Luka cyfrowa w Europie? Międzynarodowa szkoła programowania Codecool ma na nią odpowiedź

Międzynarodowa szkoła programowania pozyskała 3,5 mln Euro kapitału podwyższonego ryzyka Serii B, który pozwoli na jej europejską ekspansję. Dzięki środkom otrzymanym od Lead Ventures i PortfoLion, Codecool będzie mógł wprowadzić swój przełomowy model nauczania – mastery based learning – w kolejnych krajach. W pierwszej fazie nowe szkoły zostaną otwarte w Rumunii i dołączą do już funkcjonujących placówek w Polsce i na Węgrzech.

Szukając nowego podejścia do kształtowania umiejętności w zakresie IT, szkoła Codecool już trzy lata temu wprowadziła przełomowy model szkolenia w zakresie programowania i zapewniania staży dla swoich absolwentów. Była to odpowiedź na potrzeby i wyzwania rynku nowych technologii i pogłębiającą się lukę cyfrową. Według danych Komisji Europejskiej liczba wolnych miejsc pracy wymagających pracowników wykwalifikowanych w zakresie technologii cyfrowych wzrośnie do 700 tys. do 2020 r. w Unii Europejskiej. 77% przedsiębiorstw w UE przyznaje, że brak umiejętności w zakresie IT jest główną przeszkodą w ich cyfrowej transformacji. Aż 90% kadry kierowniczej najwyższego szczebla postrzega rekrutację talentów informatycznych jako największe wyzwanie biznesowe.

Do tej pory Codecool przeszkolił i pomógł 400 osobom, które nie miały wcześniejszych kwalifikacji w dziedzinie technologii cyfrowych, a także wsparł realizację zadań programistycznych u prawie 100 partnerów korporacyjnych zlokalizowanych w 7 krajach. Obecnie 500 osób studiuje w 4 placówkach Codecool w 2 krajach (Węgry i Polska), a do końca roku liczba ta wzrośnie do 800 studentów, w związku z wejściem sieci ośrodków edukacyjnych na rynek rumuński. Firma jako pierwsza zaoferowała swoje szkolenie programistyczne z gwarancją zatrudnienia, i może się tym obszarze pochwalić 99% skutecznością.

Dostrzegamy, że automatyzacja i cyfryzacja procesów biznesowych mają wpływ na każdy sektor, począwszy od produkcji, poprzez logistykę, sprzedaż i administrację czy sektor finansowy. Zmiana ta wymaga odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, nie tylko w firmach technologicznych, ale we wszystkich branżach. Rozwój europejskich, a zwłaszcza środkowo- i wschodnioeuropejskich przedsiębiorstw będzie definiowany przez to, z jakim skutkiem przeprowadzą proces szeroko rozumianej transformacji cyfrowej i odnajdą się w nowej rzeczywistości napędzanej danymi i technologią” – mówi Balázs Vinnai, założyciel Codecool.

3,5 mln EUR finansowania w celu przyspieszenia ekspansji europejskiej

Do 2023 r. firma planuje stać się jednym z najważniejszych usługodawców w Europie w zakresie szkolenia i zarządzania talentami w dziedzinie IT. W tym czasie Codecool planuje otworzyć 10 szkół i wykształcić blisko 10 tysięcy absolwentów. Firmy zarządzające funduszami venture capital z siedzibą w Budapeszcie – Lead Ventures (jako wiodący inwestor) i PortfoLion (inwestor kontynuujący poprzednią inwestycję serii A) – inwestują obecnie wspólnie 3,5 mln EURO w pozyskiwanie funduszy serii B, aby sfinansować ambitne cele Codecool w zakresie dynamicznej ekspansji międzynarodowej.

Cieszymy się, że nasza pierwsza inwestycja, zgodna z wcześniejszymi założeniami, trafia do dobrze rozwijającej się spółki z węgierskim zapleczem, która potrzebuje znacznych środków finansowych, aby napędzać swój rozwój. Podejście Codecool do szkoleń jest całkowicie spójne z celem Lead Ventures, jakim jest znalezienie innowatorów na rynku i wspieranie ich rozwoju. Dostęp do kapitału na finansowanie innowacji będzie miał kluczowe znaczenie dla przyszłej konkurencyjności Europy Środkowej i Wschodniej” – potwierdził Ábel Galácz, prezes Lead Ventures.

Rynek technologii edukacyjnych jest obecnie jednym z najbardziej aktywnych segmentów inwestycyjnych na świecie. W ubiegłym roku do samego tylko obszaru Europy napłynęło 700 mln USD kapitału wysokiego ryzyka. Codecool przygotowuje swoich studentów w taki sposób, aby sprostali wyzwaniom współczesnego rynku pracy. Szkoła wprowadza innowacje w tradycyjnych metodach szkoleniowych i kładzie duży nacisk na rozwój umiejętności miękkich, takich jak rozwiązywanie konfliktów, myślenie biznesowe i tworzenie kultury dawania informacji zwrotnych (tzw. kultura feedbacku), które są kluczowymi czynnikami we współczesnym środowisku pracy.

Codecool zapewnia praktyczne szkolenia w zakresie najbardziej pożądanych technologii, czego dowodem są znakomite wyniki absolwentów na rynku pracy. PortfoLion wspiera ambitne plany jej ekspansji regionalnej, ponieważ niedobór wykwalifikowanych pracowników jest coraz większym problemem. Oprócz finansowania wspieramy firmę także naszą wiedzą biznesową” – mówi Jenő Nieder, zastępca dyrektora generalnego PortfoLion do spraw fundraisingu.

Dynamiczny rozwój Codecool ma swoje odzwierciedlenie w wynikach finansowych spółki. W 2017 roku firma wygenerowała przychody w wysokości 1,3 mln Euro. W ubiegłym roku było to już 3,2 mln Euro, a celem na rok 2019 jest 5 milionów Euro.

Obecna runda finansowania Serii B pozostaje otwarta dla renomowanych międzynarodowych inwestorów działających w dziedzinie technologii edukacyjnych na najbliższe sześć miesięcy w wysokości do 1,5 mln EURO.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: