Facebook ma liczne problemy związane z ochroną prywatności

24 lipca 2019 r. po 16 miesiącach śledztwa, którego przedmiotem były działania Facebooka, Federalna Komisja Handlu Stanów Zjednoczonych ogłosiła zawarcie ugody. W jej ramach Facebook zobowiązał się do zapłacenia kary grzywny w wysokości 5 mld dolarów oraz wprowadzenia szeregu zmian do swojej polityki prywatności.

Rozporządzenie dotyczy wielu praktyk naruszających prywatność użytkowników, w tym między innymi wykorzystywania przez Facebooka numerów telefonów gromadzonych do celów bezpieczeństwa również do celów marketingowych bez informowania o tym użytkowników.

Facebook ma liczne problemy związane z ochroną prywatności, jednak ta sytuacja podkopuje wiarę w bardzo ważne zabezpieczenie, jakim jest uwierzytelnianie dwuczynnikowe. Polega ono na tym, że podczas logowania użytkownik otrzymuje SMS z kodem, który pozwala potwierdzić jego tożsamość.

Gdy po raz pierwszy odkryto, że Facebook wykorzystuje numery telefonów gromadzonych do celów uwierzytelniania dwuczynnikowego również do celów marketingowych, dziesiątki tysięcy z Was wzięło udział w kampanii nawołującej Facebooka do natychmiastowego zaprzestania tej praktyki. Teraz firma zobowiązała się do tego w związku z rozporządzeniem Federalnej Komisji Handlu.

Sprawa ta nie ma precedensu, ale tak naprawdę konsekwencje nie są wystarczająco dotkliwe. Rebecca Kelly Slaughter, jedna z komisarz Federalnej Komisji Handlu, powiedziała: „To prawda, że ta kara ma wymiar historyczny. Jednak aby dawała nadzieję na realne zmiany, należałoby upewnić się, że jej warunki skutecznie zniechęcą Facebooka do łamania prawa w przyszłości i są przestrogą dla innych, że ryzyko, jakie niosą działania niezgodne z prawem, jest większe niż korzyści, jakie można w ten sposób osiągnąć”.

„Właśnie dlatego nasza wspólna praca nad tym, aby giganci technologiczni pokroju Facebooka nie czuli się bezkarni, jest tak ważna. Dzięki Waszemu wsparciu Mozilla będzie dalej prowadzić kampanie na rzecz ochrony prywatności konsumentów.
Niektórzy twierdzą, że wysokość grzywny nałożonej przez Federalną Komisję Handlu Stanów Zjednoczonych jest symboliczna – tak naprawdę jest ona równa zaledwie miesięcznym zyskom Facebooka. Dlatego też, aby firma czuła obowiązek stosowania skutecznych i kompleksowych procedur ochrony prywatności użytkowników, wszyscy musimy zabiegać między innymi o ochronę interesów konsumentów i odpowiednie przepisy prawa” – czytamy w komunikacie Mozilli.

źródło:  Mozilla

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: