Lenovo 2Q2019 – dynamika rozowoju utrzymana w II kwartale

Grupa Lenovo  poinformowała dzisiaj, że jej przychody za drugi kwartał sięgnęły 13,5 mld USD, kontynuując wzrost w ujęciu rok do roku już dziewiąty kwartał z rzędu. Dochód przed opodatkowaniem zwiększył się o 45% w porównaniu z tym samym kwartałem rok wcześniej, do 310 mln USD. Wzrósł także dochód netto — o 20% w ujęciu rok do roku do 202 mln USD. Struktura przychodów pozostaje zrównoważona w czterech regionach firmy (Ameryce Północnej i Południowej, Azji i Pacyfiku, Chinach oraz Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie), a każdy z nich ma ponad 20-procentowy udział w przychodach.

Podstawowy zysk na akcję w drugim kwartale roku finansowego wyniósł 1,69 centa USA czyli 13,23 centa hongkońskiego. Rada Dyrektorów Lenovo ustaliła zaliczkę na poczet dywidendy w wysokości 6,3 centów hongkońskich za akcję.

Dynamika naszego rozwoju w ciągu kwartału przyniosła solidne wyniki finansowe pomimo złożonych i niestabilnych warunków handlowych na świecie. Sukces ten zawdzięczamy zaangażowaniu w innowacyjność, klientom ze 180 rynków, a także akceptacji przez świat naszej wizji dostarczania inteligentniejszych technologii dla wszystkich” — powiedział Yang Yuanqing, prezes i CEO Lenovo.

Globalny zasięg

Choć stan niepewności w handlu globalnym i sytuacji geopolitycznej nadal się utrzymuje, ma on marginalny wpływ na wyniki finansowe firmy. Wyniki z tego kwartału podkreślają konsekwentnie wysoki poziom efektywności Lenovo. Globalna obecność, elastyczna, należąca w większości do firmy baza produkcyjna, a także solidne bieżące wyniki finansowe to cechy wyróżniające firmę wśród konkurencji i zapewniające jej przodującą pozycję na rynku. Lenovo ma dobre warunki do radzenia sobie ze skomplikowaną i dynamiczną sytuacją rynkową w przyszłości oraz osiągania korzystnych wyników w długiej perspektywie czasowej.

Omówienie wyników grup

Na solidne wyniki wpłynęły przede wszystkim sukcesy Intelligent Devices Group (IDG). Grupa PC and Smart Devices (PCSD), jeden z dwóch działów IDG, osiągnęła przychody na poziomie 10,7 mld USD i rekordową marżę dochodu przed opodatkowaniem na poziomie 5,7%. Wyniki sprzedaży w segmencie PC znacznie wzrosły w ujęciu rok do roku — o 7,1%, co przełożyło się na ogólny wzrost przychodów PCSD o 4,1% w ujęciu rok do roku. Dochód przed opodatkowaniem wyniósł 612 mln USD, co oznacza wzrost o 97 mln USD w ujęciu rok do roku.

Rynek PC kontynuuje powrót do normy, a grupa ponownie wyprzedziła branżę pod względem sprzedaży. Udział Lenovo w globalnym rynku PC wynosi 24,4%, dzięki czemu firma utrzymuje się na 1 miejscu wśród producentów tych urządzeń. Na wzrost wpłynęły kategorie klasy premium, w tym stacje robocze,  laptopy serii ThinkPad X (Thin & Light), monitory oraz komputery gamingowe. We wszystkich tych kategoriach odnotowano dwucyfrowy wzrost obrotów rok do roku. Grupa PCSD będzie utrzymywać wzrost na poziomie wyższym od rynku oraz przodującą w branży rentowność, koncentrując się na wiedzy na temat oczekiwań klientów, która będzie stymulować innowacyjność w całej ofercie.

Drugi dział IDG, Mobile Business Group (MBG), odnotował czwarty z rzędu rentowny kwartał oraz dodatni dochód przed opodatkowaniem, zwiększając zyski o 57 mln USD w ujęciu rok do roku. Pomimo niewielkiego spadku przychodów w ujęciu rok do roku (o 5,7% do 1,5 mld USD) grupa koncentruje się nadal na kontrolowaniu stanu zapasów, efektywności oferty oraz ścisłej kontroli kosztów w celu zwiększenia marż. Tradycyjnie mocny region Ameryki Łacińskiej po raz kolejny odnotował wzrost przychodów, zysków i udziału w rynku w ujęciu rok do roku. W Ameryce Północnej firma Lenovo awansowała o dwa miejsca w rankingach branżowych względem poprzedniego kwartału i zajmuje czwartą pozycję. Ponadto przychody wciąż utrzymywały się na poziomie wyższym niż w przypadku rynku ogółem, a dochody nadal rosły. Lenovo będzie nadal inwestować w ofertę urządzeń mobilnych, aby wykorzystywać obecne i przyszłe możliwości rozwoju na wybranych nowych i dochodowych rynkach.

Dział Data Center Group (DCG) z powodzeniem poradził sobie z wyzwaniami w tym kwartale i odnotował już 9. z rzędu kwartał zmniejszania strat. Ogólne przychody w DCG spadły o 13,8% wskutek niższych cen kluczowych elementów oraz osłabienia zapotrzebowania wśród niektórych największych nabywców rozwiązań hiperskalowalnych. Przychody — bez uwzględniania rozwiązań hiperskalowalnych — zwiększyły się o niemal 13% w ujęciu rok do roku, a w Chinach odnotowano ponad 47-procentowy wzrost w porównaniu z tym samym kwartałem rok temu. Dział osiągnął też solidny dwucyfrowy wzrost w segmentach pamięci masowej, infrastruktury zdefiniowanej programowo (SDI) oraz wysokowydajnych systemów obliczeniowych (HPC) dzięki powiększeniu asortymentu pamięci masowej, atrakcyjnej ofercie ThinkAgile i nowym kontraktom na HPC. Grupa DCG będzie kontynuować rozwój w segmentach niehiperskalowalnych, w tym takich jak SDI i pamięć masowa. Będzie też inwestować w nowe szanse związane z brzegiem sieci, telekomunikacją i sztuczną inteligencją. Grono nabywców rozwiązań hiperskalowalnych ma się rozszerzyć i zacząć rozwijać ponownie w drugiej połowie tego roku finansowego.

Oprogramowanie i usługi — biznes o wartości już prawie 1 mld USD

Przychody z oprogramowania i usług* wzrosły o 35% w ujęciu rok do roku do poziomu niemal 900 mln USD. Urządzenia jako usługa (DaaS), pomoc techniczna klasy premium oraz usługi zarządzane znacznie przyczyniły się do wzrostu przychodów oraz postępującej dywersyfikacji ich struktury. Oczekuje się, że ta gałąź działalności już wkrótce zacznie przynosić przychody przekraczające 1 mld USD kwartalnie.

* Zafakturowane przychody

źródło: Lenovo (

GRUPA LENOVO

PODSUMOWANIE WYNIKÓW FINANSOWYCH

Za drugi kwartał zakończony 30 września 2019 r.

(w milionach USD, poza wartościami w przeliczeniu na akcję)

   
II kw. 19/20
 

II kw. 18/19


ZMIANA ROK DO ROKU
Przychody 13 522 13 380 1%
Zysk brutto 2183 1794 22%
Marża zysku brutto 16,1% 13,4% 2,7 pkt.
Koszty operacyjne (1741) (1504) 16%
Stosunek kosztów do przychodów 12,9% 11,2% 1,7 pkt
Zysk operacyjny 442 290 53%
Inne koszty pozaoperacyjne netto (132) (77) 73%
Dochód przed opodatkowaniem 310 213 45%
Opodatkowanie (66) (40) 67%
Zysk za okres 244 173 40%
Udziały niedające kontroli (42) (5) 716%
Zysk przypadający na akcjonariuszy 202 168 20%
Zysk na akcję (centy USA)
Podstawowy
Rozwodniony
1,69
1,62
1,41
1,40
0,28
0,22

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: