Nowa inicjatywa Huawei mającą na celu eliminację cyfrowego wykluczenia

Ken Hu, Deputy Chairman Huawei, przedstawił nową inicjatywę Tech4ALL na rzecz eliminacji cyfrowego wykluczenia. W swoim przemówieniu zatytułowanym „Redefining Inclusion” zaprezentował on plany Huawei mające na celu pomóc 500 mln ludzi na całym świecie w czerpaniu korzyści z technologii cyfrowej w ciągu najbliższych pięciu lat. Wezwał także rządy, organizacje branżowe i partnerów biznesowych do wspólnego działania na rzecz promowania włączania społeczeństwa w sferę cyfrową.

 Rozszerzenie definicji digital inclusion (włączenia cyfrowego)

Gdy większość branży telekomunikacyjnej koncentruje się na technologii nowej generacji, takiej jak 5G i AI, nie możemy zapomnieć, że nadal jest wiele osób wykluczonych z cyfrowego świata. Nadal ponad 3,8 mld ludzi jest poza zasięgiem sieci, a ponad 1 mld osób nie ma dostępu do szerokopasmowego Internetu mobilnego. Musimy rozszerzyć definicję „digital inclusion” nie ograniczając się tylko do łączności. Nie możemy myśleć tylko o ludziach, ale również o małych firmach. Rozszerzając definicję możemy pomóc większej liczbie osób i organizacji czerpać bezpośrednie korzyści z technologii cyfrowej – powiedział Ken Hu, Deputy Chairman Huawei.

Inicjatywa Tech4ALL Huawei ma na celu promowanie włączenia cyfrowego zarówno dla osób fizycznych, jak i organizacji poprzez skoncentrowanie wysiłków na takich aspektach jak: łączność, aplikacje i umiejętności.

Łączność

Łączność jest fundamentem integracji cyfrowej. Będziemy nadal wprowadzać innowacje, aby zmniejszać bariery w zakresie łączności, kosztów i zasięgu – powiedział Ken Hu.

Od 30 lat Huawei ściśle współpracuje ze swoimi partnerami, aby zapewnić lepszą łączność cyfrową ludziom i społecznościom w najbardziej odległych regionach świata i ekstremalnych klimatach – od obszarów wiejskich przez metropolie, po obszary podbiegunowe i odległe wioski na krańcu świata. Firma osiągnęła to dzięki rozwiązaniom sieciowym zaprojektowanym specjalnie w celu sprostania regionalnym wyzwaniom. Przykładem może być rozwiązanie RuralStar, które pomaga połączyć społeczności z regionów wiejskich w Afryce, Azji i Ameryce Południowej. A także 5G Air Fiber, które zapewnia szerokopasmowe łącze następnej generacji dla społeczności Inuitów zamieszkujących kanadyjską Arktykę.

 Aplikacje

Wzmocnimy ekosystem, zapewniając deweloperom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom łatwe w użyciu platformy rozwoju. Pomoże im to w tworzeniu bardziej wyspecjalizowanych zastosowań i aplikacji dla różnych społeczności i branż – powiedział Ken Hu i podał przykład aplikacji mobilnej StorySign, którą Huawei opracował wspólnie z Europejską Unią Głuchych. Z pomocą kreskówkowego avatara wspomaganego przez AI, aplikacja tłumaczy zawartość książek na język migowy, aby pomóc głuchym dzieciom w pokonywaniu barier przy pierwszej nauce czytania. StorySign jest obecnie dostępny w 10 różnych wersjach językowych, a Huawei będzie kontynuować współpracę z partnerami w celu rozszerzenia zasięgu tej aplikacji. Huawei ma nadzieję, że dostarczy ponad 34 milionom głuchoniemych dzieci na całym świecie narzędzie, którego potrzebują, aby połączyć język migowy z czytaniem.

Aby stworzyć rzeczywistą wartość dla społeczności i branż, Huawei zainwestował prawie 1 mld USD w Huawei Developer Program, który ma na celu promowanie otwartego oprogramowania w przemyśle. Chodzi o zapewnienie platform i narzędzi do rozwoju, szkolenie programistów, wspieranie pomysłów i finansowanie innowacji. Do tej pory w programie zarejestrowało się ponad 800 tys. programistów. Idąc o krok dalej, Huawei zwiększy inwestycje w ekosystem, skupiając się na rozwijaniu AI i szkoleniu miliona programistów w ciągu najbliższych trzech lat.

Umiejętności

Musimy ściślej współpracować z rządami, społecznościami lokalnymi i przedstawicielami przemysłu, aby zwiększyć umiejętności cyfrowe jednostek i całego społeczeństwa – powiedział Ken Hu.

Oprócz pomocy ludziom w rozwijaniu ich umiejętności cyfrowych, Ken Hu zwrócił uwagę na ich znaczenie wśród małych i średnich organizacji. Dysponowanie odpowiednim zestawem umiejętności jest kluczem do przyszłego rozwoju krajów i społeczności lokalnych. Wyrówna to szanse dla małych i średnich przedsiębiorstw w konkurowaniu w gospodarce cyfrowej.

Jednym z priorytetów Huawei jest również budowanie umiejętności cyfrowych wśród młodych ludzi i społeczeństw. W ciągu ostatnich 10 lat program Huawei Seeds for the Future pomógł ponad 30 tys. studentów ze 108 różnych krajów w podnoszeniu ich umiejętności cyfrowych. W 2018 roku firma zorganizowała po raz trzeci doroczny konkurs Huawei ICT Competition, w którym wzięło udział ponad 40 tys. studentów z ponad 800 uniwersytetów w 32 krajach. Wydarzenie to pomogło promować pogłębioną wymianę wiedzy między szkołami i przedsiębiorstwami. Niezależnie od tego, firma przeprowadziła w Bangladeszu zajęcia z zakresu umiejętności cyfrowych dla 20 tys. kobiet poprzez swoją mobilną szkołę treningową.

Technologia jest dobra. Przekazujmy ten komunikat dalej.

Walka z cyfrowym wykluczeniem nie jest kwestią, którą jedna firma może rozwiązać za pomocą technologii. Będzie to wymagało skoordynowanych wysiłków rządów, organizacji branżowych i przedsiębiorstw – im więcej zaangażowanych osób, tym większy będzie ich wpływ. Huawei ma nadzieję na bliższą współpracę z rządami i organizacjami branżowymi, aby poszerzyć zasięg programu i sprawić, że cyfrowy świat będzie bardziej dostępny dla większej liczby firm i ludzi z lokalnych społeczności. Firma chce także współpracować z partnerami branżowymi i organizacjami w celu zrozumienia specyficznych potrzeb poszczególnych grup i organizacji, tak aby zapewnić im możliwie najlepszą technologię, która zaspokoi te potrzeby.

Technologia jest dobra i powinna być wykorzystywana w dobrych celach. To dopiero początek. Mamy nadzieję, że więcej osób dołączy do nas, bo razem możemy przekazać korzyści płynące z technologii cyfrowej każdej osobie, domowi i organizacji oraz pomóc w budowaniu w pełni połączonego, inteligentnego świata. To jest nasza misja i mamy nadzieję, że do nas dołączysz – podsumował Ken Hu.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: