UPC Polska startuje z VI edycją programu THINK BIG z hasłem Grow Smarter

UPC Polska wraz z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju i partnerami biznesowymi nagrodzą innowacyjnych przedsiębiorców w obszarze cyfrowej transformacji biznesu i wyzwań społecznych.

THINK BIG to program UPC Polska wspierający przedsiębiorców rozwijających się w oparciu o nowe technologie oraz innowatorów społecznych, przyczyniających się do rozwoju ekosystemu innowacji w Polsce. Oficjalny patronat nad programem objęło Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.
W tegorocznej edycji poszukiwani są przedsiębiorcy oferujący rozwiązania, odpowiadające na jedno z największych współczesnych wyzwań, jakim jest cyfrowa transformacja biznesu, zarówno dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Dodatkowo, wraz z Fundacją Polskiego Funduszu Rozwoju, nagrodzone zostaną najlepsze, oparte na nowych technologiach, rozwiązania dla wyzwań społecznych, przyczyniające się do poprawy jakości życia społeczeństwa.
Przedsiębiorcy, rozwijający swój biznes w oparciu o nowe technologie, deklarują chęć współpracy z korporacjami (82 proc. badanych) dla możliwości rozwijania swoich technologii, mentoringu i zdobywania nowej wiedzy1. Podobny odsetek korporacji widzi korzyści we współpracy ze startup’ami, ale tylko 30 proc. z nich korzysta z takich współpracy. Think Big pomoże zmniejszyć tę lukę. Zwycięzcy tegorocznej edycji będą mieć możliwość pilotażowego wdrożenia swoich rozwiązań, otrzymają wsparcie promocyjne, marketingowe, a także dedykowany program mentoringowy. Pula nagród finansowych wynosi 105 000 zł. Dodatkowo, finaliści i wybrane projekty, dostaną możliwość znalezienia się w raporcie „TOP 40 Enterprise Tech from Poland. Technologie, które zmieniają korporacje” przygotowanym pod patronatem The Heart i UPC Polska THINK BIG: Grow Smarter.

[1] Raport „Polskie Startupy 2018”, StartUp Poland

KOGO ZAPRASZAMY DO VI EDYCJI THINK BIG: GROW SMARTER

Jury programu wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach biznesowych oraz jednej kategorii społecznej.

Kategorie biznesowe:

 • THINK CUSTOMER – rozwiązania odpowiadające na wyzwania transformacji biznesowej w obszarze B2C i B2B
 • THINK TRANSFORMATION – rozwiązania odpowiadające na wyzwania wspierające transformację cyfrową firm

Kategoria społeczna, której wyłącznym partnerem jest Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju:

 • THINK SOCIAL – rozwiązania, które w oparciu o nowe technologie odpowiadają na wyzwania społeczne w takich obszarach jak: edukacja, środowisko, wykluczenie cyfrowe i kultura.
KategorieTB_POZIOM2.png

UPC od lat inwestuje w Polsce w rozwój infrastruktury gigabitowej i usług cyfrowych, by zapewniać klientom dostęp do cyfrowego świata oraz wspierać rozwój przedsiębiorczości i ekosystemu innowacji. Nowe technologie skutecznie wspierają efektywność w biznesie, a w sferze społecznej, poprawiają jakość życia. Dlatego w tegorocznej edycji THINK BIG: Grow Smarter poszukiwać będziemy przedsiębiorców i innowatorów społecznych, których rozwiązania pomogą innym wykorzystać nieograniczony potencjał nowych technologii, rosnąć szybciej i odważniej. – Robert Redeleanu, CEO UPC Polska

Misją Fundacji PFR jest poszukiwanie i tworzenie rozwiązań, które wspierają zrównoważony rozwój Polski w wymiarze społecznym. Stąd nasza decyzja o przystąpieniu do programu UPC Polska THINK BIG i objęciu patronatem kategorii Think Social. Wierzymy, że nowe technologie i innowacyjne myślenie mogą być wykorzystywane nie tylko biznesowo, ale także do pomocy innym ludziom przez ułatwianie im codziennego życia. Chcemy wyróżnić i wesprzeć w rozwoju start-upy, które pracują nad rozwiązaniami prospołecznymi. Zgłaszając się do programu THINK BIG młode, innowacyjne firmy mają szansę także na wsparcie merytoryczne oraz możliwość poznania praktyków biznesu i przedstawicieli globalnych firm. – Agata Nałęcz, prezes Fundacji PFR

Aby zgłosić się do VI edycji THINK BIG Grow Smarter wystarczy, aby do 30 czerwca krótki wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej www.thinkbig.upc.pl. Szczegóły programu są dostępne w karcie programu oraz na stronie internetowej.
3a (1).jpg

NAGRODY VI EDYCJI THINK BIG: GROW SMARTER

W każdej z kategorii biznesowych: 
 • możliwość pilotażowego wdrożenia przez zwycięzcę swojej usługi w ramach współpracy z UPC Polska lub u innego z partnerów programu dedykowany program mentoringowy z udziałem partnerów
 • wsparcie marketingowe i promocyjne
 • możliwość networkingu
 • nagroda pieniężna w wysokości 35 000 zł dla zwycięzcy w każdej kategorii
 • możliwość znalezienia się przez uczestników (finaliści oraz wybrane zgłoszenia) w raporcie TOP 40 Enterprise Tech from Poland przygotowanego przez The Heart i UPC Polska THINK BIG: Grow Smarter
W kategorii społecznej:
 • nagroda pieniężna w wysokości 35 000 zł
 • dedykowany program mentoringowy z udziałem partnerów
 • wsparcie marketingowe i promocyjne
 • możliwość networkingu
 • możliwość dalszego rozwoju projektu we współpracy z Fundacją PFR oraz UPC Polska
PARTNERZY: The Heart, SpeedUP, Miasto Warszawa, Aula Polska, Sukces Pisany Szminką, Fundacja PFR, KornFerry, BakerMcKenzie, Fundacja Digital Poland, Forbes, ENKY Consulting, VISA, Facebook, Microsoft

JAK APLIKOWAĆ?

 1. By zgłosić się do programu należy w terminie do 30 czerwca wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej www.thinkbig.upc.pl. W ramach pierwszego etapu, Jury wyłoni 18 rozwiązań (po 6 z każdej kategorii).
 2. Następnie, na przestrzeni lipca i sierpnia, odbędzie się faza półfinałowa sesji wewnętrznych w UPC Polska, w efekcie której zostanie wybranych 9 najlepszych projektów, które wezmą udział Gali Finałowej, w trakcie której ogłoszony zostanie zwycięzca, wybrany przez Jury programu.
 3. Pula nagród finansowych tej edycji to 105 000 zł  – zwycięzca każdej kategorii otrzyma 35 000 zł, a zwycięzcy kategorii biznesowych także możliwość pilotażowego wdrożenia swojego rozwiązania we współpracy z UPC Polska lub innym partnerem programu.
 4. Jury w porozumieniu z Fundacją Digital Poland przyzna również nagrodę korporacji, która odznaczyła się najbardziej inspirującą transformacją cyfrową.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: