LG 4Q2019 wyniki finansowe – najwyższy w historii roczny przychód

Firma LG Electronics Inc. poinformowała, iż w roku 2019 osiągnęła rekordową wartość sprzedaży i odnotowała przychody w wysokości 53,0 mld USD (62,3 bln KRW), będące odzwierciedleniem sporego popytu na sprzęt Premium linii SIGNATURE z kategorii AGD. Zysk operacyjny w całym roku 2019 wyniósł 2,07 mld USD (2,44 bln KRW), co stanowi dla firmy bardzo dobry wynik, mimo iż zwiększone inwestycje w marketing i przyszłościowe technologie dają wartość o 10 procent niższą niż w roku 2018.

Wzrost przychodów LG

Przychody w czwartym kwartale 2019 wyniosły 13,65 mld USD (16,06 bln KRW) i były wyższe o 1,8% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2018 oraz o 2,3% w porównaniu do poprzedniego kwartału. Ponadto, kwartalny dochód operacyjny 85,6 mln USD (101,8 bln KRW) był aż o 34,5% wyższy niż w ostatnim kwartale 2018 roku.

LG Home Appliance & Air Solution

Dział LG Home Appliance & Air Solution odnotował w roku 2019 znakomite przychody 18,29 mld USD (21,52 bln KRW) o 11% wyższe niż w poprzednim roku, a także najwyższą w swojej historii wartość zysku operacyjnego wynoszącą 1,7 mld USD (2 bln KRW). Ze względu na wzmożony popyt w Ameryce Północnej i Europie, kwartalna wartość sprzedaży była wyższa o prawie 7% niż w analogicznym okresie poprzedniego roku i osiągnęła 3,92 mld USD (4,62 bln KRW), a tym samym ostatni kwartał 2019 był najlepszym czwartym kwartałem roku w historii firmy. Jednocześnie, dochód operacyjny wyniósł 103,86 mln USD (122,2 mld KRW) i wzrósł o 8,5% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2018.

LG Home Entertainment

Dział LG Home Entertainment uzyskał całoroczne przychody w wysokości 13,73 mld USD (16,15 bln KRW) zbliżone do odnotowanych w roku 2018, podczas gdy dochód operacyjny wynoszący 833 mln USD (980 mld KRW) był niższy niż w roku poprzednim. W czwartym kwartale 2019 wartość sprzedaży osiągnęła 3,90 mld USD (4,59 bln KRW) i nie zmieniła się w porównaniu do analogicznego okresu roku 2019 oraz była wyższa o 18,7% niż w poprzednim kwartale. W rezultacie, dochód operacyjny wyniósł 93,5 mld USD (110 mld KRW) – głównie z powodu wzrostu kosztów marketingowych.

LG Mobile Communications

Dział LG Mobile Communications odnotował 5,07 mld USD (5,97 bln KRW) przychodów w roku 2019. Z powodu zastoju w segmencie smartfonów przeznaczonych dla masowego odbiorcy, jaki wystąpił na rynkach zagranicznych, wartość sprzedaży w czwartym kwartale zmalała w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym i wyniosła 1,12 mld USD (1,32 bln KRW). Strata operacyjna w wysokości 858,34 mln USD (1,01 bln KRW) została spowodowana wzrostem wydatków marketingowych ukierunkowanych na wsparcie flagowych urządzeń. Strategia poprawy wyników działu smartfonów LG na rok 2020 jest oparta na wprowadzeniu nowych smartfonów 5G w klasach od średniej do Premium, a także na kontynuacji programu optymalizacji marketingowej.

LG Vehicle Component Solutions

W roku 2019 dział LG Vehicle Component Solutions osiągnął przychody  wynoszące 4,65 mld USD (5,47 bln KRW) o 27% wyższe niż w roku 2018 i stanowiące najwyższy roczny wynik w historii firmy. Na skutek spowolnienia sprzedaży samochodów, kwartalne przychody 1,15 mld USD (1,36 bln KRW) były o 3% niższe niż w czwartym kwartale 2018. Pomimo straty operacyjnej za rok 2019 wynoszącej 165,6 mln USD (194,9 mld KRW) firma spodziewa się, że większa konkurencyjność kosztowa oraz wzrost rentowności wynikające z rozwoju rynku samochodów elektrycznych w roku 2020, stymulowanego zaostrzeniem europejskich przepisów ochrony środowiska, zaowocują poprawą wyników finansowych.

LG Business Solutions

Dział Business Solutions odnotował 2,27 mld USD (2,67 bln KRW) przychodów oraz zysk operacyjny w wysokości 209,8 mln USD (246,8 mld KRW). Przychody w czwartym kwartale wyniosły 517,8 mln USD (672,8 mld KRW) i były wyższe o 13% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2018, natomiast kwartalny zysk operacyjny wynoszący 56,4 mln USD (66,4 mld KRW) utrzymał się na dobrym poziomie, co wynika z dużego popytu na cyfrowe wyświetlacze Premium oraz moduły solarne.

Wyjaśnienia dotyczące kursów walut w 4. kw. 2019

Wyniki finansowe przed audytem ogłoszone przez firmę LG Electronics są oparte na Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i dotyczą kwartału kończącego się 31 grudnia 2019. Kwoty wyrażone w wonach koreańskich (KRW) zostały przeliczone na dolary amerykańskie (USD) po uśrednionym kursie z odpowiedniego kwartału: 1 176,57 KRW za 1 USD.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: