HPE wprowadza usługę optymalizacji zużycia chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej

Firma Hewlett Packard Enterprise (HPE) zaprezentowała HPE GreenLake Hybrid Cloud – nowe rozwiązanie bazujące na wykorzystaniu danych, zaprojektowane, aby ułatwić klientom zarządzanie i optymalizację chmur lokalnych i zdalnych. HPE GreenLake Hybrid Cloud to zautomatyzowany model operacyjny w chmurze, wykorzystujący wiodącą własność intelektualną HPE i spełniający standardy najlepszych praktyk HPE. Został stworzony, aby pomóc klientom wykorzystać dokładnie te zasoby chmury, których w danym momencie potrzebują, bez względu na aktualną lokalizację obciążeń – wszystko to przy jednoczesnej poprawie wydajności, obniżeniu kosztów, zwiększeniu bezpieczeństwa i zapewnieniu zgodności. Eliminując potrzebę codziennego zarządzania środowiskiem hybrydowym, nowe rozwiązanie pomaga zmniejszyć liczbę błędów ludzkich i umożliwia pracownikom poświęcenie więcej czasu i uwagi dla innowacji w firmie.

Hybrydowe IT to rzeczywistość większości przedsiębiorstw, ponieważ umożliwia łączenie aplikacji, usług i platform, dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Wiele przedsiębiorstw boryka się jednak ze złożonością działania różnorodnych chmur prywatnych, publicznych i hybrydowych oraz z brakiem odpowiednich umiejętności do nadzorowania i zarządzania implementacją chmury, co może prowadzić do nierozpoznanych, rosnących kosztów i zwiększonego ryzyka. W nawiązaniu do wyników analizy Gartnera, organizacje, które nie wdrożą procesów optymalizacji kosztów, przekroczą budżet średnio o 40 proc. na chmurę publiczną do 2020 roku.[1] Co więcej, wielu klientów nie stosuje automatyzacji, ani nawet nieskomplikowanych narzędzi pozwalających w pełni wykorzystać potencjał chmury i czerpać korzyści ze stałego monitorowania mechanizmów kontroli i zgodności do zarządzania ryzykiem.

HPE GreenLake Hybrid Cloud rozwiązuje problem tak złożonego zarządzania. System konfiguruje procesy zarządzania zasobami w chmurze w wybranym środowisku klienta, pomaga kontrolować koszty, zabezpieczenia i zgodność, a następnie zarządza tymi zasobami w imieniu klienta. W przeciwieństwie do tradycyjnej usługi zarządzanej, GreenLake Hybrid Cloud oferuje zautomatyzowany model oparty na chmurze, który eliminuje konieczność zatrudniania lub szkolenia nowych pracowników do nadzorowania implementacji chmurowych i zarządzania nimi.

 – Przedsiębiorstwa potrzebują szybkiego i prostego sposobu optymalizacji swoich środowisk chmurowych publicznych i lokalnych w celu stworzenia odpowiednich warunków dla aplikacji i danych w ramach wspólnego modelu operacyjnego – powiedziała Ana Pinczuk, wiceprezes i dyrektor generalny, HPE Pointnext. – HPE GreenLake Hybrid Cloud to przełomowe rozwiązanie, które eliminuje złożoność obsługi wielu chmur i pozwala klientom zachować kontrolę i obniżyć koszty, a także skrócić czas niezbędny do wygenerowania oczekiwanej wartości.

HPE GreenLake Hybrid Cloud pomaga w zapewnieniu szybkiego wygenerowania oczekiwanych wartości uzyskania, uproszczeniu systemów informatycznych oraz obsłudze ciągłego zarządzania kosztami i zgodnością w chmurach publicznych i lokalnych. Wykorzystując architekturę chmury i doświadczenie wdrożeniowe HPE Pointnext, uzyskane dzięki przejęciu Cloud Technology Partners i RedPixie, HPE GreenLake Hybrid Cloud zapewnia ciągłość zarządzania i optymalizację środowisk klientów w wiodących rozwiązaniach chmurowych, takich jak AWS, Microsoft Azure i Azure Stack.

HPE GreenLake Hybrid Cloud jest oparty na zautomatyzowanym zestawie narzędzi obejmujących technologię HPE OneSphere i definiowaną software’owo technologię HPE w celu wsparcia i obsługi obciążeń w chmurze hybrydowej. Platforma Microsoft Azure Stack jest dostarczana z wykorzystaniem elastycznego modelu zużycia GreenLake firmy HPE, bazującym na płatności za bieżące zużycie[2] w lokalnych środowiskach przy użyciu rozwiązania HPE ProLiant dla platformy Microsoft Azure.

– W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie o preferencje firm co do sposobów optymalizacji rozwiązań chmurowych, okazuje się, że 23 proc. z nich woli wykorzystywać je zdalnie w formie usługi, a 35 proc. w formie usugi lokalnej. Pozostali preferują modele inwestycyjne lub dzierżawione[3] – powiedział Rob Brothers, Wiceprezes Programu IDC. – Dzięki pozyskaniu Cloud Technology Partners i RedPixie, firma HPE stworzyła ofertę, która obejmuje zarówno chmurę lokalną, jak i zdalną.

451 Research wykazuje, że dwa największe wyzwania, przed którymi stają klienci podczas wdrażania infrastruktury chmurowej, to zapewnienie zgodności i zarządzanie kosztami.[4] HPE GreenLake Hybrid Cloud pomaga sprostać tym wyzwaniom, oferując istotne w tym obszarze korzyści, takie jak:

  • Skrócenie czasu do wygenerowania oczekiwanej wartości – natywny i zautomatyzowany model operacyjny w chmurze zapewnia krótszy czas wdrożenia chmury i przyspieszenie działań operacyjnych IT,
  • Płatność za bieżące zużycie – model wykorzystania danych i stały monitoring obszarów kontroli kosztów w celu dostosowania ich do zapotrzebowania biznesowego pomaga obniżyć całkowity koszt posiadania (TCO) IT w danej lokalizacji[5],
  • Uproszczenie IT – usługi eksperckie HPE Pointnext eliminują przeciążenia w centrum danych i odciążają pracowników, co przeklada się na wzrost strategicznej wartości biznesowej,
  • Utrzymanie odpowiedniej kontroli – powiadomienia w czasie rzeczywistym o awariach sterowania i zaleceniach dotyczących środków zaradczych, a także stała synchronizacja i monitorowanie pod kątem zgodności pomagają klientom uzyskać bieżące informacje na temat monitorowanego obiektu i zmniejszyć niezamierzone ryzyko wynikające z braku doświadczenia.

[1] „Predicts 2018: The Cloud Platform Becomes the Expedited Path to Value”, Gartner, ID: G00349547, 21 lutego 2018 r.

[2] Może obowiązywać minimalny poziom zobowiązania

[3] „Hyperconverged Consumption: How Customers Want to Finance or Consume Hyperconverged Infrastructures”, IDC Survey Spotlight, maj 2018 r.

[4] „Voice of the Enterprise, Cloud, Hosting and Managed Services, Budgets and Outlook 2017”, 451 Research, luty 2018 r.

[5] może obowiązywać minimalny poziom zobowiązania

[6] jw.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: