E-zdrowie – telemedycyna w oczach Polaków

Na przestrzeni ostatnich lat dostęp do Internetu stał się bardziej powszechny, zatem cyfryzacja medycyny była rzeczą nieuniknioną. Zapomnimy o tradycyjnych receptach i zwolnieniach lekarskich – dokumenty zostaną wystawione elektronicznie. Co o tej cyfrowej rewolucji myślą Polacy?

 

Wykres preferowane sposoby rejestracji do lekarza specjalisty

Większość Polaków chce się rejestrować online

Wśród preferowanych sposobów rejestracji, najchętniej wybierana była rejestracja internetowa (60,9%) – wynik ten nie dziwi, gdyż obserwuje się rosnące oczekiwania Polaków wobec wygodniejszych i szybszych metod zapisu na wizytę lekarską. Prawie dwa razy mniej ankietowanych chce pozostać przy rejestracji telefonicznej. A jak jest obecnie? W rzeczywistości prawie połowa respondentów zarejestrowała się telefonicznie na swoją ostatnią wizytę lekarską, z kolei online… zaledwie 20%.

SMS jako forma przypomnienia o wizycie

Sześciu na dziesięciu ankietowanych nie otrzymało przypomnienia o wizycie, a jeżeli placówka medyczna wykorzystuje system przypomnień, to najczęściej kontaktuje się z pacjentem za pomocą SMS (23,0%). Należy zwrócić uwagę na fakt, iż to właśnie SMS z terminem następnej wizyty został uznany za najważniejsze elektroniczne ułatwienie – 70,8% wskazań. Można zatem wnioskować, iż implementacja systemu powiadomień, w tym powiadomień w formie SMS, może podnieść konkurencyjność placówki medycznej.

 

Wykres sposób otrzymania przypomnienia o wizycie

 

Wykres przebieg wizyty u lekarza specjalisty

Popularność Elektronicznej Dokumentacji Medycznej

Podczas wizyty u lekarza specjalisty nadal częściej napotykamy na dokumentację papierową niż elektroniczną. Mniej niż połowa respondentów – oceniając pracę lekarza – stwierdziła, że poświęcił on odpowiednio dużo czasu na rozmowę, badanie oraz uzupełnienie dokumentacji. Cyfryzacja gabinetu lekarskiego z pewnością pozwoli na podniesienie odsetka zadowolonych pacjentów.

Wykres sposób otrzymania recepty

e-recepta mało popularna

Zaledwie 1,8% respondentów otrzymało receptę elektroniczną, pomimo obecności nowoczesnego oprogramowania medycznego w gabinetach lekarskich czy fizjoterapeutycznych. Co więcej, 42,4% ankietowanych otrzymało receptę wypisaną ręczne przez lekarza. Korzystanie z systemów przeznaczonych do prowadzenia EDM pozwala na usprawnienie pracy personelu medycznego – w przypadku 2/3 badanych poproszono tylko o potwierdzenie swoich danych w trakcie wypisywania recepty, co przyśpieszyło proces jej otrzymania.

Wykres sposób wystawienia zwolnienia w przypadku stwierdzenia czasowej niezdolności do pracy

 

Wystawione zwolnienia wciąż w większości papierowe

Zwolnienie wypisane odręcznie lub wydrukowane otrzymało aż 82,2% badanych,
u których stwierdzono czasową niezdolność do pracy. Jest to wynik nieco bardziej optymistyczny niż w przypadku e-recept i zgodnie z danymi ZUS, liczba papierowych zwolnień systematycznie spada.

Zalety e-dokumentacji

Przeniesienie dokumentacji medycznej do komputera ma wiele zalet, z których korzystają zarówno lekarze, pracownicy, jak i pracodawcy. Informacja o zwolnieniu lekarskim znacznie szybciej dociera do pracodawcy, sam pracownik nie musi osobiście dostarczać dokumentu. Dzięki automatyzacji procesu wysyłania e-zwolnienia lekarz zyskuje na czasie i wygodzie. W przypadku e-recepty nie ma mowy o problemach z odczytaniem lekarskiego pisma, co z kolei ogranicza możliwość wydania nieprawidłowego leku.

 

Wykres które dokumenty ułatwienia elektroniczne są dla Ciebie ważne

Badanie zrealizowane przez BioStat® w dniach 20.12.2018 – 27.12.2018r. na reprezentatywnej próbie badawczej obejmującej 1000 respondentów. Pomiar zrealizowano przy wykorzystaniu internetowego panelu badanie-opinii.pl

źródło: Biostat

One thought on “E-zdrowie – telemedycyna w oczach Polaków

  • 30 sierpnia 2019 o 11:34
    Permalink

    Ta telemedycyna to nowość dla mnie, ale jeśli sprawdzi sie dla Polaków to ok, może nie będę stać tyle w kolejkach.

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: