Już połowa wydatków firm na IT to rozwiązania chmurowe

58 proc. menedżerów napotyka problemy podczas migracji danych do chmury, a cały proces okazuje się często bardziej złożony, niż się wydawało. Raport firmy 7N “Cloud Adoption. Executive Brief 2019” pokazuje, że w związku z tym szybko przybywa stanowisk pracy związanych z rozwiązaniami chmurowymi, a wartość rynku cloud rośnie w tempie 16 proc. rocznie.

W ciągu minionych trzech lat w USA aż dwukrotnie przybyło ofert pracy, gdzie od kandydata wymaga się znajomości oprogramowania bazującego na chmurze – podał serwis rekrutacyjny Indeed. Raport “Cloud Adoption. Executive Brief 2019” autorstwa ekspertów 7N – firmy zajmującej się pozyskiwaniem programistów dla dużych międzynarodowych projektów – udowadnia, że to nie chwilowa moda. Globalne wydatki firm i organizacji na rozwiązania chmurowe wzrosły na przestrzeni ostatniej dekady o 366 proc., osiągając w tym roku wartość 214 mld dolarów.
– Powstanie internetu wprowadziło świat na nowy poziom szybkości funkcjonowania. Większa dostępność technologii i jej niższe ceny przewartościowały wiele elementów przewagi konkurencyjnej firm z „posiadam” na „potrafię” czy też „tworzę”. Nasze codzienne życie również nabrało nowej dynamiki. Coraz istotniejsze staje się, co możemy osiągnąć tu i teraz. Model posiadania staje się powoli przestarzały w stosunku do modelu korzystania. Rezygnujemy z gromadzenia płyt i cyfrowych bibliotek muzyki na rzecz usług strumieniowania, a klasyczną telewizję zastępują usługi VoD. Zdjęcia, książki czy filmy przechowujemy na „wirtualnych półkach”. Myślimy już nie tyle o zakupie auta, co o formacie, w którym będziemy je użytkować w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu.
Analogiczne trendy obserwujemy w świecie biznesu. Firmy, reagując na bardzo dynamiczne zmiany zapotrzebowania na IT, rezygnują z klasycznych modeli posiadania na rzecz modeli korzystania. Sprawne IT jest minimalną koniecznością. Sprawne i dynamiczne wykorzystanie możliwości, jakie daje IT, jest przewagą konkurencyjną. Dzięki rozwiązaniom chmurowym, firma może w trybie niemal natychmiastowym skalować dostęp do infrastruktury, zasobów a nawet funkcjonalności wykorzystywanych aplikacji. To przyszłość nowoczesnego IT – zauważa Sebastian Podleśny, dyrektor zarządzający 7N w Polsce.

Wyzwania i korzyści

Co wielka migracja do chmur oznacza dla organizacji? 7N szacuje że już połowa wydatków na infrastrukturę IT związana jest z rozwiązaniami chmurowymi, a aż 58 proc. menedżerów firm napotyka problemy podczas migracji do chmury.
Autorzy raportu zwracają uwagę zwłaszcza na kwestie związane z bezpieczeństwem danych. Aż 43 proc. firm wskazuje ten obszar jako jedno z wyzwań napotkanych przy adaptacji rozwiązań chmurowych.
Autorzy przytaczają również wyniki badania przeprowadzonego przez firmę Flexera, od ponad 30 lat rozwijającą narzędzia optymalizujące korzystanie z oprogramowania przez organizacje. Wśród problemów związanych z migracją firm do chmur wymienione zostało nadzorowanie chmury, zarządzanie wydatkami związanymi z jej obsługą, zgodność z innymi używanymi systemami oraz bezpieczeństwo, czyli de facto braki “chmurowych” zasobów kadrowych.
– Rynek rozwija się tak szybko, że już od dawna nie ma ofert dla zwykłych “fachowców od chmur”. Obszar ten ma więc własnych specjalistów. Cloud Architect, Cloud Software Engineer, Cloud System Administrator, czy Cloud Sales, by wymienić tylko kilka. Do tego istnieją profesje zajmujące się tą technologią niejako “od zaplecza” czyli utrzymaniem infrastruktury chmurowej i bezpieczeństwem danych. Da się zauważyć wykształcają się niszę dla osób, które łączą doświadczenia pracy z głównymi dostawcami chmury, jak: Azure, Amazon, Google i innymi. To swego rodzaju “poligloci chmurowi”. Od 2017 roku obserwujemy też wyraźny wzrost adopcji Kubernetes’a – najpopularniejszego obecnie orkiestratora kontenerów, niezależnie od chmury na jakiej jest wdrażany. To pozwala przewidzieć wzrost zapotrzebowania także na specjalistów z wiedzą o tym ekosystemie. Wartość chmurowego segmentu branży IT rośnie w tempie 16 proc. rocznie, więc spodziewamy się, że specjalizacja zawodów jeszcze się zwiększy – mówi Maciej Misztal, Cloud Expert z 7N.
Jako największe korzyści z zaadoptowania rozwiązań chmurowych Flexera zidentyfikowała szybkość odpowiadania na zmiany, wyższą produktywność i jakość, oraz niższe koszty operacyjne.
Z kolei 7N w raporcie “Cloud Adoption Executive Brief 2019” przypomina prostą analogię Alberta Barrona z IBM porównującą cloud do… pizzy. Zamiast przyrządzać ją w pełni samodzielnie można kupić mrożoną pizzę i podgrzać w kuchennym piekarniku (model IaaS), zamówić gorącą pizzę do domu (PaaS) lub iść na pizzę do restauracji (SaaS).
– Wybór odpowiedniego modelu rozwiązań chmurowych okazuje się niejednokrotnie wyzwaniem. Oprócz klasycznych modeli Public Cloud, Private Cloud czy Hybrid Cloud firmy coraz częściej decydują się na rozwiązania Multi Cloud. Pozwalają one dywersyfikować ryzyka związane z tym rodzajem usług, w których uzależniamy się od jednego dostawcy, minimalizować ewentualne przerwy i awarie czy zabezpieczać redundancje infrastruktury, usług i aplikacji. Ta strategia daje dużą elastyczność. Dostawcy posiadają funkcje, które ich wyróżniają, za to w innych obszarach ich oferty mogą być słabsze. W tym podejściu możemy korzystać z przewag każdego z dostawców, unikając przy tym samym jego ograniczeń.
Nic dziwnego, że w tak daleko idącej specjalizacji jednym z największych wyzwań, jakie napotykają firmy IT przy obsłudze infrastruktury chmurowej, jest niedobór eksperckiej wiedzy wśród własnych pracowników i dlatego popularne staje się korzystanie z zewnętrznych konsultantów
 – zauważa Tomasz Kałędkiewicz, Head of IT w 7N.
Autorem raportu jest międzynarodowa firma 7N – zajmująca się kontraktowaniem oraz konsultingiem IT. 7N to ponad 1300 wysokiej klasy specjalistów IT z zakresu rozwoju oprogramowania, zarządzania projektami oraz zarządzania jakością IT w 9 krajach. W Polsce 7N działa od 2005 r., zatrudniając blisko 800 osób.
Pełen raport „Cloud Adoption. Executive Brief 2019” można pobrać ze strony 7N.

One thought on “Już połowa wydatków firm na IT to rozwiązania chmurowe

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: