Generacje w obliczu technologii. Pokolenia kontra cyfryzacja pracy

Technologie zmieniają sposób, w jaki pracujemy. Ich rozwój nie pozostaje bez wpływu na nasze życie zawodowe czy oczekiwania pracodawców. Jak w tej sytuacji odnajdują się pracownicy różnych pokoleń? Najnowszy raport Pracuj.pl przynosi odpowiedzi na to pytanie – często zaskakujące. Najmłodsi pracownicy są najbardziej pozytywnie nastawieni do częstych zmian pracy. Jednak to starsze generacje częściej wierzą we wpływ technologii na życie zawodowe – i są gotowe się przekwalifikować.

Najważniejsze dane:

  • 66% generacji Z uważa, że czas pracy w jednej firmie będzie się skracać.
  • Perspektywa zmiany zawodu najczęściej cieszy młodsze generacje.
  • Generacje Z i Y są częściej skłonne do zmiany kwalifikacji zawodowych.
  • Starsze pokolenia częściej widzą wpływ technologii na pracę.
  • Aż 65% pracowników 56+ spodziewa się, że maszyny przejmą część pracy ludzi.
Chcesz wiedzieć, jak pracownicy w różnym wieku widzą zmiany na rynku pracy? Przeczytaj raport Pracuj.pl „Generacja dobrej kariery” [POBIERZ]

Od najmłodszych do najstarszych

Na uczelnie i do firm wkracza obecnie generacja Z (18-24 lata) – w tym osoby urodzone już w XXI wieku. Według różnych prognoz generacja Y (25-39 lat) już wkrótce zacznie stanowić połowę aktywnych pracowników. Generacja X (40-55 lat) rozwijała kariery niedługo po przełomowym ’89 roku. W końcu, baby boomers (56 lat i wyżej) – to pokolenie osób zbliżających się do wieku emerytalnego.
W swoim najnowszym raporcie „Generacja dobrej kariery” Pracuj.pl przyjrzało się pracownikom w różnym wieku, badając m.in. ich podejście do zmian zachodzących na rynku pracy i rosnącego wpływu technologii na życie zawodowe.

Czy będziemy częściej zmieniać pracę?

Czy w ciągu najbliższych pięciu lat będziemy zmieniać pracę częściej, niż dziś? O tym najczęściej przekonani są najmłodsi pracownicy (18-24 lata). Aż 66% przedstawicieli generacji Z badanych przez Pracuj.pl spodziewa się, że średni czas pracy w jednym miejscu będzie się skracać. Co interesujące, podobnie twierdzi tylko 45% osób z generacji Y (25-39 lat). To tyle samo, co w wypadku starszych pracowników z pokoleń X i baby boomers.

Zmiana zawodu – dobra czy zła perspektywa?

Zarówno generacja Z, jak i Y podobnie podchodzą do perspektywy zmiany zawodu w przyszłości. Połowa badanych w wieku 18-24 i 53% w wieku 25-39 odbiera taką możliwość pozytywnie. To zdecydowanie większa grupa, niż w przypadku pokolenia X (44%) czy osób w wieku 56+ (27%).

Zmiany na rynku pracy, malejące bezrobocie i nowe potrzeby pracodawców napędzają rotację pracowników. Przedstawiciele generacji Z i Y są bardziej przyzwyczajeni do płynnych granic na rynku pracy. Pracodawcy zyskują tym samym coraz szersze grono osób, które są gotowe dostosować się do nowych potrzeb firm. Jednocześnie jednak warto pamiętać, że rzadziej od starszych kolegów będą się oni kierować lojalnością wobec pracodawcy – komentuje Mariusz Kuźniewicz, Senior Product Strategy Manager w Grupie Pracuj.

Co interesujące, to również najstarsi najczęściej prognozują, że technologie w przyszłości przejmą w wielu dziedzinach pracę ludzi. Twierdzi tak aż 69% baby boomers, czyli badanych w wieku ponad 55 lat. Drugą grupą, która najczęściej wierzy we wpływ technologii na pracę, są najmłodsi pracownicy (18-24 lat). Wśród nich taką opinię wyraziło 64% badanych. Jednocześnie warto zauważyć, że pozostałe osoby to w większości respondenci niezdecydowani. Pracownicy, którzy wyraźnie nie wierzą w przejmowanie pracy ludzi przez technologie, wśród wszystkich badanych stanowili łącznie zaledwie 10%.
Raport Pracuj.pl wykazał dość dużą gotowość wszystkich grup wiekowych do zmiany kwalifikacji w obliczu zmian na rynku pracy. Badacze zapytali, jak pracownicy zachowaliby się w sytuacji, w której mieliby do wyboru nabycie nowych kompetencji lub zmianę pracodawcy. Przedstawiciele wszystkich generacji w zdecydowanej większości zadeklarowali chęć zdobycia nowych umiejętności. Wyraźnie widać jednak, że częściej skłonni byliby do tego przedstawiciele starszych pokoleń. Młodsi pracownicy częściej od nich skłaniają się do zmiany pracodawcy.

Technologie – szansa dla wszystkich

Jak zauważa Mariusz Kuźniewicz, wyniki badań przedstawiają optymistyczny obraz rynku pracy w obliczu cyfryzacji. Choć rozwój technologii będzie zmniejszać liczbę stanowisk w niektórych branżach, w innych będzie je tworzyć. Ponadto technologie coraz częściej umożliwiają wiele różnorodnych sposobów szukania pracy. Widać to chociażby w przypadku aplikowania za pomocą cyfrowych narzędzi. Tylko w 2018 roku z aplikacji mobilnej Pracuj.pl wysłanych zostało 6 mln CV, a ruch wzrósł między 2018, a 2017 rokiem o aż 70%.

Choć przyjęło się sądzić, że to młodzi są najbardziej świadomi wpływu technologii na pracę, badania nie potwierdzają do końca tej tezy. Raport wykazał dość wysoką świadomość przedstawicieli wszystkich pokoleń co do zmian na rynku. Liczne zagraniczne badania potwierdzają, że odpowiednio poprowadzeni pracownicy są zazwyczaj chętni, by zdobywać nowe kompetencje, niezależnie od stażu pracy. Dziś obowiązkiem każdej firmy jest myślenie o tym, jak pomóc swoim pracownikom w nauce oraz jak wesprzeć kandydatów w łatwym poszukiwaniu pracy  – podsumowuje Mariusz Kuźniewicz.

Pobierz raport Pracuj.pl 'Generacja dobrej kariery” [KLIKNIJ]

źródło: Pracuj.pl

One thought on “Generacje w obliczu technologii. Pokolenia kontra cyfryzacja pracy

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: