Zaproszenie do testów potwierdzających skuteczność sztuczne inteligencji w walce z rakiem

Glejaki stanowią główną przyczynę zgonów w grupie nowotworów wewnątrzczaszkowych. Wiarygodne oszacowane objętości jest ważnym problemem klinicznym, który rozwiązać mogą programy do interpretacji danych obrazowych, korzystające ze sztucznej inteligencji. Do testów, by potwierdzić ich skuteczność, pilnie poszukiwani są lekarze i naukowcy zainteresowani testami oprogramowania dedykowanego diagnostyce LGG i HGG.

RECIST, standard medyczny, zgodnie z którym pracują radiolodzy, nie przewiduje wyliczania ich objętości, choć badania pokazują, że informacja ta ma ważne znaczenie w diagnostyce oraz obiektywizuje śledzenie postępu choroby. Pojawiające się rozwiązania, jak np., Sens.AI działu Healthcare polskiej spółki Future Processing, które wspomaga diagnozę zmian patologicznych w mózgu (low-grade glioma i high-grade glioma), automatycznie dostarczają obiektywnych danych co wielkości zmiany oraz pomagają oceniać reakcję pacjenta na zastosowaną terapię.

Zadaniem rozwiązania jest wspomaganie diagnozy zmian patologicznych w mózgu (LGG i HGG). W pełni automatyczna analiza obrazów medycznych, uzyskanych podczas badania pacjenta rezonansem magnetycznym w sekwencji T2-FLAIR 3D wraz z wyliczeniem objętości patologicznej zmiany, stała się możliwa dzięki stworzonym przez specjalistów z Future Processing innowacyjnym algorytmom wykorzystującym techniki uczenia maszynowego, zwłaszcza uczenia głębokiego.

Współczesna radiologia to przede wszystkim praca z bardzo dużą ilością danych obrazowych generowanych przez aparaturę diagnostyczną. To często praca pod presją czasu, tak cennego zwłaszcza w onkologii. Dużą część tego procesu zajmuje wstępne opracowanie tych obrazów, dokonanie możliwie dokładnych pomiarów (np. objętości guzów) oraz analiza porównawcza pomiędzy różnymi badaniami tego samego pacjenta. Tę stosunkowo uciążliwą, monotonną i czasochłonną część naszej pracy można usprawnić przy pomocy odpowiedniego wsparcia softwarowego. Zastosowanie zautomatyzowanych algorytmów pomiarowych umożliwia przedstawienie danych w sposób powtarzalny i obiektywny (niezależny od różnic w ocenie pomiędzy poszczególnymi lekarzami). Dzięki tego typu oprogramowaniu cały proces diagnostyczny staje się więc szybszy, bardziej precyzyjny i mniej podatny na wystąpienie istotnych pomyłek diagnostycznych” – zaznacza dr Bartosz Eksner, radiolog pracujący w ZSM w Chorzowie i w Katowickim Centrum Onkologii .

Od strony medycznej powstanie Sens.AI było możliwe dzięki wysokiej klasy radiologom z wiodącego ośrodka kliniczno-naukowego w Polsce, Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach, które specjalizuje się w badaniach nad glejakami.

Marek Pitura, Product Manager Sens.AI mówi: „Projekt prowadziliśmy w ścisłej współpracy z radiologami gliwickiego Centrum Onkologii. Wierzę, że udało nam się dostarczyć wartość, która wspiera lekarza w jego pracy. O to, na ile tak jest i na ile nasze rozwiązanie przyniesie korzyść także pacjentowi, chcielibyśmy zapytać specjalistów, praktyków, naukowców. Moim zdaniem bez takiego dialogu nie da się dostarczyć rozwiązania informatycznego, dostosowanego do potrzeb służby zdrowia.”

Produkt jest w trakcie certyfikacji CE. Twórcy poszukują lekarzy i naukowców, którzy zechcieliby wziąć udział w uruchomionych testach aplikacji, aby zweryfikować istotność kliniczną generowanego raportu.

Chcemy indywidualnie podchodzić do ustalania warunków każdej współpracy. Jesteśmy otwarci na różne warianty. Wiemy, że są osoby, które myślą o wykorzystaniu Sens.AI w swoich badaniach czy codziennej praktyce lekarskiej, z częścią osób być może będziemy wspólnie prowadzić badania” – wskazuje Marek Pitura, będący jednocześnie osobą kontaktową i koordynatorem prowadzonych testów.

Działanie systemu Sens.AI:

  • Automatyczna segmentacja – system na każdej warstwie badania oznacza konturem największą, jednorodną zmianę. Cały proces odbywa się automatycznie.
  • Wyliczanie objętości – bazując na przeprowadzonej segmentacji, system automatycznie wylicza objętość zmiany.
  • Szybkość – raport do oceny przez lekarza gotowy jest w 1 minutę.

Na etapie prac badawczo-rozwojowych projekt Sens.AI był prezentowany na prestiżowych konferencjach: RSNA 2018 i ECR 2019, gdzie zebrał pozytywne opinie i recenzje.

Więcej szczegółów znajduje się: tutaj

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: