Polacy gotowi na samochody autonomiczne?

Nadchodzi era kierowcy 4.0? Stosunek Polaków do motoinnowacji

 

  • Polscy kierowcy są gotowi na korzystanie z rozwiązań smart cities i shared economy w zakresie motoryzacji – pokazują dane z badania wykonanego na potrzeby raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny – w drodze”.
  • Co piąty badany kierowca miał okazję przejechać się samochodem udostępnianym w ramach tzw. carsharingu lub wypożyczonym. Aż 41,3 proc. zadeklarowało, że zamiast kupować auto, byliby skłonni korzystać z niego na zasadzie abonamentu.
  • Wysoko oceniamy potencjał rozwoju samochodów autonomicznych. Co trzeci badany chciałby choć raz przejechać się tego typu autem, a prawie jedna piąta wierzy, że w przyszłości na drogach będzie poruszać się wiele takich pojazdów.
  • 74,6 proc polskich kierowców uważa, że sytuacja na drogach w największych miastach w Polsce poprawiłaby się dzięki dalszemu ograniczeniu ruchu samochodów w centrum.

Jak wynika z danych Santander Consumer Banku zebranych na potrzeby raportu „Polaków portfel własny – w drodze”, polscy kierowcy są zaskakująco pozytywnie nastawieni do idei car-free cities oraz wszelkich innowacji branży motoryzacyjnej, zarówno tych technologicznych, jak i związanych z wynajmem pojazdów lub finansowaniem ich zakupu. To znak mentalnej zmiany w naszym społeczeństwie, zwiastującej nadejście ery kierowcy 4.0.

Aż ¾ ankietowanych uważa, że najlepszym działaniem poprawiającym sytuację kierowców w największych miastach, byłoby ograniczenie ruchu samochodowego w centrach aglomeracji. Najczęściej wskazywanymi rozwiązaniami były parkingi typu park’n’ride przy dużych węzłach komunikacyjnych (17,7 proc.) oraz bezpłatna komunikacja miejska w ścislych centrach miast (17,0 proc.). Prawie co dziesiąty ankietowany wskazał, że sposobem na korki jest upowszechnienie miejskich rowerów / hulajnóg / skuterów, a 8,3 proc. uważa, że problem rozwiązałoby poszerzenie płatnych stref parkowania.

– Wyniki badania są o tyle zaskakujące, że przełamują stereotyp polskiego konserwatywnego kierowcy, przyzwyczajonego do sprawdzonych, niekoniecznie w pełni skutecznych rozwiązań. Okazuje się, że potrafimy wyjść poza swoją perspektywę i zauważyć, że efektywne sposoby na poprawienie naszej sytuacji jako kierowców, muszą w pewnym stopniu również ograniczać swobodę poruszania się naszym pojazdem, zwłaszcza jeśli chodzi o duże miasta – komentuje Mariusz Klepacz, członek zarządu Santander Consumer Banku odpowiedzialny za obszar finansowania samochodów. – Polacy mogą aspirować do miana nowoczesnych kierowców, także dzięki pozytywnemu nastawieniu do zmian zachodzących w branży auto-moto i technologicznych nowinek spływających z zagranicy – dodaje.

Faktycznie. Polscy kierowcy są na bieżąco ze zmianami zachodzącymi na rynku samochodowym i zauważają ich potencjał. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest fakt, że aż co trzeci ankietowany chciałby choć raz przejechać się samochodem autonomicznym, a 19,4 proc. wierzy, że w przyszłości na drogach będzie poruszać się wiele takich pojazdów.

Równie pozytywny jest stosunek ankietowanych do najmu długoterminowego. Aż 41,3 proc. badanych kierowców zadeklarowało, że zamiast kupować auto, byliby skłonni korzystać z niego na zasadzie abonamentu. Co prawda 31,9 proc. chciałoby z takiej opcji skorzystać dopiero po uprzednim poznaniu szczegółowych warunków, jednak i tak dane wskazują na tendencję stawiającą pod znakiem zapytania mit o Polakach przywiązanych do własności samochodu.

Co piąty badany kierowca zadeklarował, że miał okazję skorzystać z wypożyczalni samochodów lub tzw. carsharingu czyli komercyjnego udostępniania samochodów przez operatorów floty. Największy odsetek korzysta z usługi krótko lub średnioterminowego wynajmu samochodu podczas wakacyjnych wyjazdów za granicą (7 proc.), 6,5 proc. jeździ wypożyczonymi samochodami w obrębie dużych miast lub metropolii, zaś niecałe 2 proc. korzysta z nich do jazdy po kraju.

Badanie zostało zrealizowane na zlecenie Santander Consumer Banku w ramach raportu „Polaków portfel własny – w drodze”. W ankiecie zrealizowanej metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), przeprowadzonej przez instytut IBRIS w kwietniu 2019 r., wzięli udział aktywni kierowcy z całej Polski, n = 1000.

źródło: Santander Consumer Bank

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: