Podkarpackie na wyższym poziomie innowacji

Zakończyła się kampania promocyjna województwa podkarpackiego. Celem projektu było wzmocnienie wizerunku Podkarpacia jako regionu nie tylko atrakcyjnego turystycznie, ale również dynamicznie rozwijającego się pod względem gospodarczym. Działania promocyjne obejmowały m.in. prasę, radio, Internet, reklamę outdoorową oraz współpracę z influencerami.

Głównym założeniem kampanii Podkarpackie. Wyższy poziom innowacji była promocja gospodarcza regionu w oparciu o jego inteligentne specjalizacje: lotnictwo i kosmonautykę, motoryzację, informatykę i telekomunikację oraz jakość życia. To właśnie te obszary wyznaczają główne kierunki rozwoju gospodarczego województwa oraz budują jego potencjał inwestycyjny.

W ramach projektu powstały trzy spoty reklamowe, które stały się elementem kampanii kinowej. W największych polskich miastach oraz przy autostradach pojawiły się reklamy billboardowe, które przedstawiały Podkarpacie jako najlepsze miejsce do pracy i życia, odwołując się do specyfiki miasta, w którym były prezentowane. Ten zabieg zastosowano także w ogólnopolskiej kampanii radiowej.

W działania promocyjne zaangażowani byli lokalni przedsiębiorcy, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami związanymi z prowadzeniem biznesu na Podkarpaciu, tym samym wzmacniając i uwiarygodniając przekaz kampanii. Ich świadectwo wykorzystano w materiałach prasowych, które pojawiały się najważniejszych tytułach ogólnopolskich, regionalnych, branżowych, jak i w prasie zagranicznej.

Działania w Internecie obejmowały kampanię banerową na portalach biznesowych i turystycznych oraz kampanię Google AdWords. Działania promocyjne były prowadzone także na kanałach społecznościowych takich jak: Facebook, Instagram, Twitter oraz YouTube. Dodatkowo województwo podjęło współpracę z szesnastoma influencerami, którzy na nowo odkryli walory turystyczne Podkarpacia, zapoznali się z bogatą ofertą edukacyjną i biznesową w regionie, a także uczestniczyli w kluczowych wydarzeniach, takich jak: Podkarpackie Pokazy Lotnicze, Festiwal Produktów Podkarpackich czy Kongres 590.

– Realizując kampanię „Podkarpackie. Wyższy poziom innowacji”, chcieliśmy zaprezentować ogromny potencjał gospodarczy regionupotencjał, który chętnie i sprawnie wykorzystujemy. Podkarpackie to nie tylko walory przyrodnicze, ale także sprzyjające warunki do prowadzenia biznesu, czego przykładem są działające w regionie firmy, które opracowują światowej klasy innowacyjne rozwiązania. Wykwalifikowane kadry, prężnie rozwijające się zaplecze komunikacyjne, techniczne i badawczo-rozwojowe są też dostrzegane przez znane zagraniczne przedsiębiorstwa, które coraz chętniej lokują tu swoje inwestycje – mówi Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego. –  Chociaż nasza kampania promocyjna się kończy, na pewno nie przestaniemy wchodzić na coraz wyższy poziom innowacji. Już teraz planujemy kolejne działania, nowe inwestycje, które doprowadzą do rozwoju gospodarczego regionu i pozytywnie wpłyną na życie mieszkańców.

Kampania Podkarpackie. Wyższy poziom innowacji została zrealizowana w ramach projektu Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego finansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: