PLAY przejmuje 3S i poprawia efektywność. 3S zatrudnia ok. 250 pracowników

P4 Sp. z o.o., operator największej sieci komórkowej w Polsce („PLAY”) podpisał przedwstępną umowę zakupu akcji 3S S.A. („3S”) operatora sieci światłowodowej oraz klastra data centre. Transakcja wspiera realizację strategii PLAY skoncentrowanej na technologii mobilnej zakładającej rozwój efektywnej sieci bezprzewodowej o wysokiej przepływności.

Podłączenie stacji bazowych (szczególnie w miastach) do sieci światłowodowej 3S zapewni poprawę jakości usług mobilnych 5G READY a w przyszłości 5G, przy jednoczesnej kontroli kosztów transmisji i kolokacji. Akwizycja 3S pozwoli poszerzyć ofertę PLAY dla klientów biznesowych o usługi na sieci światłowodowej i data center, wykorzystując ogólnokrajową sieć sprzedaży i silną markę PLAY. Transakcja jest ukoronowaniem 10-ciu lat bliskiej, przedsiębiorczej współpracy pomiędzy PLAY i 3S.

3S jest właścicielem i operatorem sieci światłowodowej o długości ok. 3 800 km oraz klastra data center w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Bytomiu. Firma świadczy kompleksowe usługi telekomunikacyjne, kolokacji oraz usług chmurowych dla ponad 2 800 klientów biznesowych. 3S zatrudnia ok. 250 pracowników.

Cieszymy się na współpracę z 3S, która zapewni natychmiastową możliwość podłączenia istniejących i planowanych stacji bazowych PLAY do sieci światłowodowej 3S. Akwizycja 3S wspiera rozwój najwyższej jakości sieci pod przyszły wzrost transmisji danych w standardzie 5G i odpowie na rosnące wymagania dotyczące jakości usług sieci komórkowej. Postępująca konsolidacja dostawców usług transmisji danych powoduje, że dzięki akwizycji 3S osiągniemy optymalizację kosztów eksploatacji sieci światłowodowej oraz synergie w obszarze data centre. Współpraca z 3S poszerzy ofertę Play dla klientów biznesowych oraz w zakresie usług hurtowych. W wyniku przejęcia, PLAY wzmacnia niezależność swojej sieci, nadal współpracując z operatorami kablowymi w Polsce – powiedział Jean Marc Harion, prezes zarządu PLAY.

Jesteśmy bardzo zadowoleni z szansy na dalszy rozwój naszej współpracy z PLAY. Już w tej chwili widzimy wiele synergii rynkowych, zarówno w obszarze sieci, jak i opartych na niej usług. Przez lata współpracy zbudowaliśmy wzajemne zaufanie co do profesjonalizmu w działaniu i podejścia do biznesu, co przełożyło się zarówno na samą transakcję, jak i wspólną wizję dalszego rozwoju 3S – powiedział Piotr Pawłowski, prezes zarządu 3S.

źródło: Ply

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: