Grupa Kino Polska TV opublikowała wyniki finansowe po I kw. 2019 r.

Grupa Kino Polska TV zwiększyła przychody w I kw. 2019 r. Zysk netto wzrósł o ponad 20% rok do roku

W I kw. 2019 r. Grupa Kino Polska TV (Grupa KPTV) wypracowała 41,6 mln zł przychodów ze sprzedaży (+35% r/r), z czego 6,1 mln zł stanowią przychody spółki Stopklatka SA, konsolidowane od III kw. 2018 r.

  • Zysk na działalności operacyjnej osiągnięty w I kw. 2019 r. wyniósł 5,5 mln zł i był o 16% wyższy w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.
  • Wyższy był również zysk netto, który po I kw. tego roku wyniósł 3,8 mln zł wobec 3,2 mln zł rok wcześniej (wzrost o 20%).
  • W I kw. 2019 r. wynik EBITDA Grupy KPTV wyniósł 17,4 mln zł (w tym 2,1 mln zł to pozytywny wpływ konsolidacji spółki Stopklatka) wobec 11,6 mln zł rok wcześniej.

W pierwszych trzech miesiącach tego roku poprawiliśmy wszystkie podstawowe wskaźniki finansowe. Wyraźnie umocniła się nasza pozycja na rynkach zagranicznych. To efekt rosnącej popularności kanałów FilmBox i kanałów tematycznych co przekłada się na wyższe wpływy z emisji. Cały czas rozszerzamy obszar dystrybucji kanałów filmowych marki FilmBox o kolejnych dużych operatorów w środkowej Europie. Zwiększamy też zasięgi na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej i Turcji mówi Bogusław Kisielewski, prezes zarządu Kino Polska TV SA.

W I kwartale 2019 r. Grupa wypracowała 41,6 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza wzrost o 35% w porównaniu do tego samego okresu ubiegłego roku. W tym wyniku uwzględniono 6,1 mln zł ze sprzedaży reklam w kanale Stopklatka TV. – Stopklatkę konsolidujemy od trzeciego kwartału 2018 r. zatem nie można wprost porównywać wyników tego roku z pierwszym kwartałem roku ubiegłego. Jednak i bez uwzględnienia konsolidacji tej spółki wyniki Grupy rosną na wszystkich poziomach. Sama Stopklatka osiąga też coraz lepszy stosunek przychodów do kosztów i sądzę, że już niebawem będziemy mogli zobaczyć pozytywny wpływ konsolidacji tej spółki również na wyniku netto naszej Grupy – dodaje Bogusław Kisielewski, prezes Kino Polska TV SA.

Największy wzrost przychodów odnotował segment Kanały FilmBox i kanały tematyczne (wzrost o 3,5 mln zł, +18,6% r/r) oraz segment Zoom TV (wzrost o 1,5 mln zł, +66,9% r/r). Był to między innymi efekt wyższych wpływów z emisji na Węgrzech (dynamiczny wzrost liczby abonentów, nowe umowy z klientami), w Polsce (wzrost liczby subskrybentów u obecnych klientów), w Czechach i na Słowacji (nowe kontrakty oraz organiczny wzrost) i w krajach byłej Jugosławii (nowe umowy z klientami). Wzrost przychodów z emisji to także efekt zmiany modelu biznesowego dotyczącego rozliczeń pomiędzy spółkami powiązanymi od połowy 2018 r., dzięki której Grupa przejęła całość przychodów z kanałów tematycznych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Coraz mocniejszą pozycję ma również kanał Zoom TV. Oglądalność tego kanału w ubiegłym roku wzrosła o prawie 74% (SHR%, All 16-49), co w I kw. tego roku przełożyło się na wyraźny wzrost przychodów z reklam (+66,9% r/r). Niższa o 11,8% sprzedaż reklamy w kanałach filmowych Kino Polska w omawianym okresie spowodowała, że przychody całego segmentu spadły o 5,0% w stosunku do analogicznego kwartału zeszłego roku.

Zysk na działalności operacyjnej w I kwartale 2019 r. był o 15,5% wyższy w porównaniu do I kwartału 2018 r. Natomiast zysk netto wzrósł o 20,3% do poziomu 3,8 mln zł, głównie za sprawą większej rentowności segmentu Zoom TV oraz segmentu Kanały filmowe marki FilmBox i kanały tematyczne. Te same czynniki przyczyniły się do wyraźnego wzrostu wyniku EBITDA, który w I kwartale 2019 r. wyniósł 17,4 mln zł, co oznacza wzrost o 50,2% rok do roku.

***

O Grupie:

Kino Polska TV SA to nowoczesna, dynamicznie rozwijająca się grupa medialna, pretendującą do miana czołowego gracza na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Głównymi gałęziami biznesowymi Grupy są: emisja i produkcja kanałów telewizyjnych, dystrybucja, działalność wydawnicza, rekonstrukcja oraz archiwizacja dzieł polskiej kinematografii. Do Grupy medialnej należą kanały: Kino Polska, Kino Polska Muzyka, kanały grupy FilmBox (w tym Kino TV), Zoom TV i Stopklatka TV.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: