Letnie wyjazdy wypoczynkowe uczniów

Po poprzednim roku – rekordowym, jeżeli chodzi o odsetek gospodarstw domowych, które podczas letnich wakacji wysłały dzieci w wieku szkolnym na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania – nastąpiło wyraźne ograniczenie zasięgu tej formy wypoczynku i powrót do poziomu notowanego w latach 2016–2017.

W tym roku podczas letnich wakacji na co najmniej tygodniowy wypoczynek poza miejsce zamieszkania wyjechali uczniowie z nieco ponad dwóch trzecich (68%) gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to o 6 punktów procentowych mniej. Jeszcze bardziej zmniejszył się odsetek gospodarstw domowych, z których na co najmniej tygodniowy wypoczynek letni wyjechały wszystkie dzieci w wieku szkolnym (spadek z 65% do 57%). W porównaniu z 2018 rokiem wyraźnie więcej gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym, deklaruje, że żadne z nich nie wyjeżdżało podczas letnich wakacji na wypoczynek trwający minimum tydzień (wzrost o 6 punktów procentowych – do 32%), nieco przybyło też tych, którzy deklarują, że nie wszystkie dzieci skorzystały z takiego wypoczynku (wzrost z 9% do 11%).

Warto jednak zaznaczyć, iż piąty rok z rzędu w przypadku większości badanych gospodarstw domowych, w których są dzieci w wieku szkolnym, wszystkie z nich wyjechały na co najmniej tygodniowy letni wypoczynek poza miejsce zamieszkania, natomiast w latach 1993–2013 te odsetki były znacznie niższe.

O jakim wydarzeniu można powiedzieć, że wyznacza

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1993–2019.

źródło: CBOS

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: