Użytkownicy – osoby fizyczne, współlicytowali z avatarami

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu prowadzi z Komendą Wojewódzką Policji we Wrocławiu i Komendą Miejską Policji we Wrocławiu śledztwo dotyczące oszustw na szkodę kilkudziesięciu tysięcy osób w związku z działalnością internetowego serwisu aukcyjnego oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z przestępstwa.

Na polecenie prokuratora 11 lutego 2020 r. funkcjonariusze Wydziału do walki z Cyberprzestępczością Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali dwie osoby uwikłane w ten proceder. Przeprowadzono także przeszukania miejsc zamieszkania zatrzymanych, jak również wynajętych prze nich skrytek depozytowych.

W toku czynności ujawniono i zabezpieczono pieniądze w gotówce w kwotach ponad 2 mln Euro oraz ponad 3,5 mln złotych, a także sztaby złota.

Mechanizm przestępczy

Użytkownicy serwisu mieli możliwość licytowania wystawianych tam produktów m.in. smartfonów, notebooków. Mogli je zakupić poprzez funkcję „kup teraz”.

Uczestnictwo w licytacji wiązało się z koniecznością dokonywania płatności. Użytkownik, który założył konto na serwisie, aby licytować musiał zakupić, w ramach serwisu, uprawniania do podbijania ceny tzw. „bid” . Co do zasady zakupione „bidy”, użyte w trakcie licytacji, przepadały.

Użytkownik wiedząc, że środki na ten cel wydatkowane utraci, starał się licytację wygrać, aby nabyć prawo do zakupu oferowanego produktu. Wygranie licytacji okazywało się jednak zadaniem bardzo trudnym i poza sporadycznymi przypadkami, nieosiągalnym. Wstępnie określono, że na liczbę ponad 47 tysięcy licytujących cenę udało się to ok. 10 osobom. Nie więcej niż 30 osób, widząc niemożność wygrania licytacji, skorzystało z opcji „kup teraz” – płacili zatem pełną cenę towaru, a dodatkowo ponosili wydatki na zakup ceny uprawnień do podbijania ceny – jedynie część osób zakupione produkty faktycznie otrzymało.

Administrator serwisu miał możliwość tworzenia „avatarów” – kont użytkowników wirtualnych, przydawania im nieograniczonej ilości „bidów” i określania im parametrów licytacji. W rzeczywistości użytkownicy – osoby fizyczne, współlicytowali z avatarami (kontami wirtualnymi).

Na konto operacyjne systemu Sknerus wpłynęło ponad 16 mln zł. Środki te zostały rozdysponowane przez podejrzanych.

Usłyszeli zarzuty

Prokurator przedstawił Adamowi J. i Krzysztofowi Z. zarzuty popełnienia, wspólnie i w porozumieniu, przestępstwa polegającego na doprowadzeniu do niekorzystnego rozporządzenia mieniem szeregu osób na łączną kwotę ponad 16 milionów złotych oraz prania brudnych pieniędzy pochodzących z popełnionego przestępstwa. Są to przestępstwa kwalifikowane z art. 286 par.11 kk, 294 par. 1 kk i 299 par. 1 kk.

Ponadto Adamowi J. przedstawiony został zarzut pomocnictwa do fałszowania dokumentu ( art. 18 par. 3 kk w zw. z art. 270 par. 1 kk).

Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Środki zapobiegawcze

Dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania prokurator wystąpił do sądu z wnioskami o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec obu podejrzanych.

Sąd podzielił argumenty prokuratora i aresztował mężczyzn na 3 miesiące.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

Źródło informacji: PK

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: