Reklamy

Pięć argumentów za rewolucją druku w chmurze

W ostatnich latach Infrastruktura chmury rozwija się bardzo dynamicznie. Wdrażając cyfrową transformację działy IT w pierwszej kolejności stawiają teraz na rozwiązania związane z chmurą. Według firmy analitycznej IDC, w ostatnim kwartale 2018 r. dostawcy infrastruktury chmury odnotowali globalnie dwucyfrowy wzrost (średnio 28%). Przewiduje się, że tempo to utrzyma się w 2019 roku oraz kolejnych latach, a badania sugerują, że infrastruktura IT w chmurze będzie rosła w tempie 10,9% rocznie, osiągając do 2023 roku wartość 99,9 mld USD.

 Jedną z podstawowych usług, którą działy IT świadczą swoim organizacjom, jest druk. Chmura przekształca tradycyjny druk pozwalając działom IT na włączenie go do zakresu strategii cyfrowych. Przenosząc infrastrukturę druku do chmury, przedsiębiorstwa mogą zmniejszyć obciążenia i koszty, zapewniając jednocześnie wyższy poziom obsługi klienta:

  1. Ulepszone modele zakupów

W miarę jak coraz więcej firm przenosi swoje dane i aplikacje do chmury, coraz bardziej popularne staje się nabywanie produktów i technologii IT w formie usług i modeli opartych na subskrypcji. Deloitte Global szacuje, że do 2022 r. przedsiębiorstwa wydadzą połowę swoich budżetów IT na usługi abonamentowe.

Zamiast kupować i utrzymywać urządzenia drukujące i serwery na miejscu, teraz można zarządzać środowiskami druku całkowicie w chmurze poprzez model subskrypcji. W tym modelu abonenci płacą za wolumen druku, zamiast posiadać urządzenia oraz pozostałą fizyczną infrastrukturę. Model ten zmniejsza nakłady kapitałowe oraz pozwala organizacjom skalować przepustowość druku zgodnie z oczekiwaniami.

  1. Uproszczone zarządzanie IT

W dzisiejszym, coraz bardziej cyfrowym świecie, zespoły IT bywają przeciążone. Dzięki przejściu na usługę druku w chmurze, o sprawność systemu dba zewnętrzny dostawca, a fizyczna infrastruktura wymagana do obsługi środowiska druku zostaje wyeliminowana. Zamiast wysyłać dokumenty przez serwer druku do wyznaczonego urządzenia drukującego, dokumenty są przesyłane do chmury, gdzie przechowuje się je, dopóki użytkownik nie uwierzytelni się na drukarce. Zwiększa to bezpieczeństwo oraz eliminuje koszty związane z utrzymaniem urządzeń.

Zapewnienie infrastruktury druku poprzez model usługowy pomaga zmniejszyć odpowiedzialność i presję na zespoły IT, które według Spiceworks większość czasu spędzają na wdrażaniu lub utrzymywaniu sprzętu i sieci. Dzięki oszczędności czasu pracowników IT, mogą oni skoncentrować się na priorytetach związanych z transformacją cyfrową, takich jak przeciwdziałanie coraz bardziej złożonej sieci zagrożeń lub innowacje.

  1. Większe bezpieczeństwo

Dzięki wyeliminowaniu serwerów, zmniejsza się liczba fizycznych punktów dostępu,
a technologia uwierzytelniania druku kontroluje dostęp ograniczając ryzyko znalezienia się poufnych informacji w niepowołanych rękach. Najlepsza infrastruktura druku jako usługa jest zazwyczaj standardowo wyposażona w zaawansowaną technologię uwierzytelniania. Zapewnia ona użytkownikom dostęp do urządzeń drukujących wyłącznie za pomocą nazwy użytkownika i hasła lub inteligentnej karty, uniemożliwiając niewłaściwej osobie pobranie dokumentu oraz chroniąc foldery sieciowe i aplikacje przed nieuprawnionym użyciem.

Organizacje wdrażające rozwiązania druku w chmurze korzystają zazwyczaj również z zupełnie nowej gamy urządzeń jednego dostawcy, co ujednolica i upraszcza zarządzanie oraz wzmacnia bezpieczeństwo. Badanie Quocirca pokazują, że 44% organizacji zgłosiło więcej niż jeden incydent utraty danych związany z wydrukami.

  1. Maksymalny czas sprawności i mobilność

Wspomagana technologią AI usługa predykcyjna oraz automatyczne uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych zapewniają maksymalny czas bezawaryjnej pracy urządzenia. Usterki mogą być wykrywane i naprawiane zanim pojawią się problemy, a materiały eksploatacyjne wymieniane są w razie potrzeby, co oznacza, że użytkownicy otrzymują stałą wysoką jakość obsługi urządzeń drukujących w całej organizacji. Oparta na systemie „Internet of things” chmura infrastruktury druku zapewnia również możliwości druku użytkownikom przemieszczającym się pomiędzy lokalizacjami w ramach jednej organizacji. Analityka predykcyjna zapewnia wdrażanie urządzeń zgodnie z najlepszymi praktykami w zoptymalizowanych lokalizacjach w miejscu pracy.

  1. Globalna przejrzystość wydajności i użytkowania

Dane o użytkownikach, urządzeniach, flocie i szczegółach umowy SLA w czasie rzeczywistym zapewniają zarządzanie IT z pełną globalną przejrzystością infrastruktury druku w całej organizacji. Dzięki temu decydenci mogą zidentyfikować możliwości zwiększenia produktywności i zapoznać się
z możliwością oszczędności kosztów w każdej lokalizacji. Długoterminowym rezultatem jest zwiększenie produktywności poszczególnych użytkowników oraz  poprawa wydajności operacyjnej w całej infrastrukturze druku.

Działy IT na całym świecie poszukują sposobów na zmniejszenie obciążeń związanych z zarządzaniem elementami IT, zarówno z perspektywy kosztowej, jak i operacyjnej. Analitycy Gartner identyfikują przejście od wydatków kapitałowych do wydatków operacyjnych jako kluczowy czynnik rozwoju rozwiązań usługowych opartych na „Internet of things”. Gartner zasugerował również, że trend ten ma ogromny potencjał w zmianie sposobu konsumpcji produktów i usług, szczególnie tych, które oferują sprawdzony model biznesowy oparty na wiarygodnych wynikach i przewidywalnych umowach SLA za rozsądną cenę.

Podsumowując, infrastruktura druku w chmurze jako usługa jest niezawodnym, bezpiecznym
i oszczędzającym zasoby rozwiązaniem, które spełnia wysokie wymagania organizacji IT na całym świecie.

źródło: Lexmark

Reklamy


Categories: Newsy, Porady, Rynek

Tags: , ,

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: