Huawei – cyfrowe zaufanie opiera się na standardach i weryfikowalnych faktach

Ken Hu, Deputy Chairman Huawei, przy okazji otwarcia brukselskiego  Centrum Przejrzystości i Bezpieczeństwa Cybernetycznego zwrócił uwagę, że zaufanie w obszarze bezpieczeństwa cybernetycznego jest jednym z głównych wyzwań, przed którymi stoi globalna społeczność. W jego opinii zaufanie musi być oparte na faktach, które muszą być weryfikowalne, a weryfikacja musi opierać się na wspólnych standardach. Wszystko to stanowi skuteczny model budowania zaufania w erze cyfrowej.

Wyzwania związane z bezpieczeństwem cybernetycznym

Ken Hu wyróżnił cztery główne wyzwania związane z budowaniem zaufania:

  • Po pierwsze, szybko rozwijająca się technologia cyfrowa przyniosła wiele nowych wyzwań w zakresie bezpieczeństwa. Na przykład tradycyjne sieci telekomunikacyjne ewoluowały od sieci zamkniętych do sieci internetowych. Coraz więcej treści i usług cyfrowych migruje do centrów danych w chmurze. W miarę jak coraz więcej urządzeń korzysta z Internetu, a nasze smartfony stają się coraz potężniejsze, sieci są znacznie bardziej narażone na ataki niż kiedykolwiek wcześniej
  • Po drugie, jako społeczności globalnej, brakuje nam wspólnego i jednolitego rozumienia bezpieczeństwa cybernetycznego. Rządy oraz przedstawiciele biznesu dyskutują o znaczeniu tego zagadnienia. Faktem jest jednak, że zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym brakuje podstawowego wspólnego zrozumienia tej kwestii. W rezultacie różni interesariusze mają różne oczekiwania i nie ma zbieżności co do podziału obowiązków
  • Po trzecie, w całej branży brakuje jednolitego zestawu norm technicznych w zakresie bezpieczeństwa, jak również systemów weryfikacji. Jest to skomplikowane z powodu globalizacji łańcucha wartości. Produkty cyfrowe obejmują komponenty z wielu różnych krajów, z wieloma różnymi standardami lub bez standardów w ogóle. Istnieje pilna potrzeba inwestowania w normy bezpieczeństwa i systemy weryfikacji na poziomie krajowym, a także w profesjonalne zasoby i umiejętności
  • Czwartym wyzwaniem są kwestie na poziomie regulacji rządowych. W niektórych krajach zarządzanie bezpieczeństwem cybernetycznym nie ma wsparcia legislacyjnego, a egzekwowanie przepisów dotyczących bezpieczeństwa cybernetycznego nie jest wystarczające

Wszystkie te wyzwania są prawdziwe i w pełni rozumiemy obawy związane z bezpieczeństwem cybernetycznym, z jakimi borykają się ludzie w coraz bardziej cyfrowym świecie. Bezpieczeństwo cybernetyczne jest wspólnym wyzwaniem. Uważam, że punktem wyjścia do zmierzenia się nim jest wzajemne zrozumienie. Aby stworzyć godne zaufania środowisko, musimy współpracować – powiedział Ken Hu.

Stworzenie podstaw zaufania dzięki ujednoliconym standardom i weryfikacji

Zarówno zaufanie, jak i jego brak, powinny być oparte na faktach, a nie uczuciach, spekulacjach czy bezpodstawnych pogłoskach. Uważamy, że fakty muszą być weryfikowalne, a weryfikacja musi być oparta na standardach. Musimy więc wspólnie pracować nad stworzeniem ujednoliconych standardów. Weryfikacja techniczna i prawna oparta o wspólny zestaw norm może stanowić podstawę do budowania zaufania. Powinien to być wysiłek wspólny, ponieważ żaden pojedynczy dostawca, rząd czy operator telekomunikacyjny nie może zrobić tego samodzielnie – zaznaczył Deputy Chairman Huawei.

Ponadto, podkreślił, jak ważne jest wyznaczanie obowiązków w zakresie standaryzacji zarówno dla operatorów i dostawców technologii, jak i organów regulacyjnych oraz standaryzacyjnych: – W przypadku dostawców technologii, takich jak Huawei, obowiązkiem jest pełne przestrzeganie norm. Ale to nie wystarczy. Bezpieczeństwo musi być traktowane jako większa odpowiedzialność społeczna powiedział Ken Hu.

Centrum Przejrzystości i Bezpieczeństwa Cybernetycznego Huawei

Centrum Przejrzystości i Bezpieczeństwa Cybernetycznego Huawei będzie stanowić platformę do poprawy komunikacji i wspólnych innowacji ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Będzie też pełnić funkcję technicznej platformy weryfikacji i ewaluacji dla naszych klientów. Huawei zdecydowanie opowiada się za niezależną i neutralną certyfikacją zewnętrzną. Nasze Centrum będzie to wspierać. Zapewni nam również dedykowaną platformę do konstruktywnej dyskusji, dzielenia się najlepszymi praktykami oraz zmierzenia się z wyzwaniami wspólnie z naszymi klientami i partnerami – wyjaśniał Ken Hu.

Na zakończenie, Deputy Chairman Huawei zaprosił wszystkie organy regulacyjne, organizacje standaryzacyjne i klientów Huawei do współpracy w zakresie tworzenia standardów bezpieczeństwa, weryfikacji i bezpieczeństwa innowacji. Wyraził nadzieję, że pomoże to poprawić bezpieczeństwo w całym łańcuchu wartości i będzie wspierać budowę wzajemnego, weryfikowalnego zaufania. Dodał, że w ciągu ostatnich 30 lat Huawei obsłużył ponad trzy miliardy ludzi na całym świecie. Firma wspiera stabilną działalność ponad 1500 sieci operatorów z ponad 170 krajów i regionów. W tym czasie Huawei odnotował solidne osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego.

W Huawei naszym motto jest „bezpieczeństwo albo nic”. Traktujemy tę odpowiedzialność bardzo poważnie. Bezpieczeństwo cybernetyczne jest naszym najwyższym priorytetem w zakresie projektowania, rozwoju i zarządzania cyklem życia produktu i jest wbudowane we wszystkie procesy biznesowe. W przyszłości chcemy zrobić jeszcze więcej. Będziemy nadal inwestować w nasze bezpieczeństwo cybernetyczne i możliwości techniczne. To centrum jest ważnym kamieniem milowym na tej drodze – podkreślił Ken Hu.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: