GUS: poczta i telekomunikacja – wyniki działalności w 2018 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane statystyczne za 2018 r. na tle lat poprzednich, charakteryzujące wyniki działalności podmiotów gospodarczych świadczących usługi pocztowe i telekomunikacyjne.

Celem opracowania jest przedstawienie stanu infrastruktury, rodzajów świadczonych usług oraz wyników finansowych osiągniętych przez podmioty zajmujące się prowadzeniem usług pocztowych i telekomunikacyjnych. Niniejsza publikacja zawiera podstawowe informacje dotyczące operatorów pocztowych i telekomunikacyjnych, m.in.: o przychodach, kosztach, zatrudnieniu i wynagrodzeniach, infrastrukturze, usługach, liczbie abonentów. Ważniejsze dane zostały zaprezentowane w ujęciu według województw oraz na tle innych krajów Unii Europejskiej.

Opracowanie zrealizowano na podstawie wyników badań statystyki publicznej, przy wykorzystaniu danych administracyjnych Urzędu Komunikacji Elektronicznej, a także danych Komisji Europejskiej i Międzynarodowej Unii Telekomunikacyjnej (ITU).

Pliki do pobrania:
źródło: GUS

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: