Grupa Kino Polska TV 3Q2019 – poprawiła wskaźniki finansowe

Grupa Kino Polska TV po trzech kwartałach 2019 roku zwiększyła przychody
o prawie 30% rok do roku
Nadawca m.in. kanałów Stopklatka TV, Zoom TV i Kino Polska poprawił wszystkie podstawowe wskaźniki finansowe wobec analogicznego okresu 2018r.

 

  • W okresie styczeń – wrzesień 2019 r. Grupa Kino Polska TV (Grupa) wypracowała 132,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (+29,9% r/r), z czego 20,3 mln zł stanowiły przychody z segmentu Stopklatka TV, konsolidowane od III kw. 2018 r.
  • W tym samym okresie zysk netto Grupy (po korekcie o wycenę udziałów nabycia Stopklatki SA z 2018 r.) wzrósł o 2,7% r/r, do 12 mln zł.
  • Wynik EBITDA Grupy po trzech kwartałach wzrósł o 32,6% i wyniósł 55,3 mln zł (z czego 8,3 mln zł to pozytywny wpływ konsolidacji Stopklatki SA), wobec 41,7 mln zł rok wcześniej (w tym 1,6 mln zł stanowił udział w wyniku Stopklatki SA).

 

 

– Po trzech kwartałach 2019 roku obserwujemy dalszy wzrost znaczenia mniejszych kanałów naziemnych i tematycznych na rynku telewizyjnym – mówi Bogusław Kisielewski, Prezes Zarządu Kino Polska TV SA. – Na koniec września 2019 roku udział naszych kanałów w oglądalności widowni komercyjnej wzrósł o ponad 2% rok do roku, podczas gdy oglądalność największych stacji spadła o 4%. Zoom TV jest jednym z liderów ósmego multipleksu. Od stycznia do września jego udział w oglądalności widowni komercyjnej wzrósł aż o 38% rok do roku. Dzięki temu przychody z reklam emitowanych w tym kanale wzrosły po trzech kwartałach prawie o połowę. Dobrze radzą sobie także Stopklatka TV i kanały FilmBox – dodaje Bogusław Kisielewski

 

W samym III kwartale 2019 r. kanały Grupy Kino Polska TV (Kino Polska, Kino Polska Muzyka, Kino TV, Zoom TV oraz Stopklatka TV) uzyskały łącznie 1,95% udziału w oglądalności widowni komercyjnej (SHR%, All 16-49, live). Oznacza to wzrost o 2,09% w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku.

 

W okresie od stycznia do września 2019 r. łączne przychody z reklam emitowanych w kanałach Grupy wzrosły o blisko 69% r/r, do czego, oprócz konsolidacji Stopklatki SA, najbardziej przyczyniły się większa o 49,2% sprzedaż reklam w Zoom TV (11,9 mln) oraz wyższe o 19,8% przychody z reklam emitowanych w kanałach filmowych marki FilmBox i kanały tematyczne (70,0 mln). Niższe przychody ze sprzedaży reklam odnotowały kanały marki Kino Polska (Kino Polska i Kino Polska Muzyka). 

 

Przychody Grupy z emisji zwiększyły się o prawie 15% r/r, głównie w segmencie kanałów filmowych marki FilmBox i kanałów tematycznych (+18% r/r). Grupa dynamicznie rozwijała się na takich rynkach, jak Węgry, Polska, Czechy i Słowacja oraz w krajach byłej Jugosławii. Przychody z emisji na kanałach marki Kino Polska po trzech kwartałach utrzymały się na zbliżonym poziomie wobec 2018 r.

 

Zysk netto Grupy, po korekcie o wycenę udziałów Stopklatki SA z 2018 r., wzrósł o 2,7% r/r, do 12 mln zł. – Dzięki dobrej ofercie programowej oraz konsolidacji Stopklatki, powiększamy przychody i zysk netto. Trwała rentowność Stopklatki jest naszym celem, do którego się zbliżamy. Spółka ta po trzech kwartałach 2019 roku zmniejszyła stratę netto do 0,7 mln zł, wobec 3,4 mln zł rok wcześniej. Trzeba pamiętać, że trzeci kwartał jest na rynku telewizyjnym najsłabszy, a przed nami ostatnie tygodnie roku, wobec których jak zawsze mamy spore oczekiwania – mówi Bogusław Kisielewski, Prezes Zarządu Kino Polska TV SA.

 

Już po zakończeniu trzeciego kwartału 2019 r. spółka Kino Polska TV SA ogłosiła wezwanie na 2,24% akcji spółki Stopklatka SA. Celem jest nabycie wszystkich akcji, które nie są obecnie w posiadaniu Kino Polska TV i wycofanie akcji Stopklatki z notowań na rynku NewConnect.

Źródło: Kino Polska TV

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: