Atak hakerski na Virgin Mobile Polska – zagrożone dane klientów

Dzisiaj cześć klientów operatora Virgin Mobile otrzymała SMS-y z informacją, że ich dane osobowe zostały wykradzione.

Operator opublikował na oficjalnym profilu portalu społecznościowego Facebook oświadczenie, które wyjaśnia szczegóły związane z wyciekiem danych.

Virgin Mobile Polska z przykrością  informuje, iż w dniach 18-22.12.2019 roku doszło do ataku hackerskiego na jedną z aplikacji informatycznych naszej Spółki, która umożliwiała dostęp do danych rejestrowych.  

W wyniku zamierzonego, umyślnego ataku, doszło  do nieuprawnionego ujawnienia danych rejestrowych  (zbieranych na podst.  art. 60 b ustawy prawo telekomunikacyjne) tj. imienia, nazwiska, numeru PESEL lub  numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość części abonentów  prepaid Spółki. Dotyczy to 12,5% rejestracji abonentów prepaid dokonanych przez Spółkę Atak hakerski nie dotyczy abonentów  Virgin Mobile Polska  korzystających z oferty abonamentowej, którzy nie dokonywali rejestracji prepaid.

Virgin Mobile Polska niezwłocznie po wykryciu ataku podjęła działania mające na celu zabezpieczenie danych abonentów przed dalszymi atakami, złożyła stosowne zawiadomienie do organu nadzoru zgodnie z RODO, złoży również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do organów ścigania. Spółka wzmocniła również procedury uniemożliwiające wykorzystanie danych abonentów,  które zostały nielegalnie pozyskane (wprowadzenie dodatkowych/ponadstandardowych środków weryfikacji tożsamości), do składania dyspozycji dotyczących umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych z tymi abonentami.  Abonenci, których dane były celem ataku są informowani o zaistniałym incydencie. 

Spółka podkreśla, iż opisany wyżej incydent jest wynikiem zaplanowanego i umyślnego ataku, oraz że atak dotyczy wyłącznie części abonentów naszej spółki dokonujących rejestracji prepaid. Podkreślamy, że dane abonentów Spółki są bezpieczne, a Spółka podjęła wszystkie działania wymagane przez RODO. Atakujący nie uzyskał dostępu do baz ani infrastruktury Virgin Mobile Polska, a jedynie do części danych udostępnianych przez pojedynczą aplikację. 

Spółka Virgin Mobile Polska zapowiada też,  że  złoży również zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do  prokuratury oraz wzmocniła procedury uniemożliwiające wykorzystanie danych abonentów, które zostały nielegalnie pozyskane.

Źródło: Virgin Mobile Polska

One thought on “Atak hakerski na Virgin Mobile Polska – zagrożone dane klientów

  • 26 grudnia 2019 o 19:01
    Permalink

    😀 .com/2019/12/25/atak-harcerski-na-virgin-mobile-polska/ 😀

    Odpowiedz

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: