PLAY Q3 2019 – rekordowe wyniki, baza klientów 15.1 mln – wynikowa infografika i prezentacja

Najwyższe w historii PLAY poziomy skorygowanej EBITDA oraz wolnych przepływów pieniężnych dla właścicieli kapitału własnego w III kwartale podstawą do podniesienia oczekiwań na cały rok 2019

 • Przychody operacyjne w III kw. wzrosły o 5,2% r/r do 1,8 mld zł, ponownie dzięki wyższym przychodom z użytkowania (przy wzroście średniego ARPU o 2,8% r/r w III kw.) i sprzedaży towarów
 • Skorygowany zysk EBITDA bije w III kw. rekordowo wysoki poziom z II kw. osiągając 645 mln zł (+16,1% r/r) dzięki dalszej poprawie marży na usługach
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścieli kapitału własnego również osiągnęły w III kw. najwyższy w historii poziom 409 mln zł (+126,2% r/r), odzwierciedlając wzrost skorygowanej EBITDA, a niższe należności handlowe przełożyły się na pozytywną zmianę kapitału obrotowego netto
 • Aktywna baza klientów kontraktowych powiększyła się o 121,5 tys., co zostało skompensowane liczbą rezygnacji klientów ofert przedpłaconych, w tym migracją do bazy kontraktowej
 • Oczekiwania na cały rok 2019 zostały ponownie podniesione w oparciu o wyniki za III kw.: skorygowany zysk EBITDA ma wynieść ponad 2,4 mld zł, a wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego mają przekroczyć 850 mln zł

Play (GPW: PLY), wiodący polski operator sieci komórkowej, ogłasza dzisiaj wyniki za III kw. i dziewięć pierwszych miesięcy 2019 r. Wyniki potwierdzają wiodącą pozycję Play na rynku dzięki dalszej poprawie bazy klientów, przychodów i rentowności.

Jean Marc Harion, Prezes P4, skomentował:
Z wielką przyjemnością informujemy rynek o poprawie naszej skorygowanej EBITDA trzeci kwartał z rzędu. Rok temu przedstawiliśmy naszą mobilno-centryczną strategię na lata 2019-2022, a dziś ośmielam się powiedzieć, że nasze osiągnięcia przekraczają oczekiwania. Racjonalizacja rynku oparta na podejściu „więcej za więcej” jest wyraźnie widoczna. W trzecim kwartale rozwinęliśmy to podejście, dodając nowe mobilne pakiety konwergentne, takie jak Homebox TV i bogatsze pakiety danych dla segmentu B2B. Pozycja lidera w szybkości własnej sieci przez ostatnie dwanaście kolejnych miesięcy jest faktem i dowodem, że jakość za rozsądną cenę się opłaca.
Dotychczasowe osiągnięcia PLAY dają nam pewność, że wyniki za cały rok będą lepsze od naszych początkowych oczekiwań. Zdecydowaliśmy się podzielić te lepsze wyniki w uczciwy sposób, aby przynieść korzyści naszym akcjonariuszom i zainwestować w nasz przyszły sukces. Dlatego też nie tylko po raz drugi w tym roku podnosimy nasze oczekiwania na 2019 r., ale zdecydowaliśmy się również przyspieszyć dalsze modernizacje sieci do standardu 5G Ready oraz połączyliśmy siły z Grupą 3S w celu rozwoju sieci dosyłowej”.

Najważniejsze dane operacyjne:

  • Potwierdzenie pozycji Play jako wiodącego operatora mobilno-centrycznego w Polsce:
   • 15.1 mln raportowanych klientów i 12,7 mln aktywnych klientów (odpowiednio +0,6% i stabilnie r/r);
   • Na koniec września 2019 udział klientów kontraktowych wzrósł do 65,8% (+0,8pp r/r), podczas gdy wskaźnik rezygnacji utrzymał się w III kw. na stabilnym poziomie 0,8%, osiągając w pierwszych dziewięciu miesiącach roku poziom 0,7%;
   • Średnie ARPU wzrosło w III kw. do poziomu 33,4 zł (+2,8% r/r) oraz do 32,7 zł (+1,4% r/r) w pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r., przy utrzymaniu udziału pakietowych kart SIM na poziomie 42%;
   • 20.3 tys. klientów usługi Play Now Box TV uruchomionej komercyjnie w kwietniu 2019 r.;
  • Rozbudowa sieci osiągnęła wyznaczony cel:
   • Na koniec września działało 7 613 stacji bazowych (+18,2% r/r), w III kw. uruchomiono 231 nowych stacji bazowych;
   • Zasięg 4G LTE osiągnął 98,4% populacji kraju (+3,0pp r/r) natomiast na koniec września 30% stacji bazowych zostało uaktualnionych do standardu 5G Ready, zapewniając zasięg dla 43,3% populacji kraju. Ponadto, w Toruniu rozpoczęliśmy konsumenckie testy 5G;
   • Pierwsze miejsce w rankingu prędkości transmisji danych w sieci własnej według SpeedTest.pl nieprzerwanie od listopada 2018 r.

Najważniejsze dane finansowe:

 • W III kw. przychody operacyjne osiągnęły 1 796 mln zł (+5,2% r/r) dzięki wzrostowi przychodów z użytkowania o 6,2% i sprzedaży towarów o 6,4%. W rezultacie po dziewięciu miesiącach roku przychody wyniosły 5 241 mln zł (+4,2% r/r).
 • Skorygowana EBITDA osiągnęła w III kw. 645 mln zł (+16,1% r/r), bijąc rekord z II kw., głównie dzięki poprawie marży na usługach o 108 mln zł. Skorygowana EBITDA po dziewięciu miesiącach roku wyniosła 1 866 mln zł (+14,9% r/r).
 • Zysk netto w III kw. wzrósł do 233 mln zł (+22,8% r/r) i do 701 mln zł w pierwszych dziewięciu miesiącach roku (+29,1% r/r), odzwierciedlając głównie poprawę EBITDA, a także niższe koszty finansowe netto, częściowo skompensowane wyższymi kosztami amortyzacji i podatku dochodowego.
 • W III kw. gotówkowe nakłady inwestycyjne wyniosły 200 mln zł (-1,2% r/r) i 635 mln zł w okresie 9-miesięcznym (+24,5% r/r) w związku z rozbudową i modernizacją sieci radiowej i szkieletowej Play, a także kapitalizacją urządzeń klienckich do mobilnego dostępu szerokopasmowego oraz Play Now TV Box.
 • Wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego (FCFE1, z wyłączeniem płatności leasingowych) wyniosły w III kw. 409 mln zł (+126,2% r/r), odzwierciedlając przede wszystkim poprawę skorygowanej EBITDA oraz pozytywną zmianę w kapitale obrotowym. W ciągu dziewięciu miesięcy wartość FCFE wyniosła 759 mln zł (+25,9% r/r).
 • Na koniec września dług netto do skorygowanej EBITDA osiągnął 2,83x, wobec 3,11x na koniec 2018 roku, dzięki solidnemu generowaniu gotówki, ciągłej spłacie pożyczki uprzywilejowanej i wzrostowi skorygowanej EBITDA, pomimo wypłaconej w II kw. dywidendy w kwocie 368 mln zł.

Holger Püchert, Dyrektor Finansowy P4, skomentował:
W trzecim kwartale kontynuowaliśmy pozytywny trend wyników finansowych odnotowany w pierwszym półroczu. Równolegle z poprawą EBITDA, mogliśmy zwiększyć nasze wolne przepływy pieniężne dla właścicieli kapitału własnego i dalej zmniejszyć dźwignię finansową2. W oparciu o tak dobre wyniki finansowe po raz kolejny zrewidowaliśmy w górę nasze oczekiwania na cały rok”.

 

Najważniejsze dane w formacie infografiki:

A chętni mogą także spojrzeć na prezentację, którą przedstawiliśmy na spotkaniu:

źródło: Play

One thought on “PLAY Q3 2019 – rekordowe wyniki, baza klientów 15.1 mln – wynikowa infografika i prezentacja

 • 12 listopada 2019 o 22:29
  Permalink

  To Play spadł w rankingu na drugie miejsce. Zaczynają się lata chude dla fioletowego

  Odpowiedz

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: