Jak przebiegała pierwsza międzynarodowa obywatelska burza mózgów? – relacja

W sobotę 14 września obywatele Polski i Nigerii podczas pierwszej międzynarodowej burzy mózgów poszukiwali innowacyjnych i skutecznych rozwiązań zapobiegających kryzysowi wodnemu. Inicjatywa odbywała się podczas hackathonu HackYeah. Towarzyszyły jej debaty eksperckie i panele dyskusyjne. Uczestników burzy odwiedził też Premier Mateusz Morawiecki.

Idea międzynarodowej obywatelskiej burzy mózgów zakłada możliwość sięgnięcia po doświadczenia nie tylko różnych osób, ale też innych krajów. Uczestnicy burzy w Warszawie dzięki transmisji live mogli podglądać pracę kolegów z Nigerii, którzy pod okiem mentorów z Polski szukali sposobów na zapewnienie Nigeryjczykom dostępu do dobrej jakości wody.

Natomiast obywatele w Warszawie wzięli na warsztat następujące zagadnienia: zjawiska ekstremalne, jak susza i deszcze nawalne; budowanie świadomości problemu wśród społeczeństwa oraz retencja wody na obszarach zurbanizowanych i rolniczych.

Uczestników odwiedził premier Mateusz Morawiecki, który wręczył podziękowania zwycięzcom pierwszej obywatelskiej burzy mózgów poświęconej innowacjom na kolei oraz zaprosił ich do pełnienia roli konsultantów – będą wdrażać opracowane przez siebie rozwiązania.

– Chcemy, żeby grupy pasjonatów mogły proponować rozwiązania różnych spraw, które nas nurtują. – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Zwracając się do wszystkich innowatorów, ekologów, programistów, inżynierów i architektów, którzy wzięli udział w burzy mózgów na temat wody, szef rządu wyraził wdzięczność za tworzenie wartościowych rozwiązań istotnych społecznie problemów.

Strefa edukacji wodnej

Pierwsza międzynarodowa burza mózgów była też okazją do pogłębiania wiedzy na temat jednego z największych wyzwań przyszłości – problemu malejących zasobów wodnych w Polsce. Oprócz odwiedzenia strefy edukacji wodnej można było też posłuchać ekspertów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB oraz Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej. O skali problemu dyskutowali: prof. Tomasz Walczykiewicz, dr Małgorzata Bogucka-Szymalska i dr Paweł Przygrodzki. Link do relacji z debaty dostępny jest na Facebooku GovTech Polska.

Govtech – czyli innowacje w sektorze publicznym

Obywatelska burza mózgów była też okazją do rozmowy na temat wprowadzania innowacji w sektorze publicznym i usprawnieniu dialogu między instytucjami państwowymi, a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowym oraz samymi obywatelami. Swoimi spostrzeżeniami podzielili się Justyna Orlowska – dyrektor programu GovTech Polska, Edward Olowo-Okere – dyrektor Governance Global Practice  w Banku Światowym oraz Włodzimierz Kocon – wiceprezes Zarządu BGK. Link do relacji z panelu „Jak wprowadzać innowacje w sektorze publicznym”

Partnerami inicjatywy są: Ministerstwo Gospodarski Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Środowiska, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” (sponsor nagród), polski oddział Service Design Network (partner merytoryczny) oraz firma PROIDEA – organizator HackYeah, PWPW, Poczta Polska, Związek Cyfrowa Polska (sponsor nagród rzeczowych).

GovTech Polska to program realizowany od 2018 roku pod patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego. Jego celem jest usprawnienie dialogu między sektorem publicznym, a innowatorami: przedsiębiorcami, start-upami, środowiskiem naukowym i obywatelami. Program łączy wszystkich, którzy za pomocą innowacyjnych technologicznie rozwiązań wspierają rozwiązywanie wyzwań, z jakimi mierzy się administracja, usprawniając tym samym efektywność działania sfery publicznej i podnosząc jakość życia obywateli.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: