Czym jest platforma Internetu rzeczy

Świat Internetu rzeczy staje się coraz bardziej zróżnicowany wraz z każdym nowym typem inteligentnego urządzenia. To świat, w którym nie wszystkie urządzenia mówią tym samym językiem — różne protokoły komunikacji między sprzętem i oprogramowaniem stanowią barierę, ale nadal mogą one oddziaływać wzajemnie na platformie Internetu rzeczy.

Ekosystem Internetu rzeczy charakteryzuje się wysoką złożonością, obejmuje czujniki, rozwiązania z zakresu zarządzania danymi i urządzeniami, z których wszystkie przekazują rzekę danych na pulpit, z poziomu którego z kolei można wizualizować zgromadzone zestawy danych i realizować aktualizacje oprogramowania układowego na inteligentnych urządzeniach. To wszystko definiuje platformę Internetu rzeczy na wyższym poziomie.

Użytkownicy odbierają zautomatyzowany wynik, na który mają wpływ poprzez ustawienia dostępne z poziomu dedykowanej aplikacji. Ale informacje, które pozwalają użytkownikowi lub urządzeniu Internetu rzeczy na podjęcie decyzji muszą zostać poddane analizie i przetworzone, aby nadawały się do wykorzystania. Zwykle ma to miejsce w chmurze.

Czujniki Internetu rzeczy gromadzą dane o otoczeniu w formie sygnałów elektrycznych — ich napięcie określa wartość cechy (wilgotność, oświetlenie, ciśnienie, prędkość, temperatura), którą rejestrują. Takie dane są przesyłane dalej w obrębie układu celem przeprowadzenia oceny i skorelowania ze wszystkimi danymi z innych punktów. Dzięki temu tworzony jest zestaw informacji, które można wykorzystać do automatyzacji działania.

Przykładowy system irygacji wykorzystuje czujnik do pomiaru wilgotności gleby. Po przeprowadzeniu analizy system wie, czy włączyć czy wyłączyć nawadnianie i ile wody uwolnić. Aplikacja, którą użytkownik wykorzystuje do sterowania systemem wyświetla dane w sposób zrozumiały dla użytkownika — pokazywany jest poziom wilgotności i, na przykład, informacje o prognozie pogody.

Wszystko to jest rezultatem końcowym działania platformy Internetu rzeczy, który obejmuje wszystkie składowe, wiele punktów dostępu i sieci danych oraz aplikację do sterowania urządzeniami Internetu rzeczy. A to z kolei pozwala na automatyzację zadań w określonym środowisku.

źródło: Bitdefender

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: