Jak działa FlexBalancer – wideo

Jak działa FlexBalancer – nowatorskie narzędzie do równoważenia obciążenia serwerów. Rozwiązanie oparte na chmurze w dynamiczny sposób kieruje ruchem sieciowym w czasie rzeczywistym oraz monitoruje infrastrukturę internetową.

Rozwiązanie oparte jest na wykorzystaniu danych z sieci CDN i usług chmurowych   w połączeniu z parametrami określonymi dla poszczególnych użytkowników. FlexBalancer został zintegrowany z istniejącą już platformą danych PerfOps do regulowania ruchu w czasie rzeczywistym. Za pośrednictwem intuicyjnego panelu sterowania użytkownicy mają pełną kontrolę nad logiką kierowania połączeń. Po konfiguracji, ruch sieciowy jest kierowany przez aplikację FlexBalancer i analizowany w czasie rzeczywistym, w przeciągu kilku tysięcznych sekundy reagując na niezauważalne opóźnienia w przepływie danych.

Narzędzie przygotowane zostało przez polską spółkę programistyczną PerfOps.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: