LG Electronics ogłasza zmiany na stanowiskach kierowniczych oraz zmiany organizacyjne na rok 2020

Nominacje nowych dyrektorów: generalnego, finansowego i ds. strategii, a także szefów działów Home Entertainment i Mobile Communications

Firma LG Electronics (LG) poinformowała, iż od 1 grudnia Brian Kwon, obecny szef działów Mobile Communications i Home Entertainment, obejmie funkcję dyrektora generalnego firmy (CEO). Ponadto, wśród osób mianowanych na nowe stanowiska w roku 2020 znajdują się: Park Hyoung-sei – nowy prezes działu Home Entertainment, Morris Lee jako prezes działu Mobile Communications, William Cho obejmujący nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. strategii oraz Bae Doo-yong obejmujący funkcję dyrektora finansowego.

Brian Kwon, CEO LG Electronics
W ciągu ponad 30-letniej kariery w LG, Brian Kwon (56 lat) odgrywał kluczową  rolę w firmie. Rozpoczął pracę jeszcze w spółce Goldstar w roku 1987 i pełnił różnorodne funkcje, odpowiadając między innymi za planowanie biznesu LG Wales oraz kierował działem monitorów, a w roku 2014 objął stanowisko szefa działu Home Entertainment. Pochodzi z Busan, uzyskał dyplom licencjata na Narodowym Uniwersytecie Seulskim oraz tytuł MBA na Aalto University w Finlandii.
Kierowanie działem Home Entertainment przejmuje Wiceprezes Park Hyoung-sei po ponad 25 latach pracy w kategorii obejmującej telewizory, komputery, PC i monitory, koncentrując się przez znaczną część kariery na rynku USA. Studiował na amerykańskich uczelniach University of Michigan oraz Indiana University.
Wiceprezes Morris Lee rozpoczął pracę jeszcze w firmie Goldstar w roku 1988 i pełnił funkcje w działach biznesowych LG Mobile, TV oraz IT, a także przez pięć lat zajmował stanowisko wiceprezesa spółki macierzystej LG Corp. Pochodzi z Seulu i jest absolwentem wydziału zarządzania na Korea University.
Wiceprezes Bae Doo-yong obejmuje stanowisko dyrektora finansowego po siedmiu latach kierowania działem podatkowo-handlowym firmy LG. Ma 30-letnie doświadczenie w branży, a w firmie LG pracuje od roku 2005. Jest absolwentem Narodowego Uniwersytetu Seulskiego, a ponadto studiował na George Washington University w USA.
W nadchodzących latach nowy zespół kierowniczy skoncentruje wysiłki na przyspieszeniu cyfrowej transformacji we wszystkich obszarach działalności firmy i wdrażaniu rozwiązań bazujących na danych. W tym celu ponownie utworzono stanowisko dyrektora ds. strategii (CSO), który będzie współpracował ze wszystkimi jednostkami biznesowymi, a także z siostrzanymi spółkami LG. Funkcję dyrektora ds. strategii obejmie William Cho, który powróci do centrali LG po sześciu latach kierowania działalnością w Ameryce Północnej.
Firma LG planuje silniej skoncentrować się na przyszłych podstawowych oraz wspólnych technologiach tworząc ośrodek Future Technology Center, który będzie podlegał dyrektorowi ds. technologii i wesprze działające już laboratorium sztucznej inteligencji Artificial Intelligence Lab, laboratorium robotyczne Advanced Robotics Lab i biuro zarządzania projektami Business Project Management Office. Zostaną też wzmocnione i rozbudowane przyszłościowe piony biznesowe o dużym potencjale, które będą rozwijały działania w takich dziedzinach jak inteligentny dom, partnerstwa kontentowe czy uroda (beauty care).
Ponadto, rozpocznie się wdrażanie innych zmian organizacyjnych mających na celu przyspieszenie podejmowania decyzji w kluczowych obszarach, a część odpowiedzialności za zagraniczną działalność badawczo-rozwojową, produkcję, zakupy i projektowanie zostanie przekazana centrali LG.
Wszystkie zakresy odpowiedzialności obowiązują od 1 grudnia 2019, natomiast nominacje wejdą w życie 1 stycznia 2020.
źródło: LG Electronics

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: