Reklamy

Mozilla – przerażający brak polityki prywatności Amazona

każde urządzenie połączone z Internetem powinno być objęte polityką prywatności. Jednak niepokojąca rzeczywistość jest taka, że na rynku sprzedawane są niezliczone produkty połączone z Internetem bez żadnej informacji na temat tego, w jaki sposób przetwarzają i wykorzystują dane osobowe.

Amazon.com to jeden z największych serwisów prowadzących sprzedaż detaliczną urządzeń połączonych z Internetem, który obecnie nie wymaga, aby sprzedawane za jego pośrednictwem urządzenia były objęte choćby podstawową polityką prywatności. W związku z tym wzywamy Amazon do wprowadzenia wymogu publikacji polityki prywatności przez sprzedawców urządzeń IoT jako warunku umieszczenia produktu na sprzedaż w serwisie Amazon.

Od termostatów i dzwonków do drzwi po dyfuzory olejków i zegarki – coraz więcej urządzeń jest dostępnych na rynku i coraz częściej tego typu produkty połączone z Internetem są wytwarzane i sprzedawane przez wątpliwe firmy, nierzadko nieposiadające nawet witryny internetowej.

Być może posiadanie polityki prywatności to nic wielkiego, jednak jest to informacja o tym, że firma zwróciła uwagę na kwestię ochrony prywatności w ramach swojej działalności. W ubiegłym roku, we współpracy z międzynarodową społecznością internetową i konsumentami, wydaliśmy zestaw Minimalnych standardów bezpieczeństwa dla urządzeń połączonych z Internetem. Jeden z tych standardów odnosi się do polityki prywatności i zgodnie z nim produkty powinny być objęte polityką prywatności, która jest „łatwo dostępna, napisana w zrozumiałym języku odpowiednim dla użytkownika urządzenia lub usługi w punkcie sprzedaży”. Poprosiliśmy Amazon o przyjęcie tych standardów, a teraz zwiększamy presję. Serwis co prawda umożliwia publikację polityki prywatności, ale tego nie wymaga.
Amazon to ogromna platforma, umożliwiająca sprzedawcom zewnętrznym wprowadzanie produktów na rynek. Obecnie, w przypadku wielu takich produktów, Amazon stwarza wrażenie bezpieczeństwa – niektóre otrzymały etykiety „Amazon’s Choice” czy „Bestseller”.
Mając na uwadze zaufanie klientów, Amazon powinien wprowadzić tę prostą zmianę – w ten sposób wykona krok w kierunku wyeliminowania luk związanych z ochroną prywatności i zabezpieczeniami, obecnych w wielu technologicznych produktach konsumenckich.
Dziękujemy za podjęcie działań, – Ashley Boyd i zespół Mozilli.

Produkty IoT dostępne w serwisie Amazon nie muszą być objęte polityką prywatności. Powiedz Amazonowi, że powinien zmienić swoje zasady, tak aby konsumenci mogli podejmować świadome decyzje dotyczące ryzyka związanego z brakiem ochrony prywatności w przypadku urządzeń połączonych z Internetem.
Podpisz petycję

źródło: Mozilla

Reklamy


Categories: Bez kategorii, Bezpieczeństwo, prawo, Rynek

Tags: ,

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: