HP i World Wildlife Fund razem dla lasów

Podczas tegorocznej konferencji Sustainable Development Impact Summit, organizowanej przez Światowe Forum Ekonomiczne, firma HP Inc. zapowiedziała kolejne działania na rzecz przyjaznych dla lasów[1] rozwiązań w obszarze druku. We współpracy z długoletnim partnerem i liderem w obszarze ekologii – World Wildlife Fund (WWF), zobowiązała się do odtworzenia, ochrony i konserwacji 200 000 akrów lasów – obszaru równoważnego powierzchni Nowego Jorku.
HP Sustainable Forests Cooperative wykracza poza program odpowiedzialnego pozyskiwania surowców do produkcji papieru i stanowi część wizji zrównoważonego rozwoju realizowanej przez amerykańskiego producenta. Inicjatywa ma motywować do natychmiastowego podejmowania działań oraz inspirować innych do ochrony oraz poprawy stanu lasów z myślą o przyszłych pokoleniach. Drukowanie na materiałach HP ma bezpośrednio przyczynić się do zwiększania udziału drewna z certyfikatem FSC oraz surowców wtórnych w produkcji papieru. Dwa duże projekty – odnawiania lasów i zarządzania nimi, będą pierwszymi w ramach HP Sustainable Forests Cooperative.

HP od dawna działa na rzecz realizacji wizji przyszłości, w której technologia odgrywa pozytywną rolę i przyczynia się do bardziej zrównoważonego rozwoju. Właśnie dlatego łączymy siły z WWF, FSC i innymi organizacjami, aby tworzyć rozwiązania dla druku przywracające i chroniące światowe zasoby leśne, nie tylko z myślą o branży, ale też naszych klientach i społecznościach, w których działamy. – Tuan Tran, Prezes, Global Imaging and Printing Solutions, HP

Pozytywna przyszłość dla lasów 
HP and WWF_1.jpg
W ramach 5-letniej umowy HP przekaże na rzecz WWF 11 mln dolarów. Środki te zostaną przeznaczone na odtworzenie części zagrożonego Lasu atlantyckiego w Brazylii oraz poprawę zrównoważonego zarządzania państwowymi gospodarstwami rolnymi i plantacjami leśnymi w Chinach, ostatecznie zapewniając ochronę obszaru o powierzchni 200 000 akrów.
Dodatkowo HP wesprze WWF w opracowaniu kolejnych celów opartych na ostatnich badaniach naukowych. Partnerstwo to pomoże określić jaka ilość i jakość lasów jest potrzebna w kluczowych regionach, aby odtworzyć tamtejsze ekosystemy. Wszystko to z myślą o naturalnych korzyściach, które zapewniają one ludziom, roślinom i zwierzętom. HP przyczyni się również do tworzenia niezależnych narzędzi, które pomogą firmom ocenić pozytywny wpływ różnych inicjatyw ochrony przyrody na klimat, stan wód czy bioróżnorodność.

Pogarszająca się kondycja lasów na całym świecie coraz bardziej destabilizuje klimat i zagraża bioróżnorodności, wpływając na warunki życia miliardów ludzi. Aby odwrócić globalny trend utraty i degradacji lasów firmy muszą spojrzeć dalej, poza własne łańcuchy dostaw, i wdrożyć śmiałe strategie ochrony i odtwarzania tych krytycznych ekosystemów. Nowy projekt HP może przynieść znaczące i trwałe zmiany w tym obszarze oraz zachęcić do działania innych liderów branży. – Carter Roberts, Prezes i Dyrektor Generalny, World Wildlife Fund

Inicjatywa WWF ma ruszyć w listopadzie.
Wezwanie do działania
Bogate w zasoby lasy są obecnie niszczone w tempie 27 boisk piłkarskich na minutę. Według HP to najwyższy czas na podjęcie działań – poprawę modeli biznesowych i pogłębienie współpracy. W związku z tym firma podejmuje wspólne inicjatywy z największymi na świecie producentami papieru m.in. International Paper, przedsiębiorstwem, które co roku zaopatruje się w ponad 7 milionów ton odpowiedzialnie pozyskiwanego drewna, co jest równoważne wadze 50 000 płetwali błękitnych.
International Paper pracuje także z WWF nad określeniem ambitnych celów w zakresie zrównoważonego zaopatrzenia w drewno oraz ochrony lasów. Jako długoletni udziałowiec FSC i posiadacz certyfikatu, International Paper kładzie duży nacisk na projekty odtwarzania lasów, zarówno we własnym łańcuchu dostaw, jak i poza firmą. Inicjatywy te będą wspierane przez firmę HP.

Cieszymy się, że HP wesprze nasze działania na rzecz ochrony i odtwarzania ekosystemów leśnych poza naszymi istniejącymi łańcuchami dostaw. Cenimy HP za to, że czyni wszystkich swoich dostawców odpowiedzialnymi za zrównoważone zaopatrzenie oraz dba o to, aby konsumenci wiedzieli, że kupowany przez nich papier pochodzi z odnawianych, odpowiedzialnie zarządzanych lasów. – Tom Cleves, Wiceprezes International Paper ds. Globalnego Obywatelstwa

Spojrzenie w przyszłość
Firma HP zrealizowała już swoje cele w zakresie wyeliminowania wpływu produkcji papieru HP na wylesianie lasów. Obecnie, oprócz zapowiedzianych w ostatnim czasie projektów, planuje także zwiększać świadomość znaczenia odpowiedzialnej gospodarki leśnej, aby generować większy popyt na produkty certyfikowane przez Forest Stewardship Council (FSC).

Oznaczone cieszącym się największym zaufaniem na świecie certyfikatem FSC, odpowiedzialnie zarządzane lasy, mają kluczowe znaczenie dla bioróżnorodności, czystej wody i wiązania dwutlenku węgla, podobnie jak dla drewna i włókien. Nowa inicjatywa HP reprezentuje podejście do zarządzania w biznesie, które jest dziś niezbędne dla ochrony lasów oraz zwalczania zmian klimatu pomimo wykorzystywania produktów leśnych do zaspokajania codziennych potrzeb.

Corey Brinkema, Prezes Forest Stewardship Council US

HP będzie również kontynuować pracę nad ograniczeniem emisji dwutlenku węgla oraz zużycia energii, jednocześnie wykorzystując w swoich produktach coraz więcej surowców wtórnych oraz tworzyw sztucznych odzyskanych z oceanów. W 2020 r. firma ma wyeliminować wpływ produkcji opakowań na wylesianie lasów, a do 2025 r. zobowiązała się zwiększyć użycie plastiku z recyklingu do 30 proc. w całej swojej ofercie komputerów i urządzeń drukujących.
źródło: HP

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: