Dokąd zmierza e-zdrowie w Polsce?

Cyfrowa transformacja, to skuteczna droga do podniesienia efektywności systemu zdrowia – pod takim hasłem odbyła się czwarta edycja Forum e-Zdrowia z udziałem i przy  wsparciu Medicover Polska.

Dyskusje na temat cyfryzacji opieki zdrowotnej zgromadziły w Sopocie w jednym miejscu decydentów (MZ, NFZ, CSIOZ), świadczeniodawców (publicznych i prywatnych) oraz przedstawicieli sektora biznesu i start-upy. Nie zabrakło też gości z zagranicy, którzy dzielili się swoimi doświadczeniami. Uczestnicy zapoznali się z aktualnym stanem oraz głównymi wyzwaniami i kierunkami działań w Polsce w zakresie e-zdrowia. Potwierdzono skuteczne wdrożenie e-recepty, przygotowania do wprowadzenia e-skierowania, a NFZ zadeklarował wprowadzenie rozwiązań telemedycznych.

Wyzwania dla cyfryzacji systemu zdrowia okiem Medicover Polska

W czasie konferencji Medicover Polska przedstawił 13-letnie doświadczenia we wdrażaniu cyfrowych rozwiązań w opiece nad pacjentem, udowadniając, że świadczeniodawcy prywatni wprowadzają efektywne rozwiązania telemedyczne i mogą skutecznie uzupełnić system publiczny. Jednocześnie firma wskazała główne wyzwania, związane z cyfryzacją systemu w Polsce. Z perspektywy rynku opieki zdrowotnej, szczególne znaczenie ma obecnie zwiększenie dostępu do usług medycznych. W systemie publicznym wprowadzane są głównie rozwiązania transakcyjne (e-zwolnienie, e-recepta, wkrótce e-skierowanie). Wspierają one realizację świadczeń leczniczych i ułatwiają pracę lekarza (o ile ma dostęp do zintegrowanego systemu EMR – elektronicznej dokumentacji medycznej), ale bez zmiany modelu opieki nad pacjentem nie spowodują poprawy dostępności lub obniżenia kosztów. Niektóre promowane rozwiązania, np. asystent medyczny, w niewielkim stopniu wesprą pracę lekarza, a niosą ryzyko fragmentacji ciągłości leczenia. Zdaniem Medicover skuteczniejsze mogłoby się okazać wprowadzenie wsparcia pracy lekarza dzięki jej automatyzacji (np. cyfrowy asystent głosowy) lub wykorzystaniu sztucznej inteligencji.

Cyfrowa transformacja w obszarze zdrowia w Polsce powinna być spójna i obejmować całość świadczeń i usług, niezależnie od formy finansowania.  Należy pamiętać, że ponad połowa (57%) Polaków korzysta z prywatnej opieki zdrowotnej jako jedynego świadczeniodawcy lub jako uzupełnienie NFZ (CBOS 2018). Wprowadzane w naszym kraju rozwiązania muszą zapewniać interoperacyjność i spójność w zakresie: wymiany danych i dokumentów, standardu rozwiązań informatycznych, słowników i kodowania usług, ścieżki pacjenta i ciągłości leczenia w ramach całego obszaru opieki zdrowotnej, a nie tylko NFZ oraz świadczeń tradycyjnych (porada ambulatoryjna lub hospitalizacja) oraz telemedycznych – podkreślał dr n. med. Piotr Soszyński, Dyrektor ds. Strategicznego Doradztwa Medycznego Medicover.

Jak e-zdrowie może wspierać ciągłość opieki i koordynację leczenia? To ważny temat poruszany podczas Forum.

Piotr Soszyński zwracał uwagę, iż największym wyzwaniem jest koordynacja procesu diagnostyczno-leczniczego i przepływu informacji w skomplikowanych systemie różnych świadczeniodawców. Rozwiązania cyfrowe są zatem kluczowe. Jednak, aby procesy te działały sprawnie, musi zostać spełnionych kilka warunków: przede wszystkim dostęp do kluczowych danych (dokumentacja medyczna EMR) widoczny dla lekarzy POZ i specjalistów, komunikacja i konsultacje przypadków przez lekarzy różnych specjalności, a docelowo Internetowe Konto Pacjenta (dane nie tylko z NFZ). Całość procesu wymaga udostępnienia platformy medycznej dla pacjentów i aplikacji mobilnych.
Dyrektor Piotr Soszyński, dając przykłady działania narzędzi cyfrowych, mówił:

W Medicover Polska zdalnych porad medycznych w formie rozmowy telefonicznej, wideotelefonu lub czatu – używa ponad sto tysięcy osób i ta liczba stale rośnie.  Natomiast praktycznie wszyscy korzystają z takich usług, jak przedłużenie recepty czy sprawdzenie skomentowanych przez lekarza wyników badań online.

Wyzwania i pomysły w ramach Digital Health Hackathon.

 Tegorocznemu Forum e-Zdrowia towarzyszył po raz pierwszy konkurs Digital Health Hackathon dla mikro, małych i średnich firm, w tym start-upów.  Zadaniem uczestników było stworzenie rozwiązań dla wyzwań postawionych przez sponsorów konkursu. Medicover Polska zaprosił uczestników do zbudowania modelu predykcyjnego określającego grupy pacjentów i proponowane ścieżki diagnostyczne w zależności od korelacji do poszczególnej grupy pacjentów. Wygrał zespół pracujący pod kierunkiem Kamila Sijko. Zwycięzcy zostali wybrani spośród pięciu zespołów, które przedstawiły różne, bardzo ciekawe podejścia do analizy danych, proponowania zmian i rozbudowy systemów Medicover Polska o nowe funkcjonalności, usprawniające pracę lekarzy i relacje między pacjentem a lekarzem. Zespół Kamila Sijko zaproponował system integrujący dane pacjentów w EMR, np. dotyczące epizodu choroby oraz przyjazną dla lekarza wizualizację. Pozwoliłoby to na szybką ocenę całej historii pacjenta. Dodatkowo – na podstawie analizy statystycznej dużej grupy podobnych pacjentów i algorytmów – lekarz otrzymałby rekomendacje, co do dalszego postępowania, m.in. jakie badanie należy zlecić lub który lek byłby najskuteczniejszy. Wybrane rozwiązanie ma szansę na wdrożenie, bo dobrze wpisuje się w potrzeby Medicover Polska.
źródło: Medicover

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: