokiej jakości obrazy.

Honor_Kantar_Infografika.jpg

###

O badaniu

Badanie konsumenckie przeprowadzone przez Kantar Millward Brown na zlecenie marki Honor.

Badanie przeprowadzone metodą CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interviewing) na próbie n=1800 użytkowników smartfonów w wieku 15-38 w 6 krajach: Polsce, Czechach, Finlandii, Serbii, Grecji i na Węgrzech (n=300 na kraj).

Honor

One thought on “Selfie jest kobietą – smartfon zamiast aparatu fotograficznego

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: