Premium Mobile / a2mobile – zmiany w promocji „Niewyczerpalne Pakiety”

Premium Mobile, świadczący usługę pod marką a2mobile, informuje, że od dnia 17 lipca 2019 r. wprowadza zmiany w Regulaminie i Cenniku Oferty
promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety”

W związku z tym, od wyżej wskazanej daty, dla Użytkowników a2mobile rozszerza dotychczasową ofertę:
1. Dotychczasowy pakiet „Niewyczerpalne Wszystko” w tej samej cenie zyska dodatkowe 5 GB, oferując 10 GB Internetu w pełnej prędkości:

Ograniczenie prędkości w
Pakiecie
Niewyczerpalne Wszystko 19,90
Progi zużycia transmisji
danych
brak ograniczenia prędkości do 10 GB
1 Mb/s powyżej 10 GB do 15 GB
512 kb/s powyżej 15 GB

Oferta promocyjna „Niewyczerpalne Pakiety” obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2019 r., z wyjątkiem Pakietów: „Niewyczerpalne
Wszystko 24,90”, „Niewyczerpalne Wszystko 29,90” oraz „Dodatkowego Pakietu 5 GB bez ograniczenia prędkości”, które
będą dostępne od 17 lipca 2019 r. Oferta ważna do odwołania.

Wprowadzony zostaje „Dodatkowy Pakiet 5 GB bez ograniczenia prędkości” za 5 zł. Aktywacja Pakietu 5 GB nastąpi z chwilą wprowadzenia na klawiaturze telefonu Użytkownika kodu USSD *234*1# , zgodnie z następującymi zasadami:
a) Zakup Pakietu 5 GB przy jednoczesnym braku ograniczenia prędkości powoduje zsumowanie ilości danych dostępnych w ramach aktywnego pakietu zawierającego dostęp do Internetu oraz Pakietu 5 GB.
b) Po wykorzystaniu jednostek dostępnych w ramach Pakietu 5 GB naliczanie progów  transmisji danych rozpocznie się od początku pierwszego progu w ramach ostatnio aktywowanego pakietu zawierającego dostęp do Internetu.
c) Pakiet 5 GB jest ważny do końca okresu ważności Pakietu zawierającego dostęp do Internetu.
d) Niewykorzystane dane z Pakietu dodatkowego nie przechodzą na kolejny Okres.

Wprowadzone zostają nowe Pakiety Niewyczerpalne Wszystko – dzięki którym zyskasz 20 GB lub 30 GB w pełnej prędkości:

Nazwa pakietu Połączenia głosowe do
wszystkich sieci
stacjonarnych i
komórkowych w
Polsce
SMS i MMS do
wszystkich sieci
komórkowych
w Polsce
Ilość danych
wysłanych i
odebranych w
Polsce bez
ograniczenia
prędkości
Kod
aktywacji
pakietu
Niewyczerpalne Wszystko
24,90
bez limitu bez limitu 20GB *249*1#
Niewyczerpalne Wszystko
29,90
bez limitu bez limitu 30GB *299*1#

Poziomy zużycia transmisji danych w ramach Pakietów:

Ograniczenie
prędkości
Progi
zużycia transmisji danych
Pakiet Niewyczerpalne Wszystko
24,90
Pakiet Niewyczerpalne Wszystko
29,90
brak ograniczenia prędkości do 20 GB do 30 GB
1 Mb/s powyżej 20 GB do 25 GB powyżej 30 GB do 35 GB
512 kb/s powyżej 25 GB powyżej 35 GB

Od dnia 17 sierpnia 2019 r., wprowadzone zostają następujące zmiany dla Użytkowników a2mobile:

Zmianie ulegają ceny wymienionych w niniejszym punkcie Pakietów:

Nazwa Pakietu Cena Pakietu od dnia 17 sierpnia 2019 r.
Niewyczerpalne Rozmowy i Wiadomości – 17,90 zł
Niewyczerpalne Wiadomości i Internet – 17,90 zł
Niewyczerpalne Rozmowy i Internet – 17,90 zł
Niewyczerpalne Rozmowy – 12,90 zł
Niewyczerpalne Wiadomości – 12,90 zł
Niewyczerpalny Internet – 12,90 zł

Pakiety aktywowane w okresie od dnia 17 sierpnia 2019 r. do dnia 16 października 2019 r. będą obowiązywały dotychczasowe ceny. Zamiast ceny Pakietu 17,90 zł opłata będzie wynosiła 15,90 zł, a w przypadku Pakietu kosztującego 12,90 opłata będzie wynosiła 9,90 zł.

Z dniem 17 sierpnia 2019 r. wyłączona zostanie usługa umożliwiająca przywrócenie pełnej prędkości transmisji danych poprzez wpisanie na klawiaturze telefonu Użytkownika kodu USSD *200*1#, co powodowało zdjęcie ograniczenia i rozpoczęcie naliczania na nowo progów transmisji danych.

Zgodnie z prawem, w przypadku braku akceptacji powyższych zmian, mogą Państwo skorzystać z prawa do wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych do dnia wejścia w życie tych zmian, tj. do dnia 16 sierpnia 2019 r.

Regulamin i Cennik Oferty promocyjnej „Niewyczerpalne Pakiety”: Tutaj

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: