Reklamy

Huawei publikuje białą księgę poświęconą własności intelektualnej

Firma Huawei opublikowała dzisiaj białą księgę dotyczącą innowacji i własności intelektualnej i ostrzegła przed upolitycznianiem tej kwestii. Przemawiając na konferencji prasowej w siedzibie firmy, Song Liuping, główny prawnik Huawei, powiedział, że własność intelektualna jest kamieniem węgielnym innowacji, a jego upolitycznienie zagraża postępowi na całym świecie.

Jeśli politycy wykorzystują własność intelektualną jako narzędzie polityczne, niszczą zaufanie do systemu ochrony patentowej. Jeżeli niektóre rządy próbują wybiórczo pozbawiać firmy ich własności intelektualnej, wówczas fundamenty globalnych innowacji pękają”, powiedział Song.

Dokument zatytułowany „Poszanowanie i ochrona własności intelektualnej: fundamenty innowacji”, omawia szczegółowo praktyki Huawei w zakresie innowacji i ochrony praw własności intelektualnej. Zwraca uwagę, że innowacje i ochrona własności intelektualnej leżą u podstaw sukcesu Huawei od ponad 30 lat. Na koniec 2018 r. Huawei dysponował 87 805 patentami, z których 11 152 to patenty amerykańskie. Od 2015 r. Huawei uzyskał ponad 1,4 mld dolarów przychodów z licencji.

Oprócz gromadzenia własnych patentów, Huawei zapłacił również ponad 6 miliardów dolarów tytułem opłat licencyjnych, aby legalnie korzystać z własności intelektualnej innych firm, z czego, zgodnie z tym dokumentem, prawie 80% zapłacono firmom amerykańskim.

Własność intelektualna to własność prywatna, chroniona przez prawo, a spory powinny być rozstrzygane w drodze postępowania sądowego, powiedział Song, dodając, że w ciągu ostatnich 30 lat firma Huawei nigdy nie dopuściła się nadużyć własności intelektualnej oraz że żaden sąd z tego względu nigdy nie wymagał od Huawei zapłaty odszkodowania.

Nastawione na współpracę i pełne szacunku podejście Huawei do własności intelektualnej jest demonstrowane poprzez prosty fakt, iż wiele przełomowych technologii firmy jest wcielonych w otwarte standardy regulujące sieci 3G, 4G i 5G. Co za tym idzie, mimo że niektóre kraje nie kupują produktów bezpośrednio od Huawei, to i tak nadal korzystają z podstawowych patentów Huawei i dzielą się korzyściami płynącymi z technologii, którą tworzy Huawei, powiedział Song.

Song poruszył także stanowisko Huawei w sprawie stosowania patentów, mówiąc, że firma nie będzie bronić swojego portfolio patentów. Powiedział, że Huawei przyjmie raczej postawę otwartą i opartą na współpracy i będzie postępować zgodnie z zasadami FRAND, czyli „uczciwości, rzetelności i niedyskryminacji”, angażując się z odpowiednimi stronami w branży w sprawę licencjonowania patentów.

Jak zawsze, firma Huawei jest gotowa i chętna do dzielenia się swą technologią ze światem. Włączając w to sieć 5G. Tyczy się to także firm, jak i konsumentów amerykańskich. Razem możemy pchnąć naszą branżę do przodu i rozwijać technologię dla całej ludzkości”, powiedział Song.

Wspomniany dokument opisuje również, w jaki sposób zrównoważone działania innowacyjne pomogły Huawei osiągnąć sukces; jak innowacja Huawei przynosi ogromną wartość społeczną; oraz omawia stanowisko Huawei w sprawie stosowania praw własności intelektualnej stron trzecich i własnych.

Białą księgę można pobrać pod adresem:

https://www-file.huawei.com/-/media/CORPORATE/PDF/white%20paper/2019/Huawei_White_Paper_on_Innovation_and_Intellectual_Property.pdf

źródło: HUAWEI

Reklamy


Categories: Bez kategorii, Rynek

Tags:

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: