Raport Huawei Global Connectivity Index 2019: Mocne i słabe strony Polski

Inteligentna komunikacja wspierana przez sztuczną inteligencję zaczyna wywierać znaczący wpływ na gospodarkę cyfrową i jest punktem zwrotnym transformacji cyfrowej. Takie wnioski płyną z raportu Huawei Global Connectivity Index 2019 (CGI).

Jedną z kluczowych informacji płynących z raportu jest fakt, iż kraje z indeksem GCI powyżej 65 punktów, które inwestowały w inteligentną komunikację, mogą oczekiwać, że ich PKB zwiększy się o ponad 1%. Polska uzyskała 51 punktów i wśród krajów badanych w raporcie CGI 2019 zajęła 36 miejsce.
Szósty z kolei raport Global Connectivity Index 2019 podkreśla rolę sztucznej inteligencji jako jednej z czterech kluczowych technologii wspomagających „inteligentną komunikację”. AI, sieci szerokopasmowe, chmura i internet rzeczy stają się istotnymi katalizatorami wzrostu gospodarczego. Jednocześnie z raportu wynika, że w erze dominacji sztucznej inteligencji sukces zależy od zdolności do współpracy  w skali globalnej.

Mocne i słabe strony Polski

W tegorocznym zestawieniu Polska uzyskała 51 punktów (v. 50 punktów w 2018 roku), co przełożyło się na 36 pozycję (v. 34 miejsce w 2018 roku) pośród 79 badanych państw. Polska otrzymała najwyższy możliwy wynik w zakresie mobilnego internetu szerokopasmowego i przez ostatni rok wykazała poprawę zarówno w obszarze nasycenia rynku smartfonami, jak i inwestycji w technologie 4G. Jednak w stosunku do poprzedniego badania spadła dostępność do stacjonarnego Internetu szerokopasmowego.
W innych kategoriach, z  Polska pozycjonowana jest jako tzw. middling performer z wynikami plasującymi się powyżej średniej globalnej.
Raport CGI 2019 wymieniając mocne strony naszego kraju wskazuje, że pojawienie się i rozwój zaawansowanych technologii mógłby być celem dla Polski w dalszym rozwoju sektora ICT. Ważne jest, aby Polska przyciągnęła do siebie więcej firm telekomunikacyjnych, które będą mogły oferować usługi klientom. CGI 2019 prognozuje, że małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w całym kraju będą stosować zaawansowane technologie w celu maksymalizacji zysków i usprawnienia działalności. Główne obszary, na które powinno się zwrócić w Polsce uwagę, to rozwój infrastruktury cyfrowej w erze 5G, wspólne inwestycje w technologie takie jak IoT, blockchain i AI, a także pogłębienie partnerstwa strategicznego i taktycznego w celu zwalczania zagrożeń cybernetycznych i walki z dezinformacją.
Autorzy raportu Huawei Global Connectivity Index 2019 zauważają, że w Polsce konieczne będzie podjęcie bardziej skoordynowanych działań w celu zapewnienia odpowiednich regulacji, które popchną dalej rozwój 5G.

Country Profile for Poland – 2019 Global Connectivity Index: Tutaj

źródło: Huawei

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: