Huawei – FCC nie ma dowodów i działa niezgodnie z prawem USA

Huawei rozpoczął dziś procedurę prawną przeciwko decyzji Federalnej Komisji Łączności (FCC), domagając się od sądu unieważnienia zarządzenia zakazującego amerykańskim operatorom zakupu sprzętu Huawei w ramach projektów finansowanych z funduszy federalnych. Zdaniem koncernu decyzja FCC była arbitralna i jest niezgodna z Konstytucją Stanów Zjednoczonych i przepisami prawa administracyjnego.

22 listopada FCC wydało zarządzenie, w którym określiło Huawei jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i zakazało operatorom działającym na obszarach wiejskich Stanów Zjednoczonych wykorzystywania funduszy pochodzących z Universal Service Fund (USF) na zakup sprzętu Huawei.
W pozwie złożonym w Sądzie Apelacyjnym Stanów Zjednoczonych Ameryki dla Piątego Okręgu, Huawei zwraca się o uznanie nakazu FCC za niezgodny z prawem, ponieważ FCC arbitralnie zidentyfikowała Huawei jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i nie dała koncernowi szansy na przeprowadzenie rzetelnego procesu, w którym ten miałby możliwość obalenia stawianych zarzutów. Huawei uważa również, że FCC nie poparło swoich ustaleń dowodami, racjonalnymi uzasadnieniami czy analizami, co stanowi naruszenie Konstytucji Stanów Zjednoczonych, ustawy o postępowaniu administracyjnym i innych praw.

Zakazanie korzystania ze sprzętu Huawei, tylko dlatego, że jesteśmy chińską firmą, nie rozwiązuje problemów związanych z cyberbezpieczeństwem – powiedział na konferencji prasowej główny prawnik Huawei dr Song Liuping.

Dodał również, że przewodniczący FCC, Ajit Pai i inni komisarze nie przedstawili żadnych dowodów na poparcie zarzutów wobec Huawei. Zignorowali również opinie i zastrzeżenia, jakie Huawei i amerykańscy operatorzy działający na obszarach wiejskich przekazali FCC w marcu 2018 roku, kiedy komisja po raz pierwszy ogłosiła propozycję tego zarządzenia.

Huawei przedłożył również 21 bardzo szczegółowych komentarzy, wyjaśniających, w jaki sposób zarządzenie FCC zaszkodzi mieszkańcom i przedsiębiorstwom w odległych obszarach USA. FCC zignorowała je wszystkie – powiedział Song Liuping.

Operatorzy z obszarów wiejskich w Ameryce, w małych miastach Montany, Kentucky i gospodarstwach rolnych w Wyoming zdecydowali się na współpracę z Huawei, ponieważ doceniają jakość i bezpieczeństwo sprzętu Huawei” – dodaje Song. „FCC nie powinna przerywać wspólnych wysiłków na rzecz łączenia społeczności wiejskich na terenie Stanów Zjednoczonych”.
Glen Nager, główny radca prawny Huawei prowadzący tę sprawę, stwierdził, że FCC bez przestrzegania odpowiednich standardów i wedle własnego uznania stworzyła regułę uderzającą jedynie w Huawei i jeszcze jedną chińską firmę.
Ponadto Nager powiedział, że decyzja przyjęta przez FCC wykracza poza ustawowe uprawnienia Komisji, ponieważ FCC nie ma prawa do wydawania wyroków w sprawie bezpieczeństwa narodowego lub ograniczania wykorzystania funduszy USF w oparciu o takie wyroki.  „W rzeczywistości Komisja nie posiada wiedzy specjalistycznej w zakresie bezpieczeństwa narodowego ani uprawnień w tym zakresie”.
Według Nagera, uznanie Huawei przez FCC jako zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego nie ma podstaw prawnych ani merytorycznych. Nager stwierdził: „FCC nie przygotowało tego zarządzenia na podstawie dowodów, ale w oparciu o błędną interpretację chińskiego prawa oraz nieuzasadnione, niewiarygodne i niedopuszczalne zarzuty i insynuacje. Nazwanie Huawei zagrożeniem jest po prostu uprzedzeniem najgorszego rodzaju”.
Nager dodał, że zakaz i idąca za nim propozycja usunięcia i wymiany (rip-and-replace) sprzętu  Huawei przyniosłaby dodatkowe koszty w wysokości setek milionów dolarów, a nawet doprowadziłaby niektórych małych operatorów do bankructwa.
źródło: Huawei

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: