Polkomtel za 30 mln PLN kończy spór z Huawei

Cyfrowy Polsat informuje, że w dniu 18 grudnia 2019 r. powziął informację o podjęciu przez Zarząd spółki zależnej Polkomtel sp. z o.o. (Plus) decyzji o zawarciu porozumienia o zakończeniu współpracy Polkomtel ze spółką Huawei Polska  realizowanej na podstawie umowy z dnia 23 czerwca 2016 r. na wdrożenie systemu BES wraz z zapewnieniem wsparcia i rozwoju.

Na podstawie Porozumienia Polkomtel i Huawei ustalą zasady rozliczenia wzajemnych świadczeń spełnionych dotychczas w ramach Umowy, w szczególności Polkomtel zobowiąże się do zapłaty kwoty w wysokości ok. 30 mln PLN na rzecz Huawei tytułem wynagrodzenia z tytułu realizacji Umowy za prace zamówione i zaakceptowane przez Polkomtel oraz prace wykonane, ale niezaakceptowane przez Polkomtel. W ramach Porozumienia Polkomtel otrzyma wyniki prac oraz narzędzia stworzone w ramach realizacji Umowy.

Jednocześnie na podstawie Porozumienia Polkomtel i Huawei zrzekają się wzajemnych roszczeń dotyczących realizacji Umowy.

Źródło: Cyfrowy Polsat

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: