Dodatkowe finansowanie dla INEA i spółek z nią powiązanych

INEA oraz spółki z nią powiązane podpisały umowę zmieniającą do umowy kredytowej zawartej w marcu 2018 r. Na jej podstawie otrzymały one dodatkowe finansowanie w kwocie ponad 400 mln złotych, które przeznaczą na realizację strategicznych projektów inwestycyjnych oraz dalszy rozwój.

W czwartek (30.01.2020 r.) doszło do podpisania umowy zmieniającej (do umowy kredytowej z marca 2018 r.) pomiędzy INEA i spółkami powiązanymi oraz konsorcjum finansującym. Dzięki temu spółki zwiększyły dostępne finansowanie o ponad 400 mln złotych, jednocześnie dostosowując zapisy zawarte w umowie z 2018 r. do swoich planów inwestycyjnych.

Pozyskanie dodatkowego finansowania to ważny krok, w realizacji naszego długoterminowego planu inwestycyjnego, którego kluczowym elementem jest budowa otwartej sieci światłowodowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa oraz inwestycji własnych. Dalsze wsparcie zewnętrznych instytucji finansowych jest dla nas bardzo ważne i wskazuje na zaufanie, jakim darzą one naszą firmę – komentuje podpisanie umowy Michał Bartkowiak, Prezes INEA S.A.

INEA i spółki powiązane otrzymają finansowanie od konsorcjum, w skład którego weszło osiem podmiotów: Bank Polska Kasa Opieki S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, ING Bank Śląski S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 1. Doradcami w procesie byli – w zakresie finansowym: Evercore Partners International LLP oraz w zakresie prawnym: Clifford Chance Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy.

źródło: INEA

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: