Huawei Polska w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2

Huawei Polska wydał specjalne oświadczenie na temat działań od chwili pojawienia się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 i ich wpływ na sytuację biznesową oraz otoczenie rynkowe.

Ze względu na bardzo dynamiczną sytuację na bieżąco analizujemy skutki pojawienia się w Polsce koronawirusa SARS-CoV-2 i ich wpływ na sytuację biznesową oraz otoczenie rynkowe. Podejmujemy też wszelkie możliwe kroki mające na celu minimalizację tych skutków.

Reklamy
Aktywnie działamy w trosce o naszych pracowników. Realizowane inicjatywy na poziomie globalnym i lokalnym koncentrują się na zarządzaniu ryzykiem wywołanym przez SARS-CoV-2. Na ten moment wszystkie biura Huawei poza Chinami funkcjonują bez większych zmian. W centrali firmy powołany został specjalny zespół monitorujący potencjalne zagrożenie i koordynujący działania prewencyjne na skale globalną. W Polsce działania prewencyjne podjęliśmy po konsultacji z Sanepidem i ekspertem do spraw BHP już w momencie, gdy epidemia została ogłoszona w Chinach.

Wprowadzone od w stycznia przez Huawei środki prewencyjne pozwoliły na zminimalizowanie ryzyka przenoszenia się koronawirusa SARS-CoV-2 wśród naszych pracowników, a tym samym zapewniły ciągłość w pracy warszawskiego oddziału firmy. W perspektywie trzech do sześciu miesięcy sytuacja nie będzie miała większego wpływu ani na nasz globalny, ani lokalny łańcuch dostaw.

Procedury obejmują między innymi odwołanie wszystkich podróży służbowych, które nie są absolutnie niezbędne. Wprowadziliśmy całkowity zakaz wyjazdów i przyjazdów z krajów podwyższonego ryzyka. Dodatkowo, poddawani profilaktycznej kwarantannie w miejscach zamieszkania są pracownicy, którzy niedawno odwiedzili grupę krajów podwyższonego ryzyka, która jest na bieżąco aktualizowana. Nie przyjmujemy również delegacji z tych krajów. Na bieżąco – 2 razy dziennie – mierzymy temperaturę naszych pracowników, a jeśli ta przekroczy próg 37,3°C, obowiązkowo w ramach prewencji przechodzą oni w tryb pracy zdalnej, podobnie jak w przypadku wystąpienia dowolnej infekcji u ich rodzin, czy najbliższych. Możliwość pracy z domu przysługuje wszystkim naszym pracownikom, których tryb pracy na to pozwala, a aby zminimalizować ryzyko zarażenia, dla pozostałych zorganizowane zostały dodatkowe środki transportu, pozwalające uniknąć transportu publicznego. Nieliczni pracownicy, którzy przychodzą do biura w większości chodzą w maskach.

Zgodnie z zaleceniami służb sanitarnych wprowadziliśmy także rozwiązania zwiększające poziom higieny w miejscu pracy. Są to między innymi dodatkowe środki dezynfekujące dostępne dla pracowników w biurach czy maski ochronne, których używanie jest nieobowiązkowe. Regularnie przypominamy też o obowiązujących procedurach oraz dbaniu zarówno o bezpieczeństwo własne, jak i koleżanek i kolegów.

Do tych wszystkich rozwiązań dokładamy także użytkowanie naszych własnych narzędzi, które pozwalają na zdalne przeprowadzanie telekonferencji, wideokonferencji oraz współdzielenie dokumentów.

Ważne jest żebyśmy w tych trudnych momentach wszyscy zadbali o swoje zdrowie i do minimum ograniczyli wszystkie kontakty międzyludzkie.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: