Huawei pozwał Verizon za naruszenia patentowe

Huawei 6 lutego br. złożył w amerykańskim sądzie rejonowym w Teksasie pozew przeciwko operatorowi telekomunikacyjnemu Verizon o naruszenie praw patentowych. Firma domaga się odszkodowania za korzystanie przez Verizon z technologii, chronionej przez dwanaście amerykańskich patentów firmy Huawei.

Produkty i usługi firmy Verizon skorzystały z opatentowanej technologii, którą Huawei rozwijał przez wiele lat badań i rozwoju” – powiedział dr Song Liuping, dyrektor ds. prawnych Huawei.
Jako wiodący dostawca sprzętu komunikacyjnego i inteligentnych urządzeń, Huawei co roku inwestuje od 10% do 15% swoich przychodów w badania i rozwój. W ciągu ostatniej dekady firma wydała ponad 70 mld dolarów na ten cel, co zaowocowało ponad 80 000 patentów na całym świecie – w tym ponad 10 000 w samych Stanach Zjednoczonych. Te innowacje są nie tylko fundamentem sukcesu Huawei. Są również szeroko stosowane przez firmy na całym świecie, zapewniając wartość dodaną zarówno Stanom Zjednoczonym, jak i w innym krajom.Przed złożeniem pozwów sądowych w Teksasie Huawei przez długi czas prowadził negocjacje z firmą Verizon. W ich trakcie nasza firma dostarczyła szczegółową listę patentów oraz dowody rzeczowe na wykorzystanie przez Verizon patentów Huawei. Obie strony nie były w stanie osiągnąć porozumienia w sprawie warunków licencji.
Dużo inwestujemy w badania i rozwój, ponieważ chcemy zapewnić naszym klientom najlepsze z możliwych rozwiązań telekomunikacyjnych” – powiedział dr Liuping. „Dzielimy się tymi innowacjami z szerszą branżą poprzez umowy licencyjne”. „Od lat z wieloma firmami z powodzeniem negocjujemy umowy licencyjne na patenty. Niestety, gdy porozumienie nie może zostać osiągnięte, nie mamy wyboru, jak tylko szukać środków prawnych” – wskazał Song Liuping.
To jest powszechna praktyka w branży. Huawei po prostu prosi, aby firma Verizon respektowała wkład Huawei w badania i rozwój, albo płacąc za korzystanie z naszych patentów, albo powstrzymując się od używania ich w swoich produktach i usługach” – dodał dyrektor ds. prawnych Huawei.
Huawei szanuje i chroni prawa własności intelektualnej, opowiadając się za legalnym dzieleniem się opatentowanymi technologiami poprzez wzajemne licencje lub płatne umowy licencyjne. Od ponad dwóch dekad Huawei prowadzi szeroko zakrojone negocjacje z głównymi właścicielami patentów w branży telekomunikacyjnej, podpisując ponad 100 umów licencyjnych z głównymi dostawcami ICT w Stanach Zjednoczonych, Europie, Japonii i Korei Południowej.Od 2015 r. Huawei otrzymał ponad 1,4 mld dolarów z tytułu opłat za licencje patentowe. Do tej pory zapłacił również ponad 6 mld dolarów za zgodne z prawem wykorzystanie opatentowanych technologii opracowanych przez inne firmy z branży. 80% tych opłat licencyjnych trafiło do firm w Stanach Zjednoczonych.
Huawei szanuje i chroni prawa własności intelektualnej, opowiadając się za legalnym dzieleniem się opatentowanymi technologiami poprzez wzajemne licencje lub płatne umowy licencyjne. Od ponad dwóch dekad Huawei prowadzi szeroko zakrojone negocjacje z głównymi właścicielami patentów w branży telekomunikacyjnej, podpisując ponad 100 umów licencyjnych z głównymi dostawcami ICT w Stanach Zjednoczonych, Europie, Japonii i Korei Południowej.Od 2015 r. Huawei otrzymał ponad 1,4 mld dolarów z tytułu opłat za licencje patentowe. Do tej pory zapłacił również ponad 6 mld dolarów za zgodne z prawem wykorzystanie opatentowanych technologii opracowanych przez inne firmy z branży. 80% tych opłat licencyjnych trafiło do firm w Stanach Zjednoczonych.
Huawei chce nadal dzielić się swoimi wiodącymi osiągnięciami w dziedzinie badań i rozwoju z przemysłem i całą społecznością. Dotyczy to zarówno przedsiębiorstw amerykańskich, jak i konsumentów, ponieważ to właśnie szerokie dzielenie się innowacjami napędza rozwój przemysłu.
źródło: Huawei

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: