Orange Polska 3Q2019 ma 15,140 mln kart SIM – przyrost o 3,6% rok-do-roku

W 3 kw. 2019 roku Orange Polska informuje o solidnych wynikach komercyjnych i wzroście EBITDAaL o 22% rok-do-roku. Plany całoroczne podtrzymane

Podsumowanie 3 kw. 2019 roku:

 • Wzrost EBITDAaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) o 22,4% rok-do-roku, co odzwierciedla głównie:
  • wzrost przychodów o 4,3% dzięki usługom konwergentnym oraz IT i integracyjnym
  • silny wpływ transformacji biznesu: koszty pośrednie spadły o 5% rok-do-roku (z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów)
  • zysk ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej/Św. Barbary w wysokości 212 mln zł
 • Wzrost EBITDAaL z wyłączeniem zysków ze sprzedaży aktywów o 7,1% rok-do-roku (o 1,2% rok-do-roku w okresie dziewięciu miesięcy)
 • Cel całoroczny wzrostu przychodów oraz EBITDAaL podtrzymany
 • Wzrost przychodów o 4,3% rok-do-roku, odzwierciedlający:
  • wysoką dynamikę wzrostu w usługach konwergentnych, usługach IT i integracyjnych (po raz pierwszy z konsolidacją wyników spółki BlueSoft) oraz sprzedaży sprzętu
  • poprawę trendu przychodów z usług wyłącznie komórkowych
  • utrzymującą się presję w obszarze usług tradycyjnych
 • Dobre wyniki komercyjne w usługach konwergentnych, światłowodowych i komórkowych post-paid:
  • przyrost o 13% rok-do-roku liczby indywidualnych klientów ofert konwergentnych, +24 tys. przyłączeń netto w 3 kw.
  • przyrost o 46% rok-do-roku liczby klientów usług światłowodowych, +39 tys. przyłączeń netto w 3 kw. (penetracja usługi na poziomie 11,9%)
  • przyrost o 2,8% rok-do-roku liczby klientów komórkowych usług abonamentowych, +88 tys. przyłączeń netto w 3 kw.
 • Nakłady inwestycyjne w wysokości 421 mln zł (spadek o 10% rok-do-roku) odzwierciedlają różny rozkład inwestycji w ciągu roku
 • 4 mln gospodarstw domowych w zasięgu sieci światłowodowej na koniec września (191 tys. objętych zasięgiem w 3 kw.)
 • Organiczne przepływy pieniężne w wysokości 419 mln zł uwzględniają wpływy ze sprzedaży kompleksu nieruchomości przy ul. Nowogrodzkiej/Św. Barbary

Odnosząc się do wyników za 3 kwartał 2019 roku, Jean-François Fallacher, Prezes Zarządu, stwierdził:
Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników komercyjnych w trzecim kwartale, zwłaszcza w usługach światłowodowych i mobilnych. Przyłączenie netto 39 tys. klientów usług światłowodowych to jak dotąd najlepszy wynik kwartalny w tym roku i drugi wynik w historii. Nasycenie tymi usługami sięga 12%, przy czym wskaźnik ten rośnie z każdym kolejnym kwartałem. Osiągnęliśmy powyższe wyniki pomimo tego, że rynek usług stacjonarnych jest wciąż
bardzo konkurencyjny, co wskazuje, że klienci doceniają przewagę technologiczną światłowodu. Na koniec września, w zasięgu naszej sieci światłowodowej znajdowały się blisko 4 miliony gospodarstw domowych – prawie 30% wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

W abonamentowych usługach mobilnych liczba przyłączeń netto była najwyższa od wielu kwartałów. Jest to wynikiem dobrych wolumenów sprzedaży oraz dalszego ograniczenia wskaźnika rezygnacji z usług, który spadł do rekordowo niskiego poziomu. Jesteśmy zadowoleni z pierwszych efektów naszych działań komercyjnych w formule „więcej za więcej”, które wprowadziliśmy w drugim kwartale. Są one kluczowe dla długofalowego budowania wartości
Orange Polska. W trzecim kwartale kontynuowaliśmy te działania wprowadzając budujące wartość zmiany w ofertach na kartę.

Na nadchodzący świąteczny szczyt sezonu komercyjnego przygotowujemy wiele atrakcyjnych ofert dla klientów, pamiętając przy tym o naszych priorytetach strategicznych. Pracujemy także nad szczegółowym planem na 2020 rok, który będzie się koncentrować na strategii budowania wartości, transformacji biznesu, dalszej rozbudowie sieci światłowodowej oraz rozwoju technologii 5G.

Z Orange Światłowodu korzysta 473 tys. klientów, tylko w trzecim kwartale przybyło ich prawie 40 tys. Sieć światłowodowa dociera do 141 miast. Nadal rośnie liczba klientów konwergentnych pakietów Orange Love oraz abonamentowych usług mobilnych. Przychody firmy wzrosły o 4,3% w porównaniu do trzeciego kwartału ubiegłego roku m.in.  dzięki rosnącym przychodom z usług konwergentnych oraz usług IT i integratorskich dla biznesu. Po raz pierwszy uwzględniono wyniki BlueSoft, który w czerwcu dołączył  do grupy. Firma podtrzymuje całoroczne przewidywania dotyczące wzrostu przychodów i EBITDAaL.

– Orange Światłowód dotarł już do 4 mln domów i mieszkań w całej Polsce. Widzimy, że klienci doceniają zalety superszybkiego internetu i chętnie się na niego decydują. W minionym kwartale usługę wybrało 39 tys. nowych klientów. Cieszy nas to tym bardziej, że konkurencja na rynku jest znacząca. W tym kontekście trzeba docenić nową decyzję UKE o deregulacji kolejnych gmin w Polsce, która daje nam możliwość efektywniejszej rywalizacji jakością i atrakcyjnością usług. To dobra wiadomość dla klientów i rynku – powiedział Jean-François Fallacher, prezes Orange Polska. – Coraz więcej klientów wybiera abonamentowe usługi mobilne, a nasi dotychczasowi klienci chętniej zostają w Orange. To przełożyło się na najlepszy wynik w tym segmencie od 2 lat.  Wkrótce zaprezentujemy nasze propozycje, jakie przygotowaliśmy na okres przedświąteczny. Jestem przekonany, że będą atrakcyjne dla klientów, a jednocześnie przyczynią się do realizacji celów firmy na koniec tego roku – dodał.

Najważniejsze wyniki komercyjne: klienci chętnie wybierają światłowód, usługi mobilne i Orange Love

Konwergentne pakiety usług dla całej rodziny Orange Love nadal cieszą się dużym  zainteresowaniem klientów. W trzecim kwartale ich liczba zwiększyła się o 24 tys. (13% rok do roku). Na koniec września użytkownicy Orange Love stanowili już 61% indywidualnych klientów korzystających z domowego internetu Orange, a rok temu było to 55%. Wśród klientów mobilnych usług głosowych użytkownicy pakietów stanowią 49% (w porównaniu do 44% rok wcześniej). Na pakiety usług klienci miesięcznie wydają  103,4 zł – wskaźnik ARPO (czyli przychód na klienta) lekko rośnie.

Rośnie liczba klientów korzystających z najszybszych opcji domowego internetu. Na koniec września 2019 stanowili już 38% wszystkich (rok temu było to 32%). Stało się tak głównie za sprawą dużego zainteresowania internetem światłowodowym. Liczba klientów tej usługi wzrosła o 46% rok do roku. Tylko w trzecim kwartale przybyło ich 39 tys.

W trzecim kwartale do Orange dołączyło 88 tys. klientów abonamentowych usług mobilnych. Klienci tych usług coraz chętniej zostają w Orange –  wskaźnik odejść był w trzecim kwartale rekordowo niski i wyniósł zaledwie 2,4%. Dużą popularnością cieszyły się również oferty na kartę – wybrało je 88 tys. nowych klientów.

Kluczowe wyniki finansowe: rosną przychody i EBITDAaL

Przychody Orange Polska były w trzecim kwartale 2019 roku o 4,3 % wyższe niż rok wcześniej. Na wynik wpłynęły głównie rosnące przychody z usług konwergentnych (wyższe o 19% rok do roku) oraz z usług IT i integratorskich. Na te ostatnie złożył się zarówno dynamiczny wzrost organiczny (o 27% rok do roku) jak również wyniki BlueSoft za 4 miesiące. Na przychody Orange Polska pozytywnie wpłynęła także sprzedaż smartfonów oraz polepszający się trend w usługach mobilnych kupowanych poza pakietami: większa lojalność klientów oraz poprawiający się trend w przychodach na jednego klienta – ARPO.

Wskaźnik EBITDAaL wzrósł o 22,4%. Ten spektakularny wynik to efekt wzrostu przychodów firmy, przyspieszenia spadku kosztów pośrednich działalności (o 5 % rok do roku), a także zysku na sprzedaży nieruchomości  przy ul. Nowogrodzkiej / św. Barbary w Warszawie. Odliczając ten ostatni czynnik, EBITDAaL wzrosła aż o 7,1 % rok do roku w ujęciu kwartalnym oraz o 1,2 % rok do roku licząc łączny wynik za 9 miesięcy.

Przedstawione wyniki pozwalają podtrzymać całoroczne przewidywania dotyczące wzrostu przychodów i EBITDAaL.

Wyniki finansowe: Tutaj

źródło: Orange

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: