Haitong Bank: KUPUJ dla Cyfrowego Polsatu, Netii i Play Communications, SPRZEDAJ dla Orange Polska

Konrad Księżopolski, Szef Działu Analiz, Haitong Bank

 Haitong Bank w raporcie z 17 grudnia (godz. 8:00) aktualizuje rekomendacje dla następujących spółek z sektora TMT:

  • KUPUJ dla Cyfrowego Polsatu (FV 32,0 PLN)
  • KUPUJ dla Netii (FV 5,5 PLN)
  • SPRZEDAJ dla Orange Polska (FV 6,0 PLN)
  • KUPUJ dla Play Communications (FV 37,9 PLN)

Cyfrowy Polsat

Haitong Bank utrzymuje rekomendację KUPUJ dla Cyfrowego Polsatu, podnosząc cenę docelową do 32 PLN z 29 PLN. Wycena została podniesiona z racji dobrej dynamiki KPI i zapowiedzi podniesienia cen usług mobilnych, co powinno mieć pozytywny, długoterminowy wpływ na ARPU i EBITDA spółki. Analitycy podwyższyli szacunki EBITDA na lata 2019-2020 o 3 proc. w każdym roku. Ich zdaniem Cyfrowy Polsat w długim terminie jest najbardziej atrakcyjną propozycją wśród polskich telekomów pod względem fundamentalnym, co jest wynikiem z atrakcyjnego portfela produktów. Cyfrowy Polsat skupia się na dosprzedaży produktów, w formie flagowego SmartDOM, który pozytywnie wpływa na ARPU i zmniejsza poziom rezygnacji z jego usług (churn rate). Ogłoszona niedawno decyzja o dołączeniu do pozostałych telekomów w polityce wzrostu cen usług mobilnych z początkiem 2020 r. sprawia, że wskaźnik ARPU w dłuższym terminie może przyspieszyć wzrost. Wyższe wydatki inwestycyjne przy rozbudowie sieci i wdrożeniach IT lekko zaburzają przepływy pieniężne, które wyniosą ok 1,2 mld PLN, co jest wciąż solidną wartością. Cyfrowy Polsat jest gotowy do aukcji 5G bez negatywnego wpływu na dywidendę w 2020 r., która według szacunków Haitong Bank wyniesie 0,93 PLN na akcję, ze stopą dywidendy na poziomie 3,4 proc.

Od początku roku do końca września 2019 r. wartość rynku reklamy telewizyjnej spadła o 0,7 proc. r/r, podczas gdy w samym III kw. 2019 r. wzrosła o 1,9 proc. r/r. Według analityków Haitong Banku, w 2020 r. rynek reklamy telewizyjnej może dodatkowe środki z racji dwóch dużych wydarzeń sportowych jak Euro2020 oraz Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Cyfrowy Polsat szacuje wzrost rynku reklamy TV w 2019 r. w tempie niskiego, jednocyfrowego wzrostu. Zdaniem analityków taki scenariusz jest możliwy, biorąc pod uwagę mało wymagający IV kw. 2018 r., gdy rynek reklam telewizyjnych rósł tylko o 2,3 proc. w stosunku do +6/+8 proc. w I-III kw. 2018 r.

W 2020 r. wpływy z transmisji i reklam mogą wzrosnąć dzięki wydarzeniom sportowym, takim jak piłkarskie Euro 2020 i Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Analitycy Haitong Banku uważają, że Euro 2020 powinno pozytywnie wpłynąć na rynek dzięki zakwalifikowaniu się do turnieju polskiej reprezentacji. Piłkarskie Mistrzostwa Świata w Rosji w 2018 r. przyniosły rynkowi reklam telewizyjnych ok. 120 mln PLN i 200 mln PLN dla rynku reklam ogółem. Analitycy zauważają jednak, że Euro 2020 i Igrzyska Olimpijskie w Tokio będą transmitowane tylko przez telewizję publiczną, więc ona będzie głównym beneficjentem. Haitong Bank przewiduje w 2020 r. wzrost rynku reklam ogółem o 3,5 proc. r/r, a reklam telewizyjnych o 2 proc. r/r.

Netia

Haitong Bank utrzymuje rekomendację KUPUJ dla Netii, obniżając cenę docelową do 5,50 PLN z 5,54 PLN. Sytuacja spółki jest niezmienna od 18 miesięcy. Po nabyciu przez Cyfrowy Polsat 66 proc. udziałów w Netii za 5,77 PLN na akcję, rynek i akcjonariusze mniejszościowi wyczekują, czy Polsat podejmie decyzję o wezwaniu na akcję w celu delistingu, najlepiej w niezmiennej wysokości 5,77 PLN na akcję. Jednak na podstawie przepisów prawa, Cyfrowy Polsat nie jest już zobligowany do wezwania w celu delistingu w cenie 5,77 PLN, ponieważ aktualny średni kurs akcji z ostatnich 3 i 6 miesięcy wynosi odpowiednio 4,56 i 4,62 PLN. To może być przyczyną utrzymywania się kursu akcji Netii wyraźnie poniżej ceny, którą zapłacił Cyfrowy Polsat. Zapowiedź Polsatu o 3-letniej strategii dywidendowej może sugerować, że spółce nie zależy na delistingu Netii. Haitong Bank uważa, że decyzja o wycofaniu Netii z giełdy nie zapadnie przed aukcją 5G pasma C (II półrocze 2020 r.).

Wyniki Netii za III kw. 2019 r. pokazują, że ogólny trend dotyczący KPI pozostaje niezmienny. Netia pozyskuje nowych klientów jej podstawowej działalności oraz usług telefonii stacjonarnej, ale wciąż traci klientów w swoim dostępie offnet (WLR/BSA/LLU).

Orange Polska

Haitong Bank obniża rekomendację dla Orange Polska do SPRZEDAJ z Neutralnie, jednocześnie podnosząc cenę docelową do 6,0 PLN z 5,4 PLN. Wyższa cena docelowa wynika z podwyższenia przez analityków prognoz dotyczących EBITDaL (EBITDA po uwzględnieniu kosztów leasingu) na lata 2019-2021 odpowiednio o 1/4/5 proc. Szacunki wzrosły dzięki szybszej od oczekiwań sprzedaży nieruchomości i ostatnich wzrostów ARPU spółki. Wyniki za III kw. 2019 r. uległy poprawie dzięki wpływom ze sprzedaży nieruchomości i konsolidacji z BlueSoft. Ostatni kwartał pokazał kilka ważnych zjawisk: stabilizacja ARPU, dobre wyniki sprzedaży internetu światłowodowego, niższy wskaźnik churn oraz dalsze optymalizacje kosztowe.

Kurs akcji Orange Polska wystrzelił po dniu inwestora Orange, który odbył się 4 grudnia br. W trakcie spotkania z inwestorami spółka matka ogłosiła plan zwiększania wartości poprzez Towercos (spółki zarządzającej wieżami). Inwestorzy przewidują, że Orange Polska może wkrótce sprzedać i z powrotem wyleasingować swoją infrastrukturę, co pozwoli uwolnić gotówkę niezbędną do delewarowania i wypłacania dywidend. Analitycy Haitong Banku oczekują, że spółka powróci do wypłaty dywidendy w 2021 r., wypłacając 0,25 PLN na akcję ze stopą dywidendy na poziomie 4 proc. Biorąc pod uwagę, że sieć Orange Polska w naszym kraju jest zarządzana w ramach NetWorks!, w którym posiada równe udziały z T-Mobile, analitycy przewidują, że sprzedaż sieci bez zgody T-Mobile będzie trudna. Dlatego Haitong Bank oczekuje, że Orange Polska rozpocznie projekt Towercos w kraju, w którym będzie to mniej skomplikowane, np. we Francji.

Orange Polska podtrzymuje cel na 2020 r. wzrostu przychodów i EBITDaL r/r. Zdaniem analityków Haitong Banku utrzymanie dynamiki przychodów nie powinno być problemem, ponieważ technologie ICT będą wspierały wyniki, ale oczekiwane wzrosty EBITDaL będą trudne do osiągnięcia ze względu na wysoką bazę w 2019 r. Przewidują, że 2020 r. przyniesie dalszą presję kosztową ze względu na wzrost cen energii elektrycznej i wynagrodzeń. W 2018 r. wynik EBITDaL spółki wsparły jednorazowo 192 mln PLN pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, z kolei w 2019 r. analitycy oczekują 297 mln PLN.

Jak wskazuje Orange Polska, ważnymi elementami redukcji kosztów w ostatnich kwartałach jest redukcja zatrudnienia, postępująca automatyzacja, bardziej efektywne sieci i zarządzanie kosztami marketingu. W ostatnim czasie spółka dokonała sporych redukcji, czyniąc organizację bardziej przejrzystą, choć liderami w tym zakresie pozostają Play i Cyfrowy Polsat. Analitycy Haitong Banku uważają, że Orange Polska jest w stanie rozszerzać proces automatyzacji i kontynuować redukcję zatrudnienia. Jednak zwracają uwagę na wciąż istniejące obszary podatne na ryzyka, takie jak rosnące koszty energii elektrycznej, które są trudne do ograniczenia za względu na profil działalności spółki.

Play Communications

Haitong Bank utrzymuje rekomendację KUPUJ dla Play Communications, podnosząc cenę docelową do 37,9 PLN z 32,5 PLN. Wyższa cena jest skutkiem podwyższenia przez analityków szacunków EBITDA spółki na lata 2019-2021 odpowiednio o 2/3/5 proc. Wpływ na wyższe prognozy mają także dobre wyniki za III kw. 2019 r., w których wystąpiły pierwsze oznaki wzrostu ARPU. W opinii analityków Haitong Banku, spółka obecnie najlepiej wśród polskich telekomów kreuje wartość i EBITDA.

Play zwiększył swoje prognozy na 2019 r. w zakresie EBITDA i FCFE. Silna generacja gotówki sprawiła, że wskaźnik zadłużenie netto/EBITDA spadł do poziomu 2,83 w III kw. 2019 r. (2,93 w II kw. 2019 r.). Z przepływami pieniężnymi dla akcjonariuszy (FCFE) w br. na poziomie 900 mln PLN i EBITDA na poziomie 2,4 mld PLN, spółka jest obecnie wyceniana bardzo atrakcyjnie. W 2019 r. stopa FCF kształtuje się na poziomie 10,3 proc., stopa dywidendy 4,6 proc., EV/EBITDA 6,1, a P/E 8,8.

Zdaniem analityków Haitong Banku, Play wraz z Cyfrowym Polsatem są obecnie najlepszymi propozycjami inwestycyjnymi wśród polskich telekomów, które Haitong Banku analizuje. Mocnymi stronami Play Communications są brak zbyt dużej liczby pracowników, wysoka efektywność, brak kosztownych treści telewizyjnych i ekspozycji na zwalniający rynek reklam telewizyjnych oraz koncentracja na segmencie telko.

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: