Rozwiązania intranetowe i portalowe dla firm ubezpieczeniowych

W trakcie szybkiej cyfryzacji ubezpieczyciele na całym świecie napotykają trudności związane
z zawieraniem polis, zarządzaniem roszczeniami, cyfryzacją procesu składania ofert i podpisu elektronicznego. Wiele firm ubezpieczeniowych odłożyło transformację cyfrową z powodu krótkoterminowych potrzeb, niemniej poprawia ona wyniki biznesowe i wzbogaca doświadczenia klientów. Na przykład, głęboka zmiana operacyjna pomaga firmom bardziej skoncentrować się na kliencie. Z Liferay DXP, ubezpieczyciele mogą dziś pracować mądrzej  i lepiej przygotować się na wyzwania jutra. Umożliwia ona:

  • Tworzenie cyfrowych doświadczeń, które ułatwiają klientom dokonywanie zakupów
    i zwiększają korzyści.
  • Umożliwienie agentom, mediatorom, brokerom i partnerom dzielenie się i zbieranie informacji w celu szybkiego i skutecznego zarządzania roszczeniami.
  • Łatwiejsza obsługa roszczeń dzięki integracji wielu systemów informatycznych i źródeł danych w ramach jednej platformy bazowej oraz wyeliminowanie procesów papierowych.
  • Gotowość do ciągłej transformacji dzięki modułowym komponentom, które z łatwością dostosowują się do wymagań i zmieniających się przepisów.

Przypadki zastosowania technologii w branży ubezpieczeniowej

Portale agenta

Poprawa doświadczenia agentów i ich produktywności dzięki nowoczesnemu portalowi, który usprawni procesy takie, jak generowanie ofert. Wyposażony w odpowiednie narzędzia, które pomagają im wykonywać pracę skuteczniej, agenci mogą sprzedawać więcej, co przekłada się na wyższe prowizje. Britam, zdywersyfikowana grupa usług finansowych w Afryce, przekształciła swoje ręczne i czasochłonne narzędzie dla agentów za pomocą Liferay. Ich nowy partnerski portal serwisowy umożliwia agentom zarządzanie zakupami ubezpieczeniowymi z opcją samoobsługi, przedstawianie ofert klientom i dostęp do najnowszych informacji na jednej platformie, co wspomaga dalszy rozwój i wzrost rentowności firmy.

Samoobsługa klienta

Klienci oczekują natychmiastowego dostępu do wyciągów, faktur, ofert, zgłoszeń usługowych
i transakcji. Wiodąca firma ubezpieczeniowa wykorzystuje Liferay do samoobsługi klienta przez Internet i telefon komórkowy. Platforma integruje różne systemy ewidencji w bezproblemowe doświadczenie użytkownika, które umożliwia klientom zarządzanie wszystkimi polisami  z jednego miejsca. Zmniejszenie liczby połączeń koniecznych do obsługi klienta i przejście na komunikację bez papieru obniża koszty obsługi.

Intranet współpracy

W jaki sposób firmy pozostają konkurencyjne, gdy rozwijają się na dużą skalę poprzez fuzje  i przejęcia? Po połączeniu trzech grup ubezpieczeń społecznych, nowo utworzony Humanis wykorzystał Liferay do zbudowania intranetu, który ułatwiłby dostęp do współdzielonych treści  i promował środowisko pracy oparte na współpracy. Integrując trzy różne systemy oprogramowania dla organizacji liczącej 8000 użytkowników, nowy intranet umożliwia współpracę z wiarygodnym katalogiem i pomógł w przeprowadzeniu cyfrowej transformacji dla skonsolidowanej grupy.

Publiczna strona internetowa

Niezależnie od tego, czy klient sprawdza swoje uprawnienia, czy też dokonuje przeglądu istniejących korzyści, nowoczesna strona internetowa stanowi wartość dodaną dla klientów, pomagając w łatwym uzyskaniu odpowiedzi na wszelkie pytania. Firmy ubezpieczeniowe czerpią korzyści z pogłębienia relacji z obecnymi klientami i przyciągania nowych. Apicil, piąta co do wielkości grupa ochrony socjalnej we Francji, wykorzystała Liferay do konsolidacji 15 aktywów internetowych w jedną publiczną stronę internetową. Poszczególne strony, wszystkie nieaktualne i nieskalowalne, wymagały rozwiązania, które uprościłoby dostęp i ułatwiło codzienną pracę administracyjną. Dzięki konsolidacji tych aktywów w jedną skalowalną stronę internetową, Apicil poprawił wrażenia 120 000 użytkowników i pomógł grupie przejść na system bez papieru. Nowa strona jest elastyczna i skalowalna i może być łatwo integrowana  z istniejącymi aplikacjami biznesowymi.

Osobiste zaangażowanie

Niezależnie od wielkości i przychodów, firmy ubezpieczeniowe muszą realizować strategię budowania zaufania, dodawania wartości i angażowania użytkowników. Personalizowane usługi ułatwiają życie i są ważną częścią strategii zaangażowania. Dążąc do zapewnienia lepszego doświadczenia wszystkim użytkownikom, CopperPoint Mutual Insurance wykorzystał platformę Liferay do ukierunkowania treści, w oparciu o role takie jak posiadacz polisy, agent lub przedstawiciel CSR, aby zapewnić każdemu użytkownikowi spersonalizowane doświadczenie.

Konkurencyjna obecność w Internecie

Konkurencja ze strony młodszych, szybko rozwijających się ubezpieczycieli doprowadziła do poprawy strategii sprzedaży i marketingu internetowego Allianz. Wraz z profesjonalnym zespołem usług firmy Liferay, Allianz uruchomił My Insurance Portfolio, czyli możliwość zmiany istniejącej oferty online. Nowy portal klienta wyświetla historię ofert i aplikacji oraz ostrzega klientów za pomocą powiadomień o odnowieniu polisy i rozliczeniach, nawet jeśli użytkownik dodaje do swojego portfolio polisę spoza Allianz. Ten rodzaj pełnej kontroli pomaga klientom osiągać więcej przy mniejszych nakładach; kiedy życie staje się łatwiejsze, firmy budują wartość i zaufanie.

Programy lojalnościowe

Przychody z marki i reputacja są bezpośrednio związane z ilością doświadczeń, jakie klient ma  z biznesem. Czy to w sklepach fizycznych, w handlu elektronicznym, czy podczas nawigacji na stronie internetowej, posiadanie programu lojalnościowego może zaangażować Twoich klientów i potencjalnych klientów, jednocześnie generując ważne informacje dla Twoich wewnętrznych zespołów. Wiele firm wykorzystuje rozwiązania Liferay do tworzenia programów mających na celu zachęcenie klientów do lojalności, skłonienia ich do powrotu i wzmocnienia bazy klientów sklepu.

źródło: Liferay

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: