Bez SMS-ów jak bez ręki? Obok wielu alternatyw SMS wciąż na topie

Prawie 94% Polaków codziennie używa SMS-ów do komunikacji – tak wynika z najnowszego wydania raportu SerwerSMS.pl. Mimo stale pojawiających się alternatyw, czyli znanych komunikatorów internetowych, krótkie wiadomości tekstowe mają się świetnie. Dlaczego wciąż są tak popularne i przy jakich okazjach najczęściej je wysyłamy?

Tradycyjne SMS-y są w naszej kulturze już od ponad 35 lat, a za ich pomysłodawcę uznaje się Mattiego Makkonena. Dzięki jego przełomowemu odkryciu komunikacja międzyludzka nabrała zawrotnego tempa, co przełożyło się na znaczne zainteresowanie tym tematem i dynamiczny rozwój tego sposobu komunikacji. Dziś trudno nam wyobrazić sobie codzienne funkcjonowanie bez SMS-ów.

Front view of a couple or friends using smart phones and looking each other askance

Platforma SerwerSMS.pl już po raz szósty przekazała swoją edycję raportu „Komunikacja SMS w Polsce”, który ocenia kondycję krótkiej wiadomości tekstowej zarówno w sferze konsumenckiej, jak i biznesowej. W aktualnym wydaniu prawie 94% respondentów potwierdziło, że odbiera i/lub wysyła SMS-y. Co ciekawe codzienne wysyłanie SMS-ów deklaruje ponad 65% badanych, natomiast kilka razy w tygodniu – 25% ankietowanych. Obraz ten daje nam pełne przekonanie, iż popularność niniejszego narzędzia komunikacji nie spada, a… wręcz rośnie.

Girl texting on the smart phone in a restaurant terrace with an unfocused background

Za co kochamy SMS-y?
Polacy cenią sobie SMS-y przede wszystkim za ich szybkość (50,5%) oraz niski koszt (48,6%). Dodatkowo ponad 42% badanych zgadza się, iż wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych stanowi niezawodny sposób na dotarcie informacji do odbiorcy. Ponadto blisko 41% ankietowanych przyznaje, że obsługa SMS-ów jest prosta i mają do nich łatwy dostęp.

Jak potwierdza najnowszy raport „Komunikacja SMS w Polsce” dla ponad 70% badanych SMS-owe powiadomienia, np. o statusie przesyłki bardzo ułatwiają codzienne życie i są użyteczne. Rosnący trend zakupów online pozwala sądzić, iż obecna forma komunikacji będzie wykorzystywana w coraz większym stopniu, podobnie jak wysyłanie wiadomości z przypomnieniami o umówionej wizycie, nieopłaconej fakturze (62,1%) czy zawiadomienia od instytucji państwowych lub urzędów (50,2%).

Jak się okazuje, platformy do wysyłki SMS-ów znalazły swoje zastosowanie także w postaci ostrzeżeń o zagrożeniu lub alertach pogodowych. Najczęściej używane przez placówki takie jak, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, samorządy (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe). Przesyłały one do mieszkańców przebywających na zagrożonych terenach odpowiednie komunikaty, stanowiąc bez wątpliwości szybką i skuteczną formę komunikacji międzyludzkiej.

W ramach komunikacji konsument – konsument (P2P), zauważamy, że popularne są zarówno SMS-y, jak i komunikatory. Notujemy natomiast coraz większy wzrost wykorzystania  krótkich wiadomości tekstowych w komunikacji firma/instytucja – konsument. Z naszych obserwacji wynika, że jest to spowodowane uniwersalnością kanału SMS, do którego wszyscy mamy dostęp. Aktualnie razem z Google jesteśmy również w trakcie realizacji projektu SMS 2.0, który rozszerzy funkcjonalność komunikacji tekstowej.  – mówi Daniel Zawiliński, managing director Platformy SerwerSMS.pl.

Dzięki powiadomieniom nie zapomnisz o ważnych sprawach

W  ciągu ostatniego roku chyba nikogo już nie zdziwiła wiadomość otrzymana od konkretnej instytucji publicznej, urzędu, przychodni czy ze szkoły. Z roku na rok, właśnie takie placówki starają się podnieść standardy obsługi, wykorzystując usługi SMS. W najnowszym badaniu ponad 64% respondentów przyznaje, że dostało podobne powiadomienia, podnosząc wynik o 20% w odniesieniu do badań z roku poprzedniego. Najwięcej, bo ponad 70% SMS-ów, było kierowanych do dużych miast od 200 tys. do 500 tys. mieszkańców oraz tych powyżej 500 tys. ludzi (69,6%). Obywatele otrzymywali, np. przypomnienie o wizycie czy gotowych dokumentach do odbioru w urzędzie. Jak zaznacza Michał Łakomski, związany z Urzędem Miasta Poznania – korzystamy także z wiadomości tekstowych, żeby poinformować o nagłych zdarzeniach kryzysowych. Drogą SMS-ową prowadziliśmy głosowanie m.in. w konkursie „Poznaniak roku”. Usługa SMS-owa, dzięki swojej prostocie nadal znajduje różnorodne zastosowanie, a w niektórych przypadkach jest wręcz nieodzowna.

SMS z ofertą handlową? Poproszę!
Sklepy i firmy chętnie wykorzystują SMS-y do kontaktu z obecnymi lub potencjalnymi klientami, co potwierdza wynik badania. Aż 87,1% ankietowanych przyznało, że dostało SMS-y z ofertą handlową lub informacje o promocjach czy rabatach. W porównaniu z ubiegłym rokiem liczba ta wynosiła 69%. Chęć ich odbierania nadal deklaruje ponad 82% Polaków, najlepiej kilka razy w tygodniu (30,8%) lub 1-2 razy w tygodniu (30,2%). Co więcej, zdecydowana większość, bo ponad 83% respondentów pozytywnie reaguje na krótkie wiadomości tekstowe z powiadomieniami od sklepów internetowych i stacjonarnych, skłaniając się do ich odwiedzin. Najbardziej atrakcyjne w ocenie ankietowanych są informacje o rabacie lub promocji (77,6%), statusie zamówienia (58,6%), nowościach ofertowych (37,2%) czy o godzinach otwarcia sklepów (23,5%).

Większość badanych otrzymuje SMS od instytucji publicznych i bardzo wysoko oceniają ich przydatność. Duże znaczenie mają także wiadomości SMS zawierające informacje o aktualnych promocjach sklepów. Skutecznie motywują one do odwiedzenia zarówno sklepu internetowego, jak i stacjonarnego. – mówi Rafał Piszczek z Centrum Badawczo-Rozwojowego Biostat.

Obok wielu alternatyw SMS wciąż na topie.

Oprócz tradycyjnych wiadomości SMS, na rynku dostępne są liczne aplikacje, dzięki którym komunikacja na odległość stała się również możliwa. Jednakże w tym przypadku, do przesyłania wiadomości potrzebne jest połączenie z Internetem. W tegorocznym raporcie niespełna 80% badanych przyznaję, że ma zainstalowane w swoim telefonie właśnie takie narzędzia. Zatem ponad 86% Polaków używa Facebook Messenger, dalej WhatsApp (43,9%), Skype (23%) czy Twitter (19,3%), a jednocześnie prawie 94% ankietowanych  korzysta z kanału komunikacji SMS.

Pełen raport „Komunikacja SMS w Polsce” jest dostępny na stronie https://badanie.serwersms.pl  Znaleźć w nim można ogólne informacje o krótkich wiadomościach tekstowych w życiu codziennym Polaków, ich roli oraz wykorzystaniu w sektorze publicznym i biznesowym. Wyniki komentują eksperci ze świata komunikacji – Agnieszka Zwolan, Robert Rachwał, Tomasz Szmaciński, Rafał Piszczek, Tomasz Popielarczyk, Michał Brożyński, Paweł Tkaczyk, Marcin Krasnodębski, Wojciech Bizub, Michał Łakomski, Adrian Łaźniewski, Daniel Zawiliński i Łukasz Kwieciński.

źródło: SerwerSMS.pl

***

Badanie „Komunikacja SMS w Polsce” w części konsumenckiej zostało przeprowadzone przez  Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat na próbie 1000 respondentów. Badanie dla części biznesowej zostało zrealizowane metodą CAWI, za pomocą ankiety internetowej zamieszczonej w dedykowanym serwisie internetowym. W części biznesowej udział wzięło 87 respondentów.

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu: redakcja(at)technosenior.pl