Plus rezygnuje z wdrożenia systemu informatycznego przez Huawei

Odstąpienie od umowy dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju

Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie informuje o powzięciu informacji o decyzji podjętej przez zarząd spółki zależnej Polkomtel sp. z o.o. („Polkomtel”) dotyczącej przekazania w dniu 27 listopada 2019 roku spółce Huawei Polska sp. z o.o. („Huawei”) oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej w dniu 23 czerwca 2016 roku („Oświadczenie”) dotyczącej wdrożenia systemu informatycznego BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju („Umowa”).

Decyzja Polkomtelu wynika między innymi z faktu, iż pierwotny harmonogram przewidywał zakończenie projektu w ciągu 18 miesięcy, a obecnie mija już 41 miesiąc od momentu podpisania umowy. Termin wdrożenia nie został dotrzymany, pomimo podpisania aneksu przedłużającego.

Polkomtel poinformował spółkę Huawei, iż zamierza wystąpić z roszczeniami wynikającymi ze złożenia Oświadczenia jak również z informacjami na temat rozliczeń związanych ze zwrotem wzajemnie spełnionych świadczeń (w tym z żądaniem zwrotu zapłaconego wynagrodzenia). Jednocześnie Polkomtel poinformował Huawei, iż niespełnienie powyższych roszczeń spowoduje uruchomienie procedury zrealizowania gwarancji bankowej oraz procedur dochodzenia zapłaty należności. – czytamy w komunikacie

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: