Eco-Connect Europe 2019 – Huawei w Europie zainwestuje w program AI Ecosystem 100 mln euro

Podczas Huawei Eco-Connect Europe 2019 Huawei oficjalnie przedstawił program AI Ecosystem i ogłosił, że zamierza zainwestować w niego 100 milionów euro w ciągu najbliższych 5 lat. Program koncernu otwiera nowy rozdział dla branży IT  w Europie

Cztery inicjatywy leżące u podstaw programu AI Ecosystem

Według Jiang Tao, wiceprezesa Inteligent Computing BU w Huawei, „Huawei jest zaangażowany w inwestowanie w branżę AI w Europie, umożliwiając przedsiębiorstwom i indywidualnym programistom wykorzystanie produktów z serii Ascend AI do wprowadzania innowacji technologicznych i biznesowych. W ciągu najbliższych 5 lat Huawei planuje zainwestować 100 milionów euro w program AI Ecosystem w Europie, który ma wspierać rozwój i zwiększać innowacyjność organizacji branżowych, 200 000 programistów, 500 partnerów ISV oraz 50 uniwersytetów i instytutów badawczych”. U podstaw programu leżą cztery inicjatywy.

Jiang Tao, wiceprezes Inteligent Computing BU w Huawei

Jiang Tao, wiceprezes Inteligent Computing BU w Huawei

1. Huawei będzie współpracować z partnerami w celu kształtowania przemysłu AI w Europie.

W szczególności chce położyć nacisk na kooperację z kluczowymi organizacjami branżowymi w trzech ważnych obszarach:
  • Wspólnie z European AI Alliance i European Telecommunications Standards Institute (ETSI) będzie ulepszać przepisy i normy w zakresie etyki oraz bezpieczeństwa AI.
  • Wraz z Big Data Value Association (BDVA) będzie promować w całej UE partnerstwo publiczno-prywatne w zakresie AI, pomagając stymulować badania nad AI i przemysł z tym związany.
  • Poprzez platformy akademickie, takie jak Falling Walls Foundation zamierza budować   uniwersytecki ekosystem AI w Europie.

2. Huawei opracuje wspólne rozwiązania z niezależnymi dostawcami oprogramowania (ISV).

Będzie się to odbywać m.in. w OpenLabs w Monachium i Paryżu, które są centrami AI, wspierającymi ISV w zakresie sprzętu, rozwoju produktów oraz ich marketingu.

3. W oparciu o społeczność programistów Ascend Developer Community, Huawei będzie organizować salony technologiczne i konkursy dla programistów oraz zapewniać im wsparcie technologiczne.

4. Huawei zapewni partnerom kursy AI i materiały dydaktyczne oraz stworzy wspólne laboratoria w Europie.

Trzy kursy AI przeznaczone dla uniwersytetów obejmą podstawową teorię AI, edukację w zakresie platformy programistycznej Ascend i rozwiązań mainstremowych, architektury oprogramowania Ascend oraz wskazówek dotyczące rozwoju. W 2020 r. zostaną wydane cztery materiały dydaktyczne na temat rozwoju Ascend – linii produktów AI opartych na Ascend 910, najpotężniejszym w branży procesorze szkoleniowym AI. Ponadto Huawei utworzy wspólne laboratoria z partnerskimi uniwersytetami i instytutami badawczymi w celu opracowania modeli algorytmów i podstawowych zastosowań
Huawei Eco-Connect Europe 2019 jest corocznym wydarzeniem organizowanym przez Huawei dla europejskiego przemysłu ICT, które w tym roku odbywało się w Paryżu dniach od 4 do 5 listopada. Tegoroczna konferencja odbyła się pod hasłem „Enable A Digitall Connected Future” i miała na celu ustanowienie otwartej, kooperacyjnej i wspólnej platformy dla klientów i partnerów, aby odkrywać nowe możliwości dla inteligentnej przyszłości.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: