Grupa Kino Polska TV zwiększyła przychody o 39% rdr w I poł 2019 r.

Grupa Kino Polska TV zwiększyła przychody o 39% rok do roku w I poł 2019 r. Zysk netto bez zdarzeń jednorazowych wzrósł o prawie 19%

  •  W I poł. 2019 r. Grupa Kino Polska TV (Grupa KPTV) wypracowała 89,5 mln zł przychodów ze sprzedaży (+39,0% r/r)
  • Zysk netto po 1H 2019 wyniósł 10,2 mln zł i był wyższy o 18,5% r/r
  • Wynik EBITDA Grupy KPTV w I poł. 2019 r. wyniósł 38,0 mln zł wobec 26,0 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 46,4% rok do roku

– Rosnące wyniki po pierwszym półroczu dowodzą, że zrealizowane w ubiegłym roku inwestycje przynoszą pozytywne efekty. Gdyby zachować całkowitą porównywalność naszego biznesu i uwzględniać wyniki Stopklatki od stycznia 2018 r., to wzrost zysku netto w tym półroczu wyniósłby ponad 80%. To pokazuje rzeczywistą dynamikę rozwoju naszego biznesu w pierwszym półroczu tego roku – mówi Bogusław Kisielewski, prezes zarządu Kino Polska TV SA.

 Duży udział we wzrostach przychodów Grupy Kino Polska TV miał segment Zoom TV, który od początku roku wypracował przychody na poziome 8,5 mln zł (+56,5% r/r). Udział tego kanału w oglądalności widowni komercyjnej (SHR 16-49) wyniósł 0,52%, co oznacza wzrost o prawie 49% r/r.

Zoom TV w I połowie bieżącego roku był liderem ósmego multipleksu. Udział kanału w grupie 16-49 na poziomie 0,52% jest najlepszym półrocznym wynikiem w historii tej stacji. To efekt atrakcyjnej oferty programowej Zoom TV oraz zwiększenie zasięgu MUX-8. Wraz ze wzrostem oglądalności większe były również przychody z reklamy, które w przypadku tego kanału wzrosły o ponad połowę rok do roku.dodaje Bogusław Kisielewski, prezes zarządu Kino Polska TV SA.

Wyraźnie rosnące przychody zanotował również największy segment Grupy – Kanały FilmBox i kanały tematyczne (wzrost o 22,3% r/r do 46,1 mln zł). Był to między innymi efekt wyższych wpływów z emisji na Węgrzech (dynamiczny wzrost liczby abonentów, nowe umowy z klientami), w Polsce (większa liczba subskrybentów u obecnych klientów), w Czechach i na Słowacji (nowe kontrakty oraz organiczny wzrost) oraz w krajach byłej Jugosławii (nowe umowy z klientami). Wyższe przychody z emisji tego segmentu to także efekt zmiany modelu biznesowego dotyczącego rozliczeń pomiędzy spółkami z Grupy SPI, do której należy także Kino Polska TV. Dzięki temu od połowy 2018 r. spółka przejęła całość przychodów z kanałów tematycznych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

Stopklatka osiągnęła po I półroczu 2019 r. przychody w wysokości 13,8 mln zł (+6,1%). Kanał ten odnotował udział w oglądalności w grupie widowni komercyjnej na poziomie 0,91% co oznacza wzrost o 1,1% r/r, zaś w grupie All4+ wzrost oglądalności wyniósł 12,9%. Stopklatka SA na koniec I półrocza 2019 r. odnotowała stratę netto na poziomie 0,07 mln zł. – Wynik Stopklatki po pierwszym półroczu potwierdza nasze wcześniejsze założenia co do możliwości rozwoju tego kanału i zdolność do generowania dodatnich wyników finansowych. Dalsze zwiększenie udziałów rynkowych kanału powinno przekładać się na poprawę wyników finansowych Stopklatki – dodaje Bogusław Kisielewski.

 W przypadku segmentu Kino Polska przychody były nieco niższe niż rok wcześniej i wyniosły 13,7 mln zł (mniej o 5,9% r/r). Kanał zanotował oglądalności widowni komercyjnej na poziomie 0,23% (-28,1% r/r).

W I półroczu 2019 r. kanały Grupy Kino Polska TV (Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, Zoom TV oraz Stopklatka TV) uzyskały łącznie 1,89% udziału w oglądalności grupy komercyjnej (SHR%, All 16-49, live). Oznacza to wzrost o 8,6% w porównaniu do analogicznego okresu w 2018 r.

źródło: Kino Polska TV SA

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: