GUS – w 2019 r. dostęp do Internetu miało 86,7% gospodarstw domowych

 Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019. Dane i wskaźniki z zakresu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w jednostkach administracji publicznej, przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych oraz przez osoby indywidualne w wieku od 16 do 74 lat będące członkami tych gospodarstw.

Udział gospodarstw domowych posiadających w domu łącze internetowe systematycznie rośnie. W 2019 r. dostęp do Internetu w domu miało 86,7% gospodarstw domowych. Poziom tego wskaźnika był zróżnicowany w zależności od typu gospodarstwa, klasy i stopnia urbanizacji miejsca zamieszkania oraz
obszaru Polski. Na przestrzeni analizowanych lat zdecydowanie częściej dostęp do Internetu w domu posiadały gospodarstwa domowe z dziećmi niż bez dzieci; dysproporcja ta w 2019 r. wyniosła 18,9 p. proc.
Dostęp do Internetu w domu częściej posiadały gospodarstwa domowe na obszarach o wysokim stopniu zurbanizowania oraz w dużych miastach, niż na pozostałych obszarach. W porównaniu z 2015 r. największy wzrost tego wskaźnika odnotowano na obszarach wiejskich (o 12,6 p. proc.) oraz na terenach
o średnim stopniu zurbanizowania (o 12,2 p. proc.).
W 2019 r. gospodarstwa domowe w Polsce zachodniej częściej niż w pozostałych obszarach posiadały dostęp do Internetu w domu (87,4%). Odsetek gospodarstw z dostępem do Internetu we wschodniej części kraju kształtował się na poziomie o 2,3 p. proc. niższym.

W 2018 r. w Polsce wskaźnik gospodarstw domowych posiadających dostęp do Internetu w domu był niższy od średniej dla Unii Europejskiej o 2 p. proc. Różnica dzieląca Polskę od przodującej pod tym względem Holandii wyniosła 14 p. proc. Najmniejszy odsetek gospodarstw domowych z dostępem do
Internetu w domu odnotowano podobnie jak w latach poprzednich w Bułgarii.

Najczęstszą przyczyną nieposiadania dostępu do Internetu w domu podawaną przez gospodarstwa jest brak takiej potrzeby. W porównaniu z poprzednim rokiem odsetek gospodarstw wskazujących tę przyczynę zwiększył się o 1,9 p. proc. i w 2019 r. wyniósł 67,6%. Drugim najczęściej wymienianym powodem
nieposiadania Internetu w domu był brak odpowiednich umiejętności – 52,0%. W ostatnich latach wzrasta odsetek gospodarstw podających jako przyczynę niechęć do Internetu, natomiast spada – wskazujących wysokie koszty dostępu.

W 2019 r. przynajmniej jeden komputer w domu miało ponad 83% gospodarstw domowych. Uwzględniając różne typy gospodarstw domowych wyposażenie w komputery jest dość zróżnicowane. Gospodarstwa domowe z dziećmi znacznie częściej posiadały w domu komputer (97,4%) niż gospodarstwa bez dzieci (76,0%). W dużych miastach większy był odsetek gospodarstw wyposażonych w komputery w porównaniu z gospodarstwami z terenów wiejskich. Na obszarach wysoce zurbanizowanych gospodarstwa domowe częściej posiadały komputery niż na obszarach o niskim stopniu urbanizacji; w 2019 r.
dysproporcja tego wskaźnika wyniosła 6,7 p. proc. i zwiększyła się wobec roku poprzedniego, w którym wyniosła 5,4 p. proc.

źródło: GUS

Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2015-2019

 

 Categories: Rynek, Bez kategorii, Internet, Newsy, Raporty, Technologia

Tags:

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: