Jak otwarta bankowość pomoże NGO?

73 proc. Polaków wspiera finansowo organizacje pozarządowe. Okazjonalnie. Realnym problemem jest systematyczność wsparcia. Jak wynika z raportu TNS o dobroczynności Polaków, w 2018 r. zaledwie 3 proc. regularnie przekazywało pieniądze na cele charytatywne. Jednocześnie, aż 28 proc. Polaków deklaruje, że skłonne jest dokonywać comiesięcznych wpłat. Jak więc im to ułatwić i jednocześnie pomóc organizacjom zaplanować wydatki i zapanować nad finansami?

Rozwiązanie zaproponowane przez banqUP eliminuje problem, z którym często spotykają się wolontariusze zbierający datki w miejscach publicznych. Wypełnianie dokumentów potrzebnych do realizacji stałych zleceń trwa długo i wymaga sprawdzania szeregu danych koniecznych do wpisania w formularze. Aplikacja od banqUP pozwala na realizację datków po szybkim zeskanowaniu kodu QR, niezależnie od tego, w którym banku darczyńca ma rachunek. Umożliwia też zaznaczenie, przez jaki okres przelewy mają być w jego imieniu realizowane.

Stabilność finansowa jest fundamentem każdej organizacji, również pozarządowej. Przewidywalność wpłat umożliwia nie tylko bieżącą pracę, ale też pozwala planować działania i rozwój. Jej brak oznacza szereg problemów natury organizacyjno – zarządczej np.: konieczność wstrzymywania lub ograniczanie działań, trudności w utrzymaniu pracowników. Wyzwaniem jest zachęcenie darczyńców do dokonywania regularnych wpłat. Nawet niewielkie kwoty wpłacane co miesiąc, przy odpowiedniej skali, wspierają budżet organizacji oraz umożliwiają im planowanie działań z większym poczuciem bezpieczeństwa i rozmachem. –  mówi Norbert Konarzewski z Banków Żywności.

– Chcieliśmy, żeby księgowość z każdej instytucji NGO miała wiedzę o tym, jakiej wysokości datków i przez jaki okres może się spodziewać. Wiemy, że problemem organizacji bywało często właśnie rozgraniczenie przychodów z jednorazowych wpłat i z regularnych datków – wyjaśnia Łukasz Chmielewski, CTO banqUP. – Wpłaty realizowane za pośrednictwem naszej aplikacji są odpowiednio opisane, tak że nie ma problemu z ich przyporządkowaniem.
Rozwiązanie powstało z zastosowaniem platformy API oferowanej przez banqUP. Umożliwia ona dostęp do systemów otwartej bankowości bankom oraz innym podmiotom.
Rozwiązanie zostało docenione przez członków jury w czasie hackathonu Open Banking Hackathon, który odbył się w ten weekend w Warszawie. Zespół banqUP zdobył w czasie tego wydarzenia wyróżnienie za swój projekt. Zespół banqUP planuje wdrożyć swoją aplikację we współpracy z kilkoma dużymi NGO. – Rozmawiamy z dużymi organizacjami, w tym o zasięgu międzynarodowym, dla których nasze rozwiązanie może być bardzo użyteczne – mówi Chmielewski.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: