Nowe technologie w służbie jesieni życia

Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, nadszedł czas na rozważenie inwestycji w technologie informacyjne i komunikacyjne w służbie seniorów. Wyposażone we właściwe rozwiązania, domy opieki i osiedla senioralne mogą podejmować optymalne decyzje i stale poprawiać poziom opieki i bezpieczeństwa.

Ponieważ życie seniora w XXI wieku rzuca nam wyzwanie przekształcenia naszego modelu opieki, starsze osoby mogą poznać cienką granicę między wymaganą czujnością o ich zdrowie i życie, a swoją niezależnością. Dzisiejszy senior to aktywny senior, a dom opieki powinien być wyspecjalizowaną placówką, gdzie personel reaguje na sytuacje kryzysowe lub prośby wszędzie tam gdzie może być jego mieszkaniec, jednocześnie monitorując osoby w sposób, który jest minimalnie inwazyjny.

Oto 3 sposoby, dzięki którym nowa technologia może poprawić efektywność działania personelu i jakość życia mieszkańców dzisiejszych domów opieki:

1. Bierne monitorowanie

Opiekunowie zawsze starają się znaleźć właściwą równowagę pomiędzy niezależnością rezydenta a bezpieczeństwem. Pasywne monitorowanie ma dwie kluczowe zalety. Po pierwsze, oszczędza czas, eliminując potrzebę stałej kontroli opiekunów nad rezydentami. Mniej wizyt kontrolnych personelu daje mieszkańcom większe poczucie prywatności i niezależności. Pasywne monitorowanie eliminuje również potrzebę aktywnego podejmowania przez mieszkańców działań, takich jak naciśnięcie przycisku informującego o przybyciu do pokoju/meldunku.

2. Personalizacja

Kierownictwo ośrodka może personalizować monitorowanie rezydentów w oparciu o konkretne ich potrzeby, inwestując w jednolitą, skalowalną platformę dla połączeń alarmowych, zarządzanie wędrówkami i czujniki pasywne wykrywające brak aktywności seniora.

Najnowsza technologia rozszerza tradycyjne funkcje sprawdzania obecności, dodając opcje personalizacji alarmów w oparciu o różne czynniki ryzyka (np. jeśli pacjent, który jest zagrożony upadkiem, opuszcza swoje łóżko, można spersonalizować czujniki nacisku maty łóżka tak, aby został wysłany alarm jeżeli pacjent nie wróci w wyznaczonym czasie).

Monitorowanie aktywności osoby starszej jest ważniejsze niż kiedykolwiek, biorąc pod uwagę poważne konsekwencje upadków. Ośrodki Kontroli Chorób donoszą, że każdego roku co czwarty Amerykanin powyżej 65 lat upada i że upadek ten podwaja szanse na ponowny upadek. Badania pokazują, że osoby cierpiące na demencję są jeszcze bardziej narażone na to ryzyko, ponieważ ich roczny wskaźnik upadków sięga 60%.

Według Stowarzyszenia Alzheimera, co najmniej połowa mieszkańców domów opieki ma jakąś formę upośledzenia funkcji poznawczych, najczęściej będącą wynikiem Alzheimera lub związanej z tym demencji. Wraz ze wzrostem liczby cierpiących na chorobę Alzheimera, strategie zapobiegania niebezpiecznym wędrówkom i ucieczkom będą miały coraz większe znaczenie.

Dzięki bezprzewodowym elementom, rozwiązania technologiczne takie jak czujniki teleCARE IP 9.0 firmy Ascom stwarzają więcej możliwości świadczenia spersonalizowanej opieki i monitorowania:

  • Opaska na rękę – Najnowsze urządzenia noszone na rękę umożliwiają mieszkańcom wezwanie pomocy przy jednoczesnym zachowaniu poczucia niezależności podczas poruszania się po obiekcie. Można je skonfigurować do wykrywania ruchu, lokalizacji i usuwania urządzeń (podczerwień).
  • Bezprzewodowy czujnik ruchu (pasywne czujniki podczerwieni) – programowalne czujniki umożliwiają automatyczne powiadomienia spersonalizowane pod daną osobę.Bezprzewodowy uniwersalny nadajnik – dodatkowo aby zapewnić automatyczne powiadomienia, konfigurowalne bezprzewodowe nadajniki umożliwiają integrację z dowolnie rozlokowanymi czujnikami przewodowymi innych firm, takimi jak podkładki ciśnieniowe przy wyjściu z łóżka lub stałe monitorowanie stanu drzwi.
  • Beacon (nadajnik) o niskiej częstotliwości – te łatwe w obsłudze bezprzewodowe dodatki obsługują inteligentne rozwiązania w zakresie ostrzegania i kontroli wędrówkowiczów, poprzez zwiększoną dokładność lokalizacji na poziomie podłogi, korytarza, pomieszczenia lub drzwi.

 3. Obecność

Pomiar „obecności” jest pomocny z punktu widzenia poziomu opieki, ponieważ pozwala kierownictwu i opiekunom zmierzyć, ile opieki potrzebują seniorzy. Jest to korzystne nie tylko na poziomie klinicznym, ale również ze względu na ponoszone przez placówkę koszty.

Najnowsze oprogramowanie umożliwia łatwiejsze przechwytywanie istotnych danych analitycznych i wspomaganie działań na rzecz jakości w placówkach. Aktywność seniora jest automatycznie dokumentowana i dla wielu rodzin szczegółowa analiza zdarzeń może zapewnić spokój ducha.

Tym samym odpowiednie oprogramowanie i narzędzia monitorujące mogą pomóc placówce opieki nad osobami starszymi, odróżnić się od konkurencji i pokazać członkom rodziny dobry poziom opieki jaki mogą zaoferować ich najbliższym (na przykład: jak często proszą o pomoc i jak szybko jest ona udzielana).

Więcej o rozwiązaniach Ascom dla domów opieki na stronie: http://www.ascomwireless.pl/domy_opieki.html

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: