Huawei zabiera głos w debacie „Infrastruktura Sieci XXI wieku”

Transparentność i współpraca w budowie nowoczesnej infrastruktury cyfrowej w Polsce. Jak zmieni się rola operatora telekomunikacyjnego w świecie 5G? Co jest potrzebne, aby zapewnić bezpieczeństwo budowy tej sieci? O tym m.in. rozmawiali eksperci, przedstawiciele izb gospodarczych i biznesu, w tym Ryszard Hordyński, Dyrektor Komunikacji i Strategii Huawei Polska, podczas debaty „Infrastruktura Sieci XXI wieku”, która miała miejsce 8 maja w Warszawie z inicjatywy Executive Club. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Ministerstwa Cyfryzacji.

Debatę zainaugurowało wystąpienie gościa honorowego, którym był Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski. W swoim przemówieniu Minister podkreślił, że sieć 5G jest wielką szansą na rozwój gospodarczy Polski. Realizacja programu operacyjnego Polska Cyfrowa i budowa wraz z operatorami telekomunikacyjnymi sieci światłowodowej to podstawowe działania. W ramach tego projektu powstanie ponad 100 tys. km sieci światłowodowej, co pozwoli podłączyć do sieci 3 mln gospodarstw domowych. Minister dodał również, że jedną z najważniejszych rzeczy, która ma istotny wpływ na tempo rozwoju 5G jest nowelizacja prawa telekomunikacyjnego tzw. megaustawa. Debata nad projektem nowelizacji jest planowana w najbliższym czasie. Zadaniem, z którym mierzy się Ministerstwo Cyfryzacji jest także kwestia bezpieczeństwa sieci 5G. Zdaniem Ministra Zagórskiego powinno być to rozwiązanie wspólne, w ramach porozumienia na poziomie Komisji Europejskiej, która w kwestii bezpieczeństwa sieci 5G wydała dla krajów unijnych stosowne rekomendacje. Do 30 czerwca Ministerstwo Cyfryzacji przedstawi swoje propozycje, które będą wcześniej konsultowane z izbami gospodarczymi, a także operatorami telekomunikacyjnymi.

Moderator panelu dyskusyjnego, Andrzej Dulka, Prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji o kwestię cyberbezpieczeństwa zapytał m.in. dr. inż. Jerzego Żurka, Dyrektora Instytutu Łączności. Zdaniem dr. Żurka bezpieczeństwo jest zagadnieniem wrażliwym, szczególnie przy ciągłym wzroście liczby urządzeń, które będą wykorzystywać sieć 5G. Głównym wyzwaniem w tym obszarze pozostają także regulacje, na które czekają operatorzy, dostawcy oraz inne podmioty działające w sektorze ICT.

Pytania odnośnie cyberbepieczeństwa Andrzej Dulka skierował również do Ryszarda Hordyńskiego, Dyrektora Komunikacji i Strategii Huawei Polska. Hordyński podkreślił jak istotna jest kwestia bezpieczeństwa w Huawei i co firma robi w tym zakresie. „Przywiązujemy wielką wagę do cyberbezpieczeństwa. Mamy centrum zajmujące się cyberbezpieczeństwem w Wielkiej Brytanii, gdzie – jak żadna inna firma na świecie – udostępniamy nasze oprogramowanie tamtejszym agencjom rządowym. Podobny ośrodek posiadamy również w Brukseli, gdzie każdy nasz klient, po spełnieniu pewnych warunków, może obejrzeć urządzenia i „rozebrać je na czynniki pierwsze”, a także zapoznać się ze wszelkimi procedurami. Zachęcam wszystkich, aby w ten sposób podchodzili do tematu bezpieczeństwa: transparentnie i otwarcie. W mojej ocenie ważne jest w tym podejściu kierowanie się faktami”. Ryszard Hordyński zwrócił dodatkowo uwagę na aspekty techniczne, związane z koniecznością uregulowania norm promieniowania oraz pracami nad udostępnieniem częstotliwości.

Jak podkreślił prof. Jacek Leśkow, Dyrektor NASK, sieć 5G jest następnym naturalnym krokiem w rozwoju cywilizacji i nie należy jej się obawiać. Jest to zupełnie nowa jakość, która odegra główną rolę w rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Wyzwaniem cywilizacyjnym i technologicznym pozostaje jak i do czego będzie ona wykorzystywana.

Podsumowując debatę: istnieje ogromna potrzeba wdrożenia sieci 5G, która całkowicie zmieni modele biznesowe, co w szczególności odczuje przemysł oraz IoT. Konieczne są prace legislacyjne, a także współpraca pomiędzy administracją rządową, izbami gospodarczymi oraz przedsiębiorstwami działającymi w obszarze ICT.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: